In deze tutorial gaan we stapsgewijs door het proces om data in te voegen in voorgedefinieerde velden op uw vragenlijst. Dit maakt het mogelijk om vooringevulde gegevens nadien in te scannen.40 STEPS


 1  Maak een excel bestand aan met in de eerste rij de titels van de kolommen. Vul aan met de nodige data.

Step 1 image

 2  Click Opslaan als en bewaar het bestand op uw bureaublad

Step 2 image

 3  Click Bureaublad

Step 3 image

 4  Click Sluiten

Step 4 image

 5  Open je enquête

Step 5 image

 6  Click OK

Step 6 image

 7  Voeg de vragen toe waarin de data moet "gevoed" worden. IN dit geval hebben we 3 vragen toegevoegd, maar je kan er meer toevoegen als nodig of extra koppelingen invoeren (bijvoorbeeld leeftijd en geslacht) met bestaande vragen.

Step 7 image

 8  Pas het vraagtype aan naar "Open Ended" Multi Choice

Step 8 image

 9  Klik op Open Ended (in dit voorbeeld gebruiken we een "like open ended" die al eerder werd gecreëerd in de vragenlijst

Step 9 image

 10  Het teamnummer is een getal. Je kan het antwoordtype aanpassen naar een getal. Zo weet Snap tijdens het scannen ook waar het naar moet zoeken.

Step 10 image

 11  Selecteer de 2de dropdown en klik op "response"

Step 11 image

 12  Klik op 'response' om het antwoordtype te definiëren

Step 12 image

 13  Selecteer Quantity

Step 13 image

 14  Bewaar uw aanpassingen door op het groene vinkje te klikken

Step 14 image

 15  Selecteer File

Step 15 image

 16  Selecteer "Database Links"

Step 16 image

 17  Klik New...

Step 17 image

 18  Selecteer Import from Database

Step 18 image

 19  Klik Volgende >

Step 19 image

 20  Selecteer Select Database File...

Step 20 image

 21  Zoek uw bestand met browse en dubbelklik op het Excel bestand (in dit geval Lijst voor koppeling.xlsx)

Step 21 image

 22  Klik Volgende >

Step 22 image

 23  Selecteer Append all cases als optie (toevoegen van alle responsdata)

Step 23 image

 24  Klik Volgende >

Step 24 image

 25  Kijk alle koppelingen na. Snap selecteert automatisch de koppelingen die het "vermoedt" maar het is aangeraden altijd goed na te kijken of de juiste links zijn gemaakt. 

Step 25 image

 26  Je kan bij het ontbreken van een koppeling zélf de variabele selecteren die moet gekoppeld worden

Step 26 image

 27  Klik Volgende >

Step 27 image

 28  Geef je database link een naam en Klik  Voltooien

Step 28 image

 29  Klik "Run" om de data binnen te trekken in uw project

Step 29 image

 30  Klik "Close"

Step 30 image

 31  Selecteer de data view mode door het icoontje aan te klikken in de titelbalk

Step 31 image

 32  Klik op de navigatietoets (rechts) om doorheen de "cases" te gaan

Step 32 image

 33  Click Kolom rechts

Step 33 image

 34  Click Kolom rechts

Step 34 image

 35  Klik op "print preview"

Step 35 image

 36  Vooraleer verder te gaan kan je in de Printer Setup een "PDF printer" selecteren (zo creëert Snap een PDF bestand van al je vragenlijsten). Zoniet wordt alles naar de standaard printer gestuurd voor afdruk. Klik "Print" na de setup van de printer

Step 36 image

 37  Bewaar het PDF bestand

Step 37 image

 38  Klik Opslaan

Step 38 image

 39  Open het bestand

Step 39 image

 40  In het PDF bestand zie je de vooringevulde gegevens verschijnen

Step 40 image

Here's an interactive tutorial for the visual learners

https://www.iorad.com/player/152499/Velden-invullen-op-een-papieren-survey-mbv-Databaselink