Inleiding

Deze worksheet beschrijft hoe je je eigen afbeeldingen kan gebruiken om een interactieve vraag te creëren. We zullen de vraag over het geslacht gebruiken als basis voor deze worksheet. Je kan de beeldbestanden hieronder gebruiken om te downloaden.


Om deze beelsbestanden te downloaden, klik met je rechtermuisknop op de afbeelding en klik "save image as..." of "Afbeeling opslaan als..."

Default survey index paradata inserted in survey

gender-pfnts


Achtergrond


Snap laat toe om gecodeerde vragen als aanklikbare beelden te tonen. Deze staan bekend als "Map Control". Om je eigen Map Control te maken, moet je het beeldbestand bewerken in de Map Control Editor.


Je kan single en multi-response vragen in Snap Surveys omzetten naar Map Controls. Je moet op het veeldbestand een zone aanduiden die de antwoordoptie vertegenwoordigt, en vervolgens aangeven hoe deze zone zal getoond worden wanneer een respondent erop klikt. De afbeelding die wordt gebruikt om de structuur van de map control te vormen, kan een foto zijn van eender welk object of persoon - het is niet beperkt tot een landkaart. De mogelijkheden bevatten onder andere:


 • een landkaart, regiokaart of district, opgesplitst in zones
 • een schematische voorstelling van het menselijk lichaam, dat kan gebruikt worden om bepaalde kwetsuren of ziektes aan te duiden op het lichaam
 • een foto van een straat waarop potentieel gevaarlijke situaties aangeduid worden


Map Controls kunnen geassocieerd worden met single-reponse en multiple response vragen in alle electronische edities van je vragenlijst (Snap Webhost, Web HTML, Kiosk, Mobile,...)Stap 1 : voeg de geslachtsvraag toe aan je enquête


Deze sectie omschrijft hoe je een single-response geslachtsvraag toevoegt aan je vragenlijst


Open uw vragenlijst in Snap.

 1. Voeg een nieuwe vraag toe. Zorg dat je een Single choice vraag toevoegt (met een Single response).

  sing_ch_map

 2. Voeg je vraagtekst toe (Bent u een man of een vrouw?) en 2 antwoordopties (codes) (Man-Vrouw)

  

Stap 2 : stel de map control in


Je kan je vraag omzetten naar een Map Control met de Show toolbar topic en vervolgens uw Map Control instellen via de Map Control Editor. Je moet een afbeelding kiezen en dan de aanklibare zones definiëren.

 1. Selecteer de Map Control vraag.
 2. Kies Show topic en selecteer As Map Control, en vink Show aan.

  show_mc

 3. Dubbelklik in de grijze zone of klik op [Map control] in de toolbar om de Map Control Editor te openen
 4. Selecteer File|Import image… en browse naar je afbeelding.

 5. Selecteer de rechthoek IM: rectangle button

  Default survey index paradata inserted in survey

 6. Teken een rechthoek rond het mannetje. Dit definieert de aanklikbare zone voor de respondent om een antwoord te selecteren (Man).
 7. Selecteer Shape|Assign to code, en selecteer de gepaste antwoordcode (Man).

  Default survey index paradata inserted in survey

 8. Klik op het Colour Filter IM; colour filter button icoon.  Dit stelt i welke kleur je wil gebruiken om de zone te accentueren wanneer ze wordt geselecteerd.
 9. Kies een blauwe kleur en klik  [Close].
 10. Selecteer de rechthoek IM: rectangle button opnieuw en teken een zone rond het vrouwtje. Ken de code toe en stel een andere kleur in.
 11. Klik op het Preview tabblad onderaan het scherm.

  Default survey index paradata inserted in survey

 12. Klik op elke zone om te kijken of ze zich gedragen zoals je verwacht. 
 13. Klik [OK] om terug te keren naar de vragenlijst. 
  

Stap 3 : Maak de map control een verplichte vraag (must answer)

 

Je kan een minimum en maximum aantal antwoorden toekennen aan een Map Control of Slider Control vraag.


 1. Selecteer de Map Control vraag in je vragenlijst
 2. Klik Properties button of druk [Alt]+[Enter]  om de eigenschappen van je vraag te tonen.
 3. Scroll naar beneden om Must Answer te vinden en selecteer Yes.

  VP: q2 set as a quatity question

 4. Klik [OK] om respondenten te dwingen een antwoord te geven op de geslachtsvraag


Stap 4 : bewaar je Map Control om ze opnieuw te kunnen gebruiken

Je kan je Map Control bewaren zodat je ze in andere vragenlijsten of edities opnieuw kan gebruiken.


 1. Dubbelklik op de Map Control om de editor te openen
 2. Selecteer File|Save map control en ga naar een folder.
 3. Geef je Map Control een naam en klik [Save].


Stap 5 : wijzig de Map Control voor verschillende schermgroottes

Map Controls kunnen veel schermruimte in beslag nemen, en vragen wat tijd om te laden. Je kan de grootte van de map control wijzigen om ze gepast te maken voor kleinere schermen. Je kan ze verwijderen indien je je zorgen maakt over de laadtijden.

 1. Creëer de Map Control vraag  in je nieuwe editie of vragenlijst. (Gebruik een Snap Webhost edition voor een responsieve enquête, of mobile voor een enquête die je op mobiele toestellen wil gebruiken).
 2. Converteer de vraag naar een Map Control (Kies Show en selecteer As Map Control, en vink Show aan). 
 3. Indien je een een bijkomende editie van je enquête hebt gemaakt, zal je de Map Control "gender" zien. Bij een nieuwe enquête, moet je de bewaarde Map Control inladen.
 4. Dubbelklik op de grijze zone om de Map Control Editor te openen
 5. Selecteer File|Load map control en selecteer de Map Control die je eerder hebt bewaard.
 6. De Map Control zal worden ingeladen. Selecteer rechts bovenaan de size control en stel ze in op 50%.

  Default survey index paradata inserted in survey

 7. Klik [OK] om de Map Control te verlaten.

Een Map Control verwijderen

Je kan een Map Control ook verwijderen uit een vraag indien nodig.

 1. Selecteer je Map Control vraag
 2. Selecteer Show in de toolbar.
 3. Selecteer As Map Control en vink Show uit.

  show_mc_clr


Meer informatie: Worksheet 121 legt uit hoe de zones kunnen gewijzigd worden wanneer respondenten erop klikken. Er is ook een uitgebreide referentie voor de Map Control Editor in de Help index van Snap Surveys (Engels) :  Map control editor window.