Inleiding


Snap stelt een onderzoeker of veldwerker in staat om een volledig interview met Snap Mobile Anywhere op te nemen - tot maximaal 1 uur opnametijd. Een dergelijke "enquête" bevat dan de vragen die moeten gesteld worden maar ook de  ingesproken antwoorden. Eenmaal gesynchroniseerd met Snap Webhost, kan je de audio bestanden als bijlagen downloaden vanop Snap Webhost. De bestanden worden getagd met een unieke ID, opgemaakt uit het interview en het vraagnummer.


Achtergrond


Snap Mobile Anywhere stelt je in staat om een interview op te nemen. De optie om een opname variabele in te voegen kan gevonden worden in de paradata instellingen van de Questionnaire Properties (Vragenlijst eigenschappen). Deze worksheet legt uit hoe je dit moet doen, en bevat ook enkele opmerkingen over privacy op het einde.


BELANGRIJK : deze functie is enkel beschikbaar voor Snap Mobile Anywhere enquêtes


Stappen


Stap 1 : Voeg de Recording Paradata variabele toe

Stap 2 : Upload je enquête naar Snap Webhost

Stap 3 : Test je enquête in Snap Mobile Anywhere

Stap 4 : Download de bijgevoegde audiobestandenStap 1: Voeg de Recording Paradata variabele toe 

 1. Open je Mobile (Tablet/Kiosk/Laptop/Smartphone) editie van de vragenlijst.
 2. Klik Questionnaire Properties en ga naar de Paradata in de linker Sectie van het dialoogscherm.
 3. Kies Recording uit de lijst van System Variables en vink Use in survey aan.  Indien je wil opnemen zonder op een knop te moeten drukken, vink dan Auto Record aan.

  use in survey

 4. Klik OK.
 5. Selecteer File en Publish.

Stap 2: Upload naar Snap WebHost

 1. Log in op Snap WebHost en upload de enquête zoals gewoonlijk met de  Upload a new survey link.
 2. Klik op de naam van de geüploade enquête in het Summary Tabblad en selecteer Start questionnaire now.

Stap 3: Test de enquête in Snap Mobile Anywhere

 1. Open Snap Mobile Anywhere op je mobiel toestel.
 2. Log in met je interviewer account gegevens.
 3. Open de enquête waarin je de Recording variabele hebt toegevoegd.
 4. Druk op de rode knop rechts bovenaan. Indien je Auto Record aanvinkte in de Questionnaire Properties (Stap 1), zal de enquête automatisch beginnen opnemen van zodra de enquête wordt geladen.
  De opname wordt pas gestopt wanneer de enquête wordt bevestigd (submit), en zal weer starten wanneer je de volgende enquête laad.

  press button to record

 5. Lees de eerste vraag voor en de antwoordopties. Ga door de enquête.
 6. Klik op Submit aan het eind van het interview en stop de opname
 7. Wanneer het toestel synchroniseert, zal het antwoord opgeladen worden, samen met de betrokken opname, naar Snap Webhost.

Stap 4: Download de bijlagen


 1. Log in op Snap Webhost en selecteer de enquête met de opnames
 2. Klik Download attachments in de Interviews sectie van het Summary Tabblad.

  summary tab interviews

  Een dialoogscherm zal openen, met een tabel met kolommen, beginnende met de ID van de case, en de bijhordende bestanden.

  audio survey attachments

 • Klik op een ref: nummer om één enkel bestand te downloaden (een antwoord op één vraag).
 • Klik op een AttachIt ID nummer om alle bestanden voor één antwoord te downloaden
 • Klik op Download All om alle bestanden van de enquête te downloaden

De bestanden worden gedownloaded naar een .ZIP bestand. Ze zijn benoemd volgens het ref. nummer. Bijvoorbeeld : een bestand dat bij het eerste antwoord hoort, zal een bestandsnaam 0000000001 dragen (plus de extensie). Eenmaal je de data respons hebt gedownload, kan je het ref.nummer gebruiken om het bijhorende bestand te identificeren.

Het ref. nummer zal ook bewaard zijn in de respons voor de Paradata variabele die je in stap 1 toevoegde.


BELANGRIJK: Zoals het belangrijk is om uw deelnemers te informeren over hun privacy bij een online enquête, moet je ook hier zeker zijn dat je respondenten op de hoogte zijn dat hun antwoorden opgenomen worden, en dat je een wettelijke basis hebt om hun antwoorden op te nemen. Je moet dus toestemming hebben. 

Je kan bijvoorbeeld een Multi Choice vraag creëren in uw enquête:

 1. Open de enquête in het Questionnaire Scherm en Design Modedesign icon.
 2. Klik op de eerste totel of vraag bovenaan je vragenlijst
 3. Klik  plus | add om een nieuwe vraag te creëren
 4. Wijzig in de dropdown list in de toolbaar Single Choice naar Multi Choice. De vorm van de responsboxen zal wijzigen van een cirkel naar een vierkant.
 5. Klik op het veld eronder en klik [CTRL]+ [Shift] + [B] om een paginabreak toe te voegen boven je vraag (of rechtermuisklik en selecteer Break > Page Break)
 6. In de zone gemarkeerd  Click here for text typ je je consent request tekst.

  consent request text box


Waar je de recording functie hebt geactiveerd, zal een rode button verschijnen bovenaan rechts, om aan te geven dat een opname loopt, en wat er wordt opgenomen.

press button to record

Deze functie werkt het best voor velwerkenquêtes waarbij een individuele interviewer met de deelnemer interageert. In tegenstelling tot kiosk enquêtes. Wanneer de functie wordt gebruikt voor een kiosk survey, dan moet je het héél duidelijk maken voor de deelnemers dat er een opname gebeurt.