Deze foutmeldingen kunnen voorkomen bij het creëren van een vragenlijst.
Dit type foutmelding doet vermoeden dat er bij de installatie van een netwerk edition iets is verkeerd gelopen. Vermoedelijk werd de installatie uitgevoerd door iemand die onvoldoende admin rechten had op de serverfolders en/of de client user werkstations.

De rechten van de persoon die de installatie uitvoerde zijn vermoedelijk beperkt, waardoor bepaalde functies tijdens de installatie niet correct worden uitgevoerd.
Eens je de nodige rechten hebt (je moet op zijn minst "local admin" rechten hebben) kan je de netwerkinstallatie opnieuw uitvoeren


Je installeert Snap eerst op de server. Vervolgens kan je de client users installatie uitvoeren.
Hierbij een link naar de stap voor stap network installation
https://www.snapsurveys.com/help/#18243

En dan de link naar de user installatie-instructies
https://www.snapsurveys.com/help/#17255


Voorts nog even info over de toegangsrechten voor de client users. Zorg er steeds voor dat je werkstations voldoende lees- en schrijfrechten hebben op de serverfolders van Snap.
https://www.snapsurveys.com/help/#18251