Inleiding

 

Je kan rapporten en analyses bouwen in je enquête, die wijzigen volgens de persoon die ze raadpleegt in Snap WebHost. Dit doe je door rapporten en analyses met een 'context' te creëren in Snap. In de bijlage van deze instructie vind je een voorbeeldenquête die gebruikt wordt voor deze worksheet en een voorbeeld CSV bestand dat je nodig hebt. Download eerst deze bestanden.


Wanneer je de enquête toewijst aan een "associate" in WebHost, kan je ook de context van die associate instellen. Snap past het rapport dan aan volgens die context. Je kan de enquête manueel toekennen, of je kan het aan meerdere associates toekennen door een CSV bestand te uploaden.


Achtergrond

Contexts in Snap maken dat je de data en inhoud van een rapport kan wijzigen wanneer de bestemmeling (associate) het rapport raadpleegt in Snap WebHost

Je moet een single-response variabele in je enquête hebben die je als context zal gebruiken (bijvoorbeeld : een locatie of een functie)

Vervolgens creëer je een rapport of analyse met informatie die wijzigt volgens de context, of met data die gefilterd wordt volgens de context, of beiden. Dit noemen we in Snap "smart reports"

Eenmaal je de enquête naar Snap WebHost hebt geupload, kan je ze toewijzen aan een associate met de context ingesteld. Je kan dit individueel doen of door een CSV bestand te uploaden die de associates oplijst, de enquêtes die aan hen zijn toegewezen en elke context of filterwaarde die moet gebruikt worden op de enquête.


Stap 1: Creëer contextgevoelige rapporten en analyses in uw enquête

Je moet in de eerste plaats contextgevoelige informatie in je rapporten en analyses plaatsen. Je kan hier een versie downloaden van de crocodile enquête, die een eenvoudig rapport bevat dat wijzigt volgens de locatie. Wil je het rapport instellen in je eigen versie van Crocodile, dan worden instructies hieronder weergegeven.

Deze sectie omschrijft kort hoe je de crocodile survey kan wijzigen om het contextgevoelige rapport in de enquête te verkrijgen. Wanneer je de enquête hebt gedownload vanop de eerder gegeven link, moet je dit niet doen. De volgende stappen zijn hierbij genomen:

 • 1 : een afgeleide variabele instellen om alle data te vergelijken met de huidige context data
 • 2 : een staafdiagram creëren die het bestede bedrag in de gekozen locatie vergelijkt met het bestede bedrag elders, gebruik makend van de vergelijkende variabelen.
 • 3 : creëer een lijst van commentaren, gefilterd op de context
 • 4 : creëer je rapport met de vergelijkende staafdiagram en de gefilterde lijst van commentaren


1 - Stel een variabele op om alle gegevens te vergelijken met de contextgegevens

 1. Klik Variables window button om het Variables scherm.
 2. Open Q0 en wijzig de Name naar Location om het duidelijker te maken waarover het gaat. Deze zal gebruikt worden als de context variabele
 3. KlikNew button in de toolbar om een nieuwe variabele toe te voegen.
 4. Specifieer de Variable details als volgt:
  Name: CComparison
  Label: Vergelijk context met alles
  Type: Derived (de variabele zal haar data afleiden van Location, de bestaande locatievraag)
  Response: Multiple (elke respondent zal in 2 categorieën vallen)
 5. Dubbelklik in de het eerste code label en klik [Insert]. Selecteer Variable Field… uit de drop-down lijst.

  Derived variable with insert button highlighted

 6. Selecteer Location als Variable, en Context als Aspect. Dit za de geselecteerde locatie als code label opleveren. Klik [OK] om terug te keren naar het variable scherm.

  New vaariable field getting context aspect

 7. Druk [Tab] om naar de Values kolom te gaan. Voer Location=Location@context in. De code die gebruikt wordt zal de code zijn die overeenkomt met de locatie die gespecifieerd is door de context.
 8. Druk [Tab] om naar het volgende Label  veld te gaan en voer Andere Locaties in. Voer als waarde (value) NOT(Location=Location@context) in. Deze code zal gebruikt worden wanneer het antwoord niet oevreenstemt met de locatie gespecifieerd door de context.
 9. Druk [Tab] om naar het volgende Label veld te gaan en voer Alle locaties in. Voer True als Value in.

  New variable field getting context aspect

 10. Klik save om de variabele te bewaren.

2 - Maak een staafdiagram die één restaurant met de andere vergelijkt met behulp van de vergelijkende variabele

 1. Klik Chart button om het Analysis Definition dialoogscherm voor een grafiek te tonen.
 2. Selecteer de grafiekstijl Bar Counts in de drop-down lijst.
 3. Typ CComparison (uw afgeleide variabele) in het Analysis veld.
 4. Vink Transpose aan.
 5. Selecteer Means & Significances in het Calculate lijstje en voer Q5 (het gespendeerde bedrag) in als te gebruiken variabele.

  Reference dialog chart q2 by q9

 6. Ga naar het tabblad Notes/Titles en klik in het Title veld.

  Reference dialog titles with context and insert button

 7. Voer de titel van uw grafiek in, gebruik makend van [Insert] en voeg Name Aspect van Q5 en de  Context Aspect van Location in de titel in.

  New variable field getting context aspect

 8. Verwijder de Chart Axis titels.
 9. Selecteer het tabblad Base/Labels.
 10. Ontvink Description en Notes in de Reports Include opties indien deze zijn aangevinkt.
 11. klik [Apply]  om uw grafiek te tonen

  Comparison bar chart for crocodile cafe locations: no context
  Er zal geen data instaan voor de titel en subject, aangezien geen context is ingesteld.
 12. Klik save om je grafiek te bewaren.


3 - Creëer een lijst van opmerkingen, gefilterd volgens context

 1. Klik Toolbar: list om een lijst te bouwen. De afbeelding hieronder toont een lijst van de variabele (Q8) met commentaren plus de getoonde locatie
  Pas een filter toe als volgt Q8 ok and Location=Location@context om de commentaren te filteren volgens de huidige locatie. Q8 ok  gaat na of een antwoord werd gegeven op Q8 om zo lege commentaar te verwijderen. Location=Location@context filter de commentaar volgens de geselecteerde locatie.

  RD: base labels tab with report include area highlighted

 2. Selecteer het tabblad Base/Labels en ontvink Description  en Notes  in de Reports Include opties indien die zijn aangevinkt
 3. Klik  [OK] om de nieuwe lijst te creëren. Er zal nog geen inhoud zichtbaar zijn, aangezien de context niet is geselecteerd.
 4. Klik save om uw lijst te bewaren.

4 - maak een rapport met de vergelijkende staafdiagram en de gefilterde commentaarlijst

 1. Klik  batch in de Snap toolbar om het reports scherm te openen
 2. Klik New button om een nieuw rapport te maken en geef het een label om uw rapport te omschrijven
 3. Klik New button in het dialoogscherm van het rapport en selecteer Information  om een stuk tekst toe te voegen aan je rapport
 4. Voer de titel van je rapport in in het tekst veld. Laat het  Title veld blanco.

  Information instruction with title

 5. Klik [OK] om de Information instructie toe te voegen aan het rapport
 6. KlikNew button in het rapport dialoogvenster en selecteer Execute.
 7. Klik list_dwn in het Execute dialoogvenster en selecteer de vergelijkende grafiek (AN17) uit de lijst.
 8. Klik [OK] om de Execute instructie toe te voegen aan het rapport.
 9. Klik New button in het rapport dialoogvenster en selecteer Information om tekst toe te voegen nà de grafiek.
 10. Voeg wat tekst toe die de commentaar lijst omschrijft. Gebruik [Insert] om de Context Aspect van de Location variabele in te voeren in het label van de huidige locatie
 11. Typ AN18 empty in het N/A field. Hiermee gaat Snap na of er data beschikbaar is in de commentaarlijst (analyse AN18). Wanneer er geen data is, zal deze instructie niet gebruikt worden in het rapport.

   Information instruction showing context

 12. Klik [OK] om de Information instructie toe te voegen aan het.
 13. Klik New button en selecteer Execute uit het drop-down menu.
 14. Selecteer de commentaarlijst (AN18) uit de lijst van analyses
 15. Klik [OK] om een Execute instructie aan het rapport toe te voegen

  Information instruction showing context

 16. Klik save om je rapport te bewaren.


Stap 2 : Archiveer uw enquête en upload het project naar Snap WebHost

Je moet uw enquête opladen naar Snap WebHost. Aangezien je een enquête uploadt die geen extra data zal verzamelen, maar enkel geraadpleegd moet worden door stakeholders (associates), kan je een archiefbestand uploaden (.ADF). Upload het archiefbestand dat je gedownload hebt aan het begin van deze instructie, of archiveer uw enquête en upload die vervolgens.

 1. Klik Survey overview button om naar het Survey Overview scherm te gaan
 2. Selecteer uw enquête en klikArchive button om ze te archiveren
 3. Ga naar een folder om het bestand dat je zal uploaden te bewaren.

   Export survey as snif for snap 9 dialog

 4. Selecteer Include Raw Data en klik [OK].
 5. Log in op je researcher account in Snap WebHost en klik de Upload survey link.
 6. [Browse] naar het .adf  bestand en upload het


Stap 3: Creëer associates (gebruikers) en wijs de enquêtes manueel toe

Je wijst een enquête aan iemand toe, door een associate account te maken, en een enquête aan de account toe te wijzen. Je past de enquête aan voor deze account door de context te definiëren, wanneer je de enquête toewijst.

 1. Selecteer het tabblad [My Account] . Uw lijst van associates zal getoond worden. Deze is leeg indien je nog geen associates hebt gecreëerd
 2. Klik Edit associate om een bestaande associate toegang te geven tot de enquête. Klik Add new associate en vervolledig het formulier om een nieuwe associate te creëren. De username moet uniek zijn

  acc_ass_list_hl

 3. De list box links lijst alle enquêtes op die in je account staan. Dubbelklik op de crocodile enquête met de context. De enquête zal verhuizen naar de assigned surveys op de rechterzijde.

  acc_assdet

 4. Selecteer de crocodile enquête met context in  Assigned surveys.
 5. Voer de gewenste context in in het Context veld (Location =1 voor Bristol, UK). Merk op dat de context niet wordt geverifieerd om te kijken of je ze juist is ingevoerd. Deze wordt slechts gecontroleerd bij gebruik, en ze wordt enkel gebruikt wanneer de associate inlogt en een rapport of analyse raadpleegt.

  acc_ass_ctx

 6. Klik weg van het Context veld. De context zal verschijnen tussen accolades, achter de naam van de enquête
 7. Controleer of de associate View analysis aangevinkt heeft, en dat de Enabled box is aangevinkt (View analysis  maakt dat hij de rapporten en analyses kan raadplegen, Enabled maakt dat hij kan inloggen in zijn account
 8. Klik [Save] om de wijzigingen op te slaan
 9. Herhaal voor een tweede associate en een andere context (bvb  Location=3 voor Boston, MA).
 10. Login als elke associate en raadpleeg het rapport dat je creëerde. De inhoud van het rapport moet overeenkomen met de context die je instelde.


Creëer associates (gebruikers) en wijs enquêtes toe door een bestand te uploaden

Wanneer je de enquête moet delen met meerdere gebruikers, kan je deze instellen door een bestand te uploaden dat Snap WebHost vertelt hoe de gebruikers te creëren en enquêtes toe te wijzen. Hier vind je een voorbeeld CSV bestand om te downloaden (CC__associates.csv).

Wanneer je deze CSV gebruikt, moet je de namen erin wijzigen, zo dat ze uniek zijn voor Snap WebHost.


Een gebruikersbestand maken

 1. Log in op Snap WebHost en selecteer de sectie  My Account. Heb je bestaande associates accounts, klik dan de Download Associates link. (Anders, klik Upload associates en klik dan Download CSV template)

  as_download_lk_hl

 2. Bewaar het bestand associates.csv op je harde schijf op een gekende locatie.
 3. Voeg de unieke associate account namen toe in de username kolom. Het voorbeeldbestand bevat 4 gebruikers, voor elk van de 4 locaties
 4. Stel de  Analysis kolom in op 1 en de Enabled kolom op 1 voor elke gebruiker.
 5. Voeg de naam van je enquête toe in de eerste beschikbare survey kolom (crocodile_context_report voor de enquête die je downloadde in deze worksheet).
 6. Stel de context waarde in voor elke associate voor deze enquête. Dit voorbeeld toont je de context waarden voor de gepaste locaties

  Windows: AttachIt services config install screen

 7. Bewaar het bestand op een gekende plaats als een CSV (comma separated values) bestand.

Je bestand met associates uploaden naar Snap WebHost

 1. In je account op Snap WebHost, klik de link Upload Associates.

  as_dn_upload_link_hl

 2. Een nieuw scherm opent. Klik [Browse] en zoek je CSV bestand
 3. Selecteer [Add] als Upload associate actie. Dit zal de details voor alle associates toevoegen voor wiens gebruikersnaam nog niet in het systeem zitten.
  Klik [Upload] om het bestand te uploaden.
  Gebruik Edit Associate om na te gaan of de enquête werd toegewezen aan de gebruikers met de juiste context.