Inleiding


In sommige gevallen kan het nodig zijn om gegevens van een respondent in je Snap Webhost data te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer een individu zijn of haar rechten tot rechtzetting uitoefent, zoals bepaald in de GDPR / AVG richtlijnen. 


Deze worksheet beschrijft hoe je responsdata die werd ingevuld door een respondent kan wijzigen, of data over een respondent die je gebruikte om een e-mail uitnodiging of loginlijst te maken.


Ingevulde data cases in je Snap WebHost enquête wijzigen


In sommige gevallen moet je individuele data cases in je Snap Webhost data gaan aanpassen. Je kan dit doen door de data vanop de Snap WebHost omgeving te downloaden naar de desktopversie van je enquête, de gegevens vervolgens te wijzigen en ze opnieuw op te laden in Snap WebHost. 


 1. Log in op je Snap Webhost account en open de betrokken enquête. Wacht tot eventuele respondenten de enquête hebben ingevuld, en klik dan in het Summary Tabblad op "pause questionnaire"
 2. Download alle data naar de Desktop versie van je enquête
  Indien je niet zeker bent hoe je de data moet downloaden, klik dan hier voor Direct Download of hier voor het downloaden van een textbestand.
 3. Wijzig de relevante gegevens (bvb. de antwoorden van de respondent) in de desktop software. Dit kan je doen in het Data Entry Window. Open het Data Entry scherm door te klikken op data entry button Zoek naar de specifieke case data, en wijzig ze navenant.
 4. Bewaar de wijzigingen .
 5. Archiveer de desktop enquête. Open het Survey Overview scherm en klikfile icon

  survey overview window
  .

 6. Selecteer de enquête die je wil archiveren. Indien ze niet getoond wordt, klik dan op  [Browse] om de juiste folder te vinden waar de enquête zich bevindt.
 7. Klik op het Archive Survey icoon archive survey icon


  archive dialog window


 8. Snap maakt een bestandsnaam aan op basis van de naam van de enquête, en een .adf extensie. Dit bestand wordt bewaard in de folder waarin je momenteel werkt. Wil je de bestandslocatie wijzigen, klik dan op de [Browse] button.
 9. Vink Include Raw Data aan om de data mee te nemen in je archiefbestand.
 10. Klik [OK] om de enquête te archiveren. Indien je een eerdere backup van de enquête nam, zal je volgende dialoogvenster zien verschijnen:

  database linkage

 11. Klik [Yes]. Dit zal het vorige bestand overschrijven. Indien je andere archiefbestanden hebt gemaakt, of data geëxporteerd hebt naar andere paketten (bijvoorbeeld SPSS) dan moet je ook daar de data opnieuw importeren of aanpassen.
 12. Wanneer het archiefbestand correct is gecreëerd zal snap de volgende boodschap tonen:

  successfully archived

 13. Klik [OK] om verder te gaan
 14. In Snap WebHost, open de enquête
 15. In het Summary tabblad klik je [Delete all data].
 16. Klik [OK]
 17. Nu kan je de data met gewijzigde case(s) toevoegen aan Snap Webhost.
 18. Opnieuw in het Summary tabblad,klik je op [Reload Survey].
 19. Navigeer naar je archiefbestand, en upload het. Dit zal je bestanden in Snap Webhost overschrijven.
 20. Indien je enquête een lijst van respondenten bevat, zal een dialoogvenster verschijnen waar je enkele opties krijgt voor het uploaden van de lijst. Laat dit staan op Add.

  upload respondents action

 21. Controleer of de analyses en enquête correct zijn, en klik vervolgens om de enquête opnieuw te starten.

OPMERKING : om de data volledig te wijzigen, zal ook elke eerder gecreëerde backup / archiefbestand / gekopieerd bestand moeten gewijzigd worden waarin het specifieke individu is geïdentificeerd. Het kan ook zijn dat je sommige rapporten opnieuw moet creëren waarin het individu wordt geïdentificeerd.


OPMERKING : na het herladen van het archiefbestand, zullen de tellers van de Completes en Cases verschillen. 


Gegevens van een respondent wijzigen in de mailing/login lijst van Snap WebHost


Wanneer je in een Snap WebHost enquête een lijst van respondenten hebt opgeladen om ze een e-mail uitnodiging te sturen of een login toe te kennen (of beiden), zal er in je enquête een database link zitten. Om de lijst van respondenten te wijzigen moet je eerst het database bestand wijzigen, en nadien de database link opnieuw uitvoeren in de enquête op je Snap Desktop, om zo een gewijzigde lijst te creëren. Nadien kan je de het nieuwe bestand uploaden naar de enquête in Snap Webhost.


OPMERKING : wanneer je verschillende database bestanden naar je enquête hebt opgeladen, creëer dan een nieuwe lijst met énkel de nodige respondentgegevens, kopieer de bestaande database link in je project, en selecteer in de wizard het nieuwe bestand. Volg dan de stappen hieronder vanaf nummer 3, en in stap 9 selecteer je Modify.

 1. Open je resondentenlijst en doe de nodige wijzigingen (doorgaans is dit een excel bestand)
 2. In Snap Desktop, open de oorspronkelijke enquête die werd gepublished en gekoppeld met de database
 3. Kies File | Database links | en selecteer de relevante database link.
 4. Klik Run.

  database links

 5. Wanneer Snap dat vraagt, klik  OK.

  archive warning

 6. Selecteer in het Output Folder veld een locatie waar je het nieuwe bestand bewaart, en noteer de gekozen locatie. Klik  OK. Dit proces creëert een nieuw zipbestand met de gewijzigde respondentgegevens. Je moet dit bestand straks terugvinden om het op te laden in WebHost.

  generate new respondents file

 7. Log in op je Snap WebHost account. Open de betrokken enquête en selecteer het tabblad Respondents .
 8. Klik Upload respondents,  klik Browse en ga naar het zip bestand dat je zonet creëerde met de database link wizard.
 9. Stel de Upload respondent action in op Update All. Ben je niet vertrouwd met deze opties, klik dan hier voor meer details. Dit zorgt ervoor dat de respondent wordt gewijzigd in de respondentlijst in Snap Webhost.

  update all

 10. Klik Upload en controleer of de wijzigingen in je respondentlijst zijn gebeurd.