In Snap surveys wordt elk antwoord op een enquête bewaard als een "case". In sommige gevallen is het nodig om de data te kuisen, en zal je als researcher misschien data gaan deleten of wijzigen. Hieronder enkele tips bij het verwijderen van cases.


Een ‘deleted’ case is helemaal leeg. Snap bewaart bewust het nummer van de lege case (het aantal cases wordt dus NIET aangepast) teneinde een eventuele controle op manueel ingevoerde data makkelijk te kunnen laten verlopen: in de meeste gevallen zal men bij manuele input van vragenlijsten, het case nummer op de papieren vragenlijst noteren als referentie voor controle.


Soms is het echter toch interessant om die lege cases kwijt te raken. Hoe doe je dat dan?


  1. Het eenvoudigste is om (in Data entry) een export van alle gegevens te doen naar een .csv-bestand. Snap zal alleen de ‘zinvolle’ records exporteren. Nadien kan je dit .csv-bestand dan weer importeren (in een clone of in de volledig leeggemaakte vragenlijst).
  2. Je kan ook een afgeleide variabele bouwen die aangeeft hoeveel cases ‘geldig’ zijn. Het principe is eenvoudig: je bekijkt een bepaalde variable (b.v. q1, A1,..) en telt hoeveel zinvolle cases er zijn door te specificeren : A1 ok or A1 missing (dit telt ALLE niet-lege cases).


In dit geval zijn er b.v. 4 echte cases.


Deze derived variable kan je dan voor verschillende doeleinden gebruiken, b.v. om een export te doen naar .sdf bestand: zo krijg je alleen de ‘echte’ cases geëxporteerd. (Als je geen filter gebruikt zal Snap ALLE cases (ook de lege exportern).Om ALLE cases uit een vragenlijst te verwijderen gaat u in Survey Overview op de bewuste vragenlijst staan en klikt dan op het icoontje - (delete). Vink dan ALLEEN ‘Raw Data’ aan, zie figuur).