[beschikbaar vanaf Snap Surveys v.11.11.4]


Je kan een foto als antwoord gebruiken op een vraag in je enquêtes. Wanneer je interviews afneemt met Snap Mobile Anywhere kan je een foto op je smartphone of tablet maken, als antwoord op een vraag. Deze worksheet toont je hoe je de enquête moet opstellen en de antwoordbestanden (fotobestanden) kan downloaden.

OPMERKING : met Windows toestellen kan je geen "in-survey" foto's nemen, maar je kan wel een opgeslagen fotobestand bijvoegen aan je enquête.


Achtergrond

Je kan personen vragen om een antwoord te geven met een foto of een bestand, door gebruik te maken van een "data picker" in je vragenlijst. Wanneer je een open ended literal vraag creëert in een vragenlijst, heb je de optie om de vraag te tonen met een data picker. Bij een Mobiele enquête voor Snap Mobile Anywhere kan je een keyboard of een "attach photo" functie tonen in de vraag. Wanneer de enquête dan loopt kan je antwoorden door een foto te nemen of een bestand bij te voegen.


Snap geeft ook een optie om de bestandsgrootte te beperken, want grote foto's

 • nemen veel ruimte in beslag op een toestel
 • gebruiken veel bandbreedte
 • zullen zich maar traag uploaden naar de Webhost server


De fotovraag in de enquête plaatsen

Dit voorbeeld toont je hoe je een vraag met een foto-antwoord kan toevoegen aan je enquête

 1. Open uw mobile enquête
 2. Voeg een Open-ended vraag toe aan je enquête. (Klik add op de toolbar en gebruik de drop-down lijst om de stijl in te stellen)
 3. Voeg een instructie toe in de tekst, bvb. "Klik op het icoon om een foto van het probleem toe te voegen"
 4. Selecteer Show in de toolbar, en kies Data Picker in de volgende dropdown lijst.
 5. Vink Show aan.
 6. Wijzig de drop-down lijst rechts van Keyboard naar Attach Photo. Het icoon naast de antwoordbox zal wijzigen van een A naar een landschap

  Show footnote selected

 7. Klik save om je wijzigingen op te slaan


De grootte van de afbeeldingen instellen

Grote bestanden gebruiken veel geheugen op een toestel, nemen veel tijd om te uploaden en gebruiken veel bandbreedte bij upload. Je kan de grootte van de afbeeldingen instellen om het geheugengebruik en de bandbreedte te beperken. Eenmaal je de grootte hebt vastgelegd, moet je uw enquête publishen, uploaden naar Snap WebHost en beschikbaar maken voor uw Interview Associates (gebruikers / interviewers)

 1. Klik q_prop in de Questionnaire toolbar om het Questionnaire Properties dialoogvenster te openen.
 2. Scroll naar beneden en selecteer  Controls in in de linker lijst.

  QP: Controls properties for kiosk

 3. Wijzig de Image size naar Medium.
 4. Klik [OK] om de wijzigingen op te slaan.
 5. Nu kan je de enquête publishen en beschikbaar maken via Snap Webhost.


Het bijvoegen van afbeeldingen aan een enquête testen

Eenmaal de enquête geüploaded en gelanceerd, open de enquête in Snap Mobile Anywhere op een mobiel toestel en voeg een foto toe.

 1. Open Snap Mobile Anywhere op je toestel.
 2. Log in op je account van Snap WebHost
 3. Open de enquête die de foto-upload vraag bevat

  Setup screen for offline interviewing

 4. Klik op het foto-icoon om een afbeelding toe te voegen. Je kan een een foto nemen (indien je toestel een camera heeft) of een bestaand bestand bijvoegen.
 5. Wanneer je het geselecteerd bestand hebt bewaard, zal een thumbnail getoond worden op het scherm.

  Setup screen for offline interviewing
 6. Klik [Submit] om de enquête en de afbeelding op te laden naar Snap WebHost.


De bijlagen downloaden

Waneer je antwoorden hebt ontvangen moet je de bijlagen downloaden van op Snap WebHost om ze te bekijken.


 1. Log in op  Snap WebHost en selecteer de enquête waar zich de bijlagen bevinden
 2. Selecteer het tabblad Summary.

  SWH: survey summary with attachement download link

 3. Klik op de link Download attachments. Een scherm opent waarin de bijlagen zijn opgelijst in tabelvorm met kolommen voor het ID van de case met bijlagen, en de vragen met bijlagen

  SWH: Left-hand analysis pane showing uploads tab
 4. Klik  Download All om alle bijlagen in een zip bestand te downloaden. De bestandsnamen worden samengesteld op basis van het referentienummer (ref). Bijvoorbeeld : het bestand dat hoort bij de eerste case, antwoord Q3, zal een bestandsnaam krijgen als volgt : 0000000001_Q3 (plus de extensie). Het ref nummer wordt geregistreerd als antwoord in de enquêtedata, zodat je nadien de link kan maken tussen de bijlagen en de cases. Eenmaal je de Snap data hebt gedownload, kan je het ref nummer gebruiken om de bijlage te identificeren.

  SWH: Left-hand analysis pane showing uploads tab