Eerste deel van de 3 modules. Deze cursus behandelt het ontwerpen van vragenlijsten tot aan het publiceren op Snap WebHost. Voor papieren scanning enquêtes is een afzonderlijk handboek beschikbaar. Dat kan je hier vinden.

Voor Snap gebruikers die aan de slag willen met het creëren van enquêtes. We begeleiden je doorheen de stappen van het creatieproces aan de hand van deze handleiding. De verschillende vraagstijlen komen aan bod, routing/skipping, piping, sliders, enzovoort. De handleiding sluit af met het downloaden van de respons gegevens en importeren naar je enquêteproject. Het vervolg (analyse van gegevens) staat in de handleiding van module 2.


Voor meer informatie over onze opleidingen, of een offerte op maat contacteer ons op sales@laureis83.be