Een enquête verwijderen in Snap Webhost

 1. Ingelogd in Snap Webhost, selecteer het Surveys tabblad en identificeer de enquête die je wil verwijderen.
 2. Er zijn drie "statussen" van een enquête : live wordt aangeduid door een groene cirkel, gepauzeerd door een oranje ruit, en gestopt door een rood vierkant. Wanneer je een rood vierkant ziet staan in de rij van de enquête die je wil verwijderen, ga dan naar stap 6.
   

  survey paused

 3. Klik op de naam van de enquête.
 4. Klik stop questionnaire in het  Summary tabblad.

  delete

 5. Selecteer het Home tabblad om terug te keren naar het overzichtsscherm Survey Overview.


  select home

 6. Klik delete icon. Je wordt gevraagd om te bevestigen.

  survey stopped

 7. Klik Delete om de enquête te verwijderen van Snap Webhost

  delete dialogue

Een enquête verwijderen in Snap Professional


BELANGRIJK : in het kader van GDPR/AVG reglementeringen is het nodig om bepaalde data volgens vastliggende procedures te anonymiseren of te vernietigen indien je ze niet meer nodig hebt. Het kan wél handig zijn om je enquête zélf te bewaren, zonder de verzamelde data, zodat je deze nadien nog kan recycleren. Eenmaal de enquête in de desktop applicatie is verwijderd, kan je hem niet meer herstellen. Maak dus de juiste beslissing, en creëer waar nodig een backup van uw enquête-en rapportagebestanden (.MDF bestanden).


 1. Indien het  Survey Overview niet getoond wordt, selecteer dan File | Survey Overview of klik op file icon.
 2. Selecteer de enquête die je wil verwijderen.
 3. Klik op het min teken in de Survey Overview toolbar  delete minus om de enquête te verwijderen.


    Wanneer je een enquête verwijdert, kan je : 

 • alle variabelen, rapporten en gewichten verwijderen (.mdf bestand)
 • de survey data, indien beschikbaar verwijderen (.rdf bestand)
 • de tijdelijke backup bestanden verwijderen (.mdo/.rdo bestanden)


    Selecteer de onderdelen van de enquête die je wil verwijderen en klik Delete.


delete select


Klik Yes om je selectie te bevestigen.

delete confirmation