Bij publicatie van een webhost survey kan je ervoor kiezen een cookie te droppen om zo dubbele invoer te vermijden. Dit werkt goed en omzeilt  de nood aan een paswoord om een enkele input per persoon te garanderen. Het is geen waterdicht systeem (op sommige browsers wordt de cookie geblokkeerd en kan de respondent niet verder (krijgt hij een foutmelding) en mits enkele vingervlugheden zou een respondent deze tracering kunnen omzeilen maar doorgaans lukt dit goed.


Je kan dit activeren in de questionnaire properties onder de sectie "interview"Tegelijk kan je opteren om geen usage warning te tonen. Niettemin moet u bij het gebruik van cookies aandacht spenderen aan de wettelijke plicht om de respondent/internetgebruiker hierover te informeren. Indien u geen cookiebeleid heeft op uw website, raden wij u aan de waarschuwingsboodschap steeds te gebruiken indien u cookies toepast.


U kan de tekst van de cookies ook voor elke taal van uw survey aanpassen (de vertaling is ons inziens niet vlekkeloos verlopen). Dit doe je een beetje lager in de questionnaire properties onder de sectie "Texts"U kan in het vakje "current string" de tekst wijzigen. Per default bevat de tekst een hyperlink (in html code) naar het cookiebeleid van Snap Surveys. Je kan dit ook aanpassen en zorgen dat die verwijst naar uw eigen cookiebeleid.


Vergeet ook niet om een beetje hoger de boodschap te wijzigen of te optimaliseren die de respondent te zien krijgt indien hij voor een tweede maal de enquête wenst te benaderen. Die kan je ook volledig naar je hand zetten.Bij meertalige enquêtes : vergeet niet om de alerts aan te passen aan uw wensen in élke taalversie.


Nog een klein aandachtspunt:

De cookies zijn de eerste elementen die gecheckt worden alvorens een survey in de browser te laden. Dat betekent dat het enkel tekst kan gebruiken van de taal waarin de enquête werd gepubliceerd. Indien je de enquête zo hebt opgesteld dat de taalkeuze automatisch verloopt (aan de hand van een hidden veld en database link bijvoorbeeld) dan moet je elke taal van de survey publiceren in een apart bestand, en vervolgens verschillende versies uploaden in de webhost omgeving. Enkel dàn zal de cookie melding in de gewenste taal staan.