Inleiding

 

Deze worksheet omschrijft hoe je:

 • email uitnodigingen en herinneringen kan versturen als SMS boodschappen, aan de hand van een SMS messaging service
 • respondenten in staat stelt om de enquête te benaderen, rechtstreeks vanuit de SMS boodschap
 • kan testen of de enquête koppelingen correct werken


Achtergrond


Elk Snap enquêteproject kan gekoppeld worden met een externe respondenten database (via Database Links). Bij het opzetten van zo een link heb je de optie om de respondent in Snap WebHost te identificeren. Dit stelt Snap WebHost in staat om te weten wanneer de respondent de enquête heeft ingevuld.


Snap WebHost identificeert respondenten die de enquête hebben ingevuld aan de hand van een unieke ID voor elke respondent, die wordt opgezet met de database link. Dit ID populeert een variabele in de enquête wanneer de respondent op de link naar de enquête klikt.


Wanneer de enquête wordt ingevuld (submitted), zal Snap WebHost de status voor die respondent wijzigen naar "completed" en geen herinneringen meer versturen.


Stap 1 : Voeg de login variabele toe in je project om de respondent te identificeren in de enquêtedata

Stap 2 : Creëer een e-mail naar de SMS Service account

Stap 3 : Maak een database aan met de respondent ID's

Stap 4 : Parametreer de identificatie voor Snap WebHost met een database link

Stap 5 : Publish de enquête en laad ze op in Snap WebHost

Stap 6 : Test de enquête en de koppelingen


Stap 1: Voeg de login variabele toe in je project om de respondent te identificeren in de enquêtedata

 1. Open uw enquête en ga naar het Questionnaire scherm.
 2. Klik QuestionnairePropertiesButton in de menubalk om het  Questionnaire Properties dialoogvenster te tonen.
 3. Scroll naar beneden in de linker opties en klik op de Paradata sectie. Selecteer Respondent in de System Variables en vink Use in survey.aan. Klik [OK] om terug te keren naar de vragenlijst.

  questionnaire properties

  respondent id

  De ID.name variabele verschijnt onder de titel van je vragenlijst..

 4. Selecteer ID.Name en rechterklik met je muis om het context menu te tonen.

  context menu

 5. Selecteer Hide Variables.

  Dit zorgt ervoor dat respondenten worden geïdentificeerd wanneer ze de enquête starten, maar dat ze geen login moeten invoeren.


Step 2: Create an Email to SMS service account


Mocht je dit nog niet gedaan hebben : je zal een account moeten hebben bij een SMS messaging service. In dit voorbeeld hebben we de service FastSMS.gebruikt. Eenmaal je een account hebt opgezet moet je een username en token sleutel toekennen  die je nadien zal nodig hebben om de email uitnodiging op te zetten.


Stap 3 : creëer een database met resondent ID's.


Het e-mail adres van de respondent is opgezet in dit voorbeeld met FastSMS, in het volgende format:

447123456789@my.fastsms.co.uk (waarbij 07123456789 het telefoonnummer van de respondent is)

Hieronder een voorbeeld van een Database met MS Excel.


respondent email

Stap 4 : parametreer de identificatie voor Snap WebHost met een database link


 1. Open de enquête in Snap Professional
 2. Selecteer File | Database Link om het  Database Linkage dialoogvenster te tonen.
 3. Klik [New…] om een database link te creëren. 
 4. Selecteer de WebHost Invites/Logins/Seeding radio button en klik [Next].
 5. Klik [Select Database File…] en navigeer naar je Excel of MS Access bestand waarin de respondent ID's staan. Of klik [Build Data Link…] om een koppeling te maken met een andere database waarin dezelfde informatie staat.
 6. De Select the Table to use drop-down toont automatisch een naam van een tabel of werkblad. Als dit niet de juiste tabel is, selecteer dan een andere vanuit de lijst. Wil je de lijst filteren, zodat de enquête enkel toegankelijk is voor enkele respondenten op de lijst, plaats dan de nodige filters in de Where condition (SQL) box. Klik [Next>].

  database linkage wizard

 7. Selecteer de optie Log in respondent (track respondents in WebHost for emails/reminders/seeding) en selecteer het database veld dat uw respondenten identificeert als Login field. In dit voorbeeld is dat het veld Respondent Email.

  database linkage wizard 2

 8. Vink Send email invitations and reminders aan en klik [Next]. Nu moet je de email/sms uitnodiging opzetten die moet getoond worden op de telefoon van de respondent.

  database linkage wizard 3

 9. Ontvink Use HTML emails. De inhoud van de email/SMS moet opgezet worden als "plain text"
 10. Kies de optie Automatically log into survey {surveyLinkauto}.
 11. Stel het e-mail address field bovenaan het scherm in op het database veld dat uw respondenten identificeert. In dit voorbeeld is dat opnieuw Respondent Email. Dit zal gebruikt worden om het e-mail adres te bezorgen in Snap WebHost.
 12. In het bovenstaande voorbeeld, bevat het Email subject and text van de afzender van de SMS, zoals ze zal verschijnen op de telefoon van de respondent. Dit kan ook een firmanaam zijn maar mag niet langer zijn dan 11 karakters.
 13. Bouw je boodschap. In dit voorbeeld, gebruik makend van FastSMS, is de structuur in de boodschap als volgt, zonder spaties tussen elke regel:
  Regel 1 – uw FastSMS username
  Regel 2 – uw FastSMS token sleutel
  Regel 3 – uw boodschap, inclusief de link naar de enquête
 14. Gebruik [Insert…] om de Survey Location toe te voegen. Dit zal omgezet worden naar een link naar de enquête wanneer de booschap wordt opgeladen naar Snap WebHost. Je kan de e-mail boodschap nog wijzigen nadat je de enquête hebt opgeladen naar Snap WebHost.
 15. Klik [Next]. Je zal een samenvatting zien van wat de database link doet.
 16. Vul een naam in voor de database link en klik [Finish] en [Close].

Step 5: Publish je enquête en laad hem op naar Snap WebHost

 1. Selecteer File|Publish.
 2. Kijk na onder "output" of de voorheen gecreëerde database link ook verschijnt in het Database link drop-down lijstje.

  publish questionnaire

 3. Klik [Publish]. Snap bouwt nu een zip bestand waarin de gepubliceerde enquête staat.
 4. Log in op Snap WebHost en terwijl je in het Surveys tabblad staat, klik je op de link Upload new survey
 5. Klik [Browse] en navigeer naar de folder waarin de gepubliceerde enquête staat.
 6. Selecteer het .zip bestand met de gepubliceerde enquête en klik [Open].
 7. Klik [Upload]. Klik [Close]. De nieuwe enquête verschijnt in uw lijst met enquêtes
 8. Klik op de enquête om de projectdetails te openen


Stap 6 : test de enquête en de koppelingen

 1. Selecteer het tabblad Respondents. Hier moet een Username kolom staan met je unieke respondent ID's, en een Completion kolom waar je de status ziet.

  webhost window

 2. Selecteer het tabblad Messages. Uw e-mail/sms boodschap moet hier staan, inclusief een koppeling naar je enquête. Klik Test en stuur jezelf een e-mail.
 3. Wanneer de e-mail toekomt, klik op de link en controleer dat je direct naar een preview van de enquête wordt geleid (e-mails linken alleen naar de enquête, wanneer de enquête al is gestart)