Inleiding

Soms is het nodig om data met betrekking tot een respondent uit je Snap WebHost data te verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer die respondent zijn individuele recht tot verwijdering wenst uit te voeren, zoals bepaald in de GDPR/AVG richtlijnen en/of nationale privacyregels.


Deze worksheet beschrijft hoe je de responsdata van een individu of diens gegevens gebruikt voor e-mails/logins kan verwijderen.


Ingevoerde data cases uit een Snap WebHost enquête verwijderen


In sommige gevallen moet je individuele data cases in je Snap Webhost data verwijderen. Je kan dit doen door de data vanop de Snap WebHost omgeving te downloaden naar de desktopversie van je enquête, de gegevens vervolgens te deleten en de overblijvende gegevens opnieuw op te laden in Snap WebHost. 


 1. Log in op je Snap Webhost account en open de betrokken enquête. Wacht tot eventuele respondenten de enquête hebben ingevuld, en klik dan in het Summary Tabblad op "pause questionnaire"
 2. Download alle data naar de Desktop versie van je enquête
  Indien je niet zeker bent hoe je de data moet downloaden, klik dan hier voor Direct Download of hier voor het downloaden van een textbestand.
 3. Verwijder de relevante gegevens (bvb. de antwoorden van de respondent) in de desktop software. Dit kan je doen in het Data Entry Window. Open het Data Entry scherm door te klikken op data entry button Zoek naar de specifieke case data,  en dan het delete icoon te gebruiken delete icon waarmee alle respons voor de geselecteerde case wordt verwijderd (dit record zal getoond worden als verwijderd)
 4. Bewaar de wijzigingen .
 5. Archiveer de desktop enquête. Open het Survey Overview scherm en klikfile icon

  survey overview window

 6.   Selecteer de enquête die je wil archiveren. Indien ze niet getoond wordt, klik dan op  [Browse] om de juiste folder te vinden waar de enquête zich bevindt.
 7.   Klik op het Archive Survey icoon archive survey icon

  archive dialog window

 8. Snap maakt een bestandsnaam aan op basis van de naam van de enquête, en een .adf extensie. Dit bestand wordt bewaard in de folder waarin je momenteel werkt. Wil je de bestandslocatie wijzigen, klik dan op de [Browse]button.

 9. Vink Include Raw Data aan om de data mee te nemen in je archiefbestand.

 10. Klik [OK] om de enquête te archiveren. Indien je een eerdere backup van de enquête nam, zal je volgende dialoogvenster zien verschijnen:

  database linkage

 11. Klik [Yes]. Dit zal het vorige bestand overschrijven. Indien je andere archiefbestanden hebt gemaakt, of data geëxporteerd hebt naar andere paketten (bijvoorbeeld SPSS) dan moet je ook daar de data opnieuw importeren of aanpassen.

 12. Wanneer het archiefbestand correct is gecreëerd zal snap de volgende boodschap tonen:

  successfully archived

 13. Klik [OK] om verder te gaan

 14. In Snap WebHost, open de enquête

 15. In het Summary tabblad klik je [Delete all data].

 16. Klik [OK]

 17. Nu kan je de data met gewijzigde case(s) toevoegen aan Snap Webhost.

 18. Opnieuw in het Summary tabblad,klik je op [Reload Survey].

 19. Navigeer naar je archiefbestand, en upload het. Dit zal je bestanden in Snap Webhost overschrijven.

 20. Indien je enquête een lijst van respondenten bevat, zal een dialoogvenster verschijnen waar je enkele opties krijgt voor het uploaden van de lijst. Laat dit staan op Add.

  upload respondents action

 21.  Controleer of de analyses en enquête correct zijn, en klik vervolgens om de enquête opnieuw te starten. 


OPMERKING : om de data volledig te verwijderen, zal ook elke eerder gecreëerde backup / archiefbestand / gekopieerd bestand moeten verwijderd worden waarin het specifieke individu is geïdentificeerd. Het kan ook zijn dat je sommige rapporten opnieuw moet creëren waarin het individu wordt geïdentificeerd. 


Een respondent verwijderen van de mailing/login lijst in Snap WebHost

In een Snap WebHost enquête, waar je een lijst van respondenten hebt ingeladen om ze te kunnen uitnodigen met een mail, of een login te kunnen aanmaken, zal er een link met een database in de enquête ingebouwd zijn. Om deze lijst met respondenten te wijzigen moet je eerst het database bestand wijzigen, en vervolgens de database link binnen Snap Desktop opnieuw "runnen". Nadien uploadt je het nieuwe respondentenbestand naar je enquête in Snap WebHost.


OPMERKING : indien je verschillende database bestanden hebt opgeladen naar je enquête, maak dan een nieuw bestand met enkel de respondenten die je wil behouden, kopieer de bestaande database link en selecteer het nieuwe bestand in de wizard. Volg dan de stappen hieronder, beginnend vanaf 3. In stap 9, waar je het nieuwe bestand gaat uploaden, selecteer daar Delete.


 1. Open je respondentendatabase (meestal een excel bestand) en doe de nodige wijzigingen.
 2. In Snap Desktop : open de oorspronkelijke enquête die je gepublished hebt, en waarin je de database hebt gekoppeld met een database link
 3. Kies File| Database links | en selecteer  de relevante database link.
 4. Klik op de Run button.

  database links

 5. Wanneer gevraagd, klik OK om de link uit te voeren.

  archive warning

 6. In het Output Folder veld, kies je een locatie om je nieuwe bestand te bewaren. Vergeet niet om deze locatie te noteren. Klik OK. Dit proces creëert een nieuw zip bestand dat de aangepaste respondentenlijst bevat.

  generate new respondents file

 7. Log in op je Snap WebHost account. Open de betrokken enquête en selecteer het tabblad Respondents.
 8. Klik Upload respondents, klik Browse en navigeer naar het zip bestand dat je eerder hebt gecreëerd met de database link wizard.
 9. Stel de Upload Respondent action in op Update All.  Ben je niet zeker van de optie die je moet kiezen, klik dan hier voor meer informatie.
  Dit zorgt ervoor dat de respondenten worden verwijderd van de lijst in Snap WebHost

  update all

 10. Klik Upload en controleer of de verwijderde adressen niet langer beschikbaar zijn in de respondentenlijst (tabblad Respondents)