Inleiding

Het is mogelijk om je enquête gegevens te anonimiseren nadat je een enquête hebt uitgevoerd. Dit kan handig zijn wanneer je wil verder werken met je enquêtedata, maar het niet nodig is om bepaalde identificatiegegevens van je respondenten te bewaren. Specifiek kan dat zo bepaald zijn in je interne regels met betrekking tot het beschermen van de privacy van respondenten. Ook dien je volgens de GDPR persoonsgegevens te vernietigen indien je ze niet langer nodig hebt voor het specifieke doel waarvoor ze in de eerste plaatst werden verzameld.


Snap bewaart respondentgegevens in een bestand met de enquêtenaam en extensie .rdf (respondent data file). Antwoorden voor elke respondent worden hier in individuele records bewaard. Wanneer je de variabele delete die de persoonsgegevens van het enquête bestand (.mdf) verwijdert, blijven de details in het .rdf bestand staan. Het is mogelijk om de persoonsgegevens volledig te verwijderen.


Stap 1 : Maak een back-up van uw enquête

Stap 2 : gebruik de "bulk change" functionaliteit

Stap 3 : controleer of uw wijzigingen correct werden uitgevoerd

Stap 4 : delete de back-up


Stap 1: Maak een back-up van uw enquête


In het Survey Overview, scherm : selecteer de enquête en kies File | Archive Survey. Klik  Include Raw Data aan | Klik Browse en kies een lokatie om je archiefbestand te bewaren | klik Save | klik OK.

Archive-survey

Step 2: gebruik de "bulk change" functionaliteit


Open de enquête. Klikmultiples icon om het variables scherm te openen en scroll naar beneden om de variabele die de persoonsgegevens bevat te tonen (Q1 in dit voorbeeld).

Klik op het Tailor icoon Tailor Icon bovenaan het scherm

In het Variable Tailoring dialoogscherm vink je 'Source' aan en klik je Use.

Noteer de bron van de variabele die je wil wijzigen / deleten (834 tot 933 in dit voorbeeld).

Variable-Tailoring

Klik Data Window om het  Data scherm te tonen.

Klik Arrow op de toolbar om het Bulk Changes dialoogvenster te tonen.

Bulk-change

Het Filter veld dient om de data codes te selecteren die moeten gewijzigd worden of om aan te geven welke codes je niet wenst te wijzigen. Het Change veld dient om nieuwe data in te voeren. De nieuwe data moet omringd worden door aanhalingstekens.


Stel de filter in op 'Q1 ok'. Dit zal zoeken naar alle geldige antwoorden op Q1. Typ in het Change veld 'raw (834 to 933) as " " om de waarden in posties 834 tot 933 te vervangen door een spatie karakter. 


Raw : geeft aan dat de wijzigingen in het .rdf bestand moeten gebeuren. je kan "raw" ook vervangen door "*"

Bulk-change-2


Klik [OK] om de wijzigingen uit te voeren. 


Herhaal deze stap voor alle variabelen die je wil verwijderen.


Stap 3 : controleer de data om zeker te zijn dat de wijzigingen correct zijn gebeurd


Je kan dit doen via het Data SchermData Window.  Scroll door de cases of pas een filter toe. Je kan ook controles uitvoeren via Analysis of Reports.

Je hebt nu een .rdf bestand waarin de data is verwijderd.


Stap 4 : delete het back-up bestand


Ga naar het Archiefbestand (.adf) dat je creëerde in Stap 1 hierboven, en delete het. 

Vergeet niet dat, indien je backups hebt gemaakt naar je eigen systemen, dat je die ook moet verwijderen.


We advisern dat je je ook verdiept in de Snap bestandsstructuur om zeker te zijn dat je geen andere bestanden op je systeem hebt bewaard waarin persoonsgegevens achterblijven. Voor meer informatie hierover kan je hier terecht: https://www.snapsurveys.com/help/#12640.