ChartPosTop


Een tevredenheidsschaal bevat meestal 5 punten, maar de analyse van de resultaten kan moeilijker te interpreteren zijn wanneer deze 5 categoriëen worden getoond. In dat geval kan een grafiek die enkel de positieve respons toont handig zijn. Neutrale en negatieve categorieën worden uitgesloten, en enkel de positieve antwoorden worden behouden. Dit laat een snelle vergelijking toe tussen verschillende vragen of subgroepen.


Stap 1 - hercategoriseer de antwoorden als 'Positief', 'Neutraal' of 'Negatief'


In dit voorbeeld beoordelen respondenten aspecten van de dienst op een 5-puntsschaal gaande van 'Very Good' naar 'Very Poor'. Afgeleide variabelen worden gebruikt om 'Very Good' en 'Good' te sorteren in een nieuwe categorie 'Positive'. 'OK' antwoorden in een nieuwe 'Neutraal' categorie, en 'Poor' en 'Very Poor' in een nieuwe categorie 'Negative'.

 1. Klik VariablesButton om het Variables scherm te tonen.
 2. Klik Plus om een nieuwe variabele toe te voegen.
 3. Specifieer de details van de variabele als volgt:
  Name: VQ8a
  Label: Quality of product (dit wordt op de grafiek getoond)
  Type: Derived ( de variabele zal zijn data afleiden van andere bestaande variabelen)
  Response: Single (elke respondent zal slechts in één van de nieuwe codes geklasseerd worden)

 4. Specifieer in de 'Value' kolom hoe de telling moet herverdeeld worden onder de nieuwe categorieën. Bijvoorbeeld : om punten 1 en 2 van de beoordelingsschaal ('Very Poor' en 'Poor') als 'Negatief' te klasseren, typ je ‘Q8a=(1,2)’ in het Value veld voor de categorie ‘Negative’.
 5. Klik Save om de variabele te bewaren.
 6. Klik Clone in het Variables scherm om de variabele die je zonet bouwde te kopiëren. Wijzig ‘Q8.a’ naar ‘Q8.b’ , en update het label.
 7. Klik Save om te bewaren.
 8. Herhaal dit voor alle vragen in de grid.


Stap 2 - Creëer een horizontale staafdiagram met de nieuwe 'afgeleide' categorieën


Nu kan je de nieuwe Derived Variables gebruiken om een 'Stacked Bar Chart' te creëren met visualisering van de Positieve, Neutrale en Negatieve resultaten.

 1. Klik BuildChart om een grafiek te maken.
 2. Selecteer de Style ‘Horizontal Stacked Bar Percent Transposed’.
 3. Typ de gridvragen in het Analysis veld
 4. Selecteer de optie Analysis Percents.
 5. Selecteer ‘Transpose’.

 6. Klik  ‘Apply‘. Uw grafiek moet er als volgt uitzien: 7. Klik Save om ze te bewaren.Stap 3 - Toon énkel de positieve categorie


Om een "percentpositieve' grafiek te maken, moeten de negatieve en neutrale waarden worden uitgesloten. Je kan ook de positieve en neutrale waarden uitsluiten om een percentnegatieve grafiek te maken.

Dit doe je in de Chart Designer

 1. Open uw analysis scherm indien het nog niet open staat
 2. Dubbelklik op de 'Negative' categorie (rood) of op de 'negative' in de legende om de Chart Designer te openen. Dit opent de reeks (Series) geselecteerd aan de linkerzijde.
 3. Selecteer 'Negative' in de Series lijst en vink 'Exclude Series' aan in de opties


 4. Doe hetzelfde voor de categorie ‘Neutral‘ 
 5. Klik 'OK' om de chart designer te sluiten. Je grafiek toont nu enkel de positieve beoordelingen