Working with Columns img1&8


In deze worksheet gaan we een enquête opzetten in Snap met meerdere kolommen zoals hierboven weergegeven. Voor deze oefening beginnen we met een nieuwe enquêteStap 1: De enquête maken

Wanneer je Snap opent, start je in het Survey Overview scherm.

 1. Klik plus | add om een nieuwe enquête te openen
 2. Het Survey Details dialoogscherm verschijnt

  Working with Columns img2

 3. Geef je enquête een Naam en een Titel. Kies de taal, publicatiemedium en de template die je wil gebruiken voor de eerste editie van je enquête
 4. Klik OK om de enquête te creëren
 5. Eenmaal het edit scherm open, druk op [Enter] om een aantal variabelen toe te voegen.

  Working with Columns img3

 6. Klik Save om de wijzigingen te bewaren


Stap 2: De enquête instellen op "meerdere kolommen"

 1. Klik op  om de properties (eigenschappen) van de enquête te openen
 2. Selecteer de sectie Margins, en stel het aantal kolommen in op 2

  Working with Columns img4

 3. Klik OK.

  OPMERKING : je zal vaststellen dat deze wijziging en de volgende in Stap 3 weinig tot niets verandert in de lay-out van je enquête in Design Mode. Dit is omdat Snap de kolom lay-out pas zal toepassen wanneer de enquête gepreviewd of gepublished wordt (Stap 4)


Stap 3: De kolom lay-out beheren

 1. Selecteer de Title variabelen in de enquête. Selecteer Columns en zorg dat Full Page is aangeklikt.

  Working with Columns img5

  OPMERKING : Negeer het getal naast Columns, dit is een aparte functionaliteit die hier niet van toepassing is. https://www.snapsurveys.com/help/#14192

 2. Selecteer op een gelijkaardige manier de overblijvende vragen in de enquête, en zorg dat de Full Page optie niet actief staat


  Working with Columns img6

 3. Klik opSave om de wijzigingen te bewaren

Stap 4: De enquête previewen

 1. Selecteer File | Publish om he Publish Questionnaire Dialoogscherm te tonen
 2. Selecteer als publicatiemethode (Method) onder de sectie Output : Preview Only

  Working with Columns img7

 3. Klik Publish om de uiteindelijke lay-out te controleren

  Working with Columns img1&8