De Snap Grafiekstijlen (Chart Styles) gebruiken een kleurenpalet dat gekozen is om zowel op papier als op het scherm perfect te tonen. Soms moet je echter de kleuren wijzigen - misschien om de branding / design guidelines van je organisatie te reflecteren, of om de specifieke categorie in de grafiek beter voor te stellen.

Deze worksheet toont je hoe je een nieuwe kleurenset kan toepassen op een bestaande grafiek, hoe je individuele categorieën kan inkleuren en hoe je de stijl van je grafiek kan bewaren om opnieuw te gebruiken


Een bestaand kleurenpalet toepassen op een horizontaal staafdiagram


In dit voorbeeld wordt een nieuw kleurenpalet toegepast op een horizontaal staafdiagram op basis van een rastervraag (grid question)

 1. KlikBuildChart om een nieuwe grafiek te bouwen.
 2. Selecteer de Style ‘Horizontal Stacked Bar Percent Transposed’.
 3. Plaats de gridvragen in het Analysis veld
 4. Selecteer de opties 'Analysis Percents’ en ‘Transpose‘. 5. Klik ‘OK‘. The grafiek zal er als volgt uitzien: 6. Klik Properties om de  Analysis Properties‘ te openen. Nu kan je een nieuwe 'Colour' style kiezen. Kies ‘Colour – 5 point red to green labelled stacked’ 7. Klik ‘OK‘. Je grafiek ziet er nu uit als volgt:

  newcolourway

Dit voorbeeld gebruikt een 5 puntsschaal, maar er zijn ook kleurensets specifiek ontworpen voor horizontale grafieken met 3 of 7-puntsschalen, zowel voor een positief naar negatief als een negatief naar positieve schaal. Er zijn zwart-wit stijlen die ontworpen zijn voor afdrukken, en stijlen met kleuren uit Excel 2003/2010. Kleurensets kunnen toegepast worden op élke grafiekstijl, niet enkel de horizontale staafdiagrammen.


Wijzig de kleur van individuele categorieën

De kleuren van categorieën voor gelijk welk grafiektype kan je eenvoudig wijzigen. In dit voorbeeld pasten we dezelfde kleurenset toe als hierboven, toegepast op een 4-puntsschaal, die ook een een "Geen idee" optie bevat. In deze context zou de donkergroene kleur voor "Don't know" een verkeerde interpretatie kunnen geven. Daarom willen we deze categorie wijzigen van donkergroen naar grijs.


OPMERKING : dezelfde stappen kan je toepassen om de kleur van een categorie te wijzigen in gelijk welke grafiekstijl


ChartDon'tKnow

 1. Dubbelklik op de zone in de grafiek die je wil wijzigen. In dit geval dubbelklik je op de ‘Don’t Know’ categorie:

  doubleclick

 2. DIt opent de Chart Designer. De Chart Designer bevat een aantal opties om het uiterlijk en de inhoud van je grafiek te wijzigen. Selecteer de sectie ‘Datapoint Defaults‘ en selecteer een nieuwe kleur in de  ‘Fill‘ sectie:

  ChartDesigner

 3. Klik ‘OK‘ om de wijzigingen te bewaren. De kleur van de categorie zal nu gewijzigd worden in je grafiek.

  ChartDon'tKnow2

Bewaar de stijl om opnieuw te gebruiken

Er zijn twee opties. Ofwel bewaar je enkel de kleurenset, om die te kunnen toepassen op een andere grafiek, ofwel bewaar je de volledige grafiekstijl.


 1. Klik met je rechtermuisknop, gelijk waar in de grafiekzone en selecteer ‘Save Style’:

  Save-style

 2. Het ‘Save‘ dialoogvenster opent. Kies een locatie en geef je stijl een naam 3. Kies nu welke onderdelen van je "Style" je wil bewaren
  • Wil je enkel de kleurenset bewaren, ontvink dan ‘Layout’ en ‘Background’, en hou ‘Series’ aangevinkt
  • om de volledige stijl te bewaren, vink de 3 opties aan

   SaveChoices

 4. Klik Save . Je kan nu naar je grafiekstijl navigeren in het Analysis Definition scherm.


Meer informatie

Voor een gedetailleerde introductie tot analyses met Snap, en een omschrijving van alle type variabelen, hoe je data filters moet creëren, en meer, kan je de interactieve tutorial ‘Analysis Essentials’ raadplegen (in het Engels). Wil je meer leren over reporting, hoe je een eigen analyse aan je Summary Report toevoegt, raadpleeg dan de interactieve tutorial ’Viewing, customising the default Questionnaire and Summary reports