Dit kan te maken hebben met hoe Snap de informatie van uw enquête behandelt. De bestandsgrootte van het MDF bestand groeit omdat Snap informatie "embed" in de enquête. Bijvoorbeeld, wanneer je een groot logo invoegt, en dit daarna verwijdert, werd de informatie hierover niet zomaar verwijderd omdat deze "embedded" aanwezig blijft. 

Om de bestandsgrootte toch te beperken moet je dat "geforceerd" gaan doen op de volgende manier:


1. Open uw surveybestand in Snap

2. Kies Tailor | Advanced | Embedding.  Stel de "embedding" options in op Never-Never-No Data en klik OK.

Screenshot1.png

 

 

3. Klik File | Survey Overview

 

4. In het Survey Overview scherm, met je vragenlijst geselecteerd(aangeduid), kies File | Export naar format Snap XML… | stel de bestemming (destination) in op Clipboard | klik OK

Screenshot2.png


De informatie wordt geëxporteerd, wanneer dit gebeurd is, klik Done.

 

5. Opnieuw in het Survey Overview scherm : importeer het bestand dat je zonet heb geëxporteerd. Klik  File | Import | stel het formaat in op Interchange format | stel de bron in op  Clipboard en klik OK.  Wanneer gevraagd, kies Rename the file en geef het bestand een nieuwe naam. Klik Done, en de survey zal zich openen.


De grootte van dit nieuwe bestand moet beduidend kleiner zijn. Voeg opnieuw uw beeldbestanden in (indien nodig) en controleer grondig alle details van uw nieuwe bestand.