De boodschappen die in Snap Webhost getoond worden aan de respondent van een enquête, zijn niet altijd mee vertaald op basis van de taal die je hebt gebruikt voor je enquête. In sommige gevallen wil je er toch voor zorgen dat er geen engelstalige boodschappen of meldingen meer verschijnen.


De boodschappen in Snap Webhost kunnen gewijzigd worden op projectniveau door een text bestand te creëren dat je surveymessages.txt noemt. Dit tekstbestand bevat de nieuwe meldingen die moeten getoond worden. Dit tekstbestand moet je manueel toevoegen aan het Zip bestand dat wordt gecreëerd wanneer je een publish van je survey uitvoert. Je moet dit doen alvorens je het zip bestand uploadt in uw Webhost account.


Indien Snap Webhost geïnstalleerd is op je eigen servers, dan kan de Systeem Administrator deze boodschappen wijzigen voor de hele Webhost site die je beheert.


Hieronder hoe je tekstbestand er moet uitzien.


Het bestand moet 14 lijnen tekst bevatten, waabrij elke tekstregel één van de boodschappen is die Snap Webhost kan tonen. De tekstregels moeten in het volgende formaat staan:

boodschap1

boodschap2

boodschap3

.....

boodschap13

boodschap14Elk van de 14 meldingen worden énkel in de volgende situaties gebruikt, en worden geselecteerd in een specifieke volgorde.

Each of the fourteen messages are used in the following circumstances only, and they are selected in a particular order.

 1. URL niet aanwezig
 2. Login mislukt
 3. Login geslaagd maar meerdere antwoorden zijn niet toegestaan
 4. Data werd niet ingevuld voor deze respondent
 5. Time-Out van deze sessie
 6. Time-Out van deze panel-sessie
 7. Enquête nog niet gestart
 8. Enquête beëindigd
 9. Enquête tijdelijk niet beschikbaar (gepauzeerd)
 10. Enquête kan niet verdergaan omdat cookies op het toestel van de respondent niet geactiveerd zijn
 11. Quota behaald
 12. Zend URL naar gedeeltelijk ingevulde enquête (anonieme login)
 13. Bewaar deels ingevulde enquête (login respondent)
 14. Aantal gebruikers boven de server limiet voor enquête/onderzoeker/server

Elke boodschap moet op een aparte regel staan in het bestand. Boodschappen kunnen de HTML Tag<br> bevatten om een regelsprong toe te voegen.  Je kan opmerkingen in het bestand toevoegen door tekst te laten voorafgaan door een hekje (#) . Het hekje moet het eerste karakter in de regel zijn. Het bestand mag geen blanco regels bevatten. Gebruik geen nummering voor de regels.


Hieronder een voorbeeld van het surveymessages.txt bestand

#This file must be called surveymessages.txt
#Messages displayed to the user by Snap WebHost
#This text file is added to the published zip file before uploading to WebHost
#Warning: If the survey is republished the zip file is overwritten, therefore this text file will need to...
#...be added to the zip file again before reloading on WebHost
Please check that the URL you are using is complete.
Please check your login details and try again.
You have already completed this survey.
Failed to load the survey data.
Your session has timed out.<br/>Please log in again to continue this survey.
Your session has timed out.<br/>Please log in again to access this panel.
This survey is not yet available.
This survey is now closed.
This survey is not currently available<br/>Please try again later.
Unable to locate survey.
Thank you for your time but this survey is now complete.
Your resume URL has been emailed to you.<br/>Your current responses will be reloaded when you return.<br/>
Your responses have been saved but not submitted<br/>Your current responses will be reloaded when you return.<br/>
The system is currently busy<br/>Please try again later.