Inleiding 

Deze worksheet toont hoe je kruistabellen kan maken (of 'draaitabellen') met Snap. We gaan ervan uit dat je een vragenlijst hebt met 4 vragen (zie hieronder) om te tonen hoe je een enkele tabel kan creëren door de data van deze vier vragen te combineren.

QW: crocodile survey 3 and 4 no numbers

Deze worksheet behandelt enkel de variabelen met gecodeerde antwoorden (geen open ended)


Achtergrond


Met Snap kan je kruistabellen bouwen met "category variables", waarbij één code gebruikt wordt voor de kolommen en de andere codes gebruikt worden voor de rijen. Het is mogelijk om variabelen te combineren in je analyse.


Stap 1 - een eenvoudige kruistabel maken en omgaan met ontbrekende antwoorden


Hieronder tonen we hoe je vier eenvoudige kruistabellen kan maken, die de voorkeuren voor kaas en chocola tonen per leeftijd en geslacht. Verder kijken we hoe je deze onderzoeksvragen kan combineren in één enkele tabel en hoe je ontbrekende antwoorden moet benaderen. Je kan respondenten die niet antwoordden meenemen of uitsluiten.


Dit voorbeeld had 100 respondenten. Geen enkele vraag is door alle 100 respondenten beantwoord.


Smart reporting: image of

 1. Klik Table button om een nieuwe analyse te maken. Het Analysis Definition dialoogscherm opent
 2. Voer Q1 in het Analysis veld in en Q3 in het Break veld, om de voorkeuren voor kaas per geslacht weer te geven
 3. Vink "Break Percents" aan, zodat élk antwoord als een percent van het kolomtotaal wordt getoond voor de break variabele Q3

  RD: base labels tab with report include area highlighted

 4. Klik [Apply] om de tabel te creëren en klik dan Save button op de toolbar om de tabel te bewaren.
 5. Creëer nog 3 tabellen, Q2 gekruist met Q3; Q1 gekruist met Q4; Q2 gekruist met Q4

   Smart reporting: image of grid table
  OPMERKING : De basis (Base) in deze tabellen verschilt. Dit komt doordat de Base opgemaakt wordt door de mensen die op beide vragen hebben geantwoord. De analyse sluit lege antwoorden automatisch uit.
 6. Klik Properties button op de table toolbar voor AN3 om het Analysis Definition dialoogvenster voor die tabel te openen (voorkeuren voor kaas per leeftijd)
 7. Klik op het tabblad Base/Labels. Wijzig de No Reply waarde van Exclude naar Show voor de Analysis en Break waarden en klik [Apply].

  RD: base labels tab with report include area highlighted
  Een nieuwe rij en een nieuwe kolom zijn toegevoegd aan uw analyse, waarbij de ontbrekende antwoorden worden getoond en de percentages van de nieuwe basis zijn herberekend (je kan exclude wijzigen naar Hide om de percentages te berekenen zonder de rij en kolom met ontbrekende antwoorden)

  Semantic Scale grid example stats definition

Stap 2 - meerdere variabelen in de zelfde kruistabel tonen

 1. Creëer een nieuwe tabel. Plaats  Q1 WITH Q2 in het Analysis veld. Dit plaatst het aantal antwoorden op de kaas en chocola vragen in de tabel
 2. Plaats Q3 PER Q4 in het Break veld. Dit plaatst elke mogelijke combinatie van leeftijd en geslacht in de tabel als een aparte kolom
 3. Vink Base Percents aan. Dit gebruikt dan dezelfde basis over de hele tabel om de percenten te berekenen

  RD: definition for combination chart

 4. Klik [OK] om de kruistabel te bouwen. De rijen tonen de antwoorden op zowel de kaas als de chocola vraag. De percentages in de base worden afzonderlijk voor elke rij berekend. De kolommen tonen elke mogeklijke combinatie van de leeftijd en het geslacht. De percentages worden berekend over alle kolommen.

  Semantic Scale grid example stats definition

 5. Klik Save button om de tabel te bewaren.