Deze foutmelding kan zich voordoen indien uw bestanden zich op een gedeelde (server)locatie bevinden en Snap niet snel genoeg toegang krijgt tot de bestanden om een correcte publish procedure uit te voeren. Dit heeft meestal te maken met de beschikbare bandbreedte die u als client is toegekend om het netwerk aan te spreken (automatisch of geparametreerd). 


Om dit acuut op te lossen verplaats je eerst alle bestanden vanop de serverlocatie naar je locale schijf. Open de bestanden met Snap en voer een publish uit. Normaal zal de fout zich nu niet herhalen en kan je uw publishbestand creëren.

Uiteraard is het aangewezen om met uw ICT na te kijken of er iets aan de netwerktoegankelijkheid kan verbeterd worden