Je kan trends en patronen in uw data vinden door geordende kruistabellen (kruistabulaties) te bouwen in Snap. Dit is een snelle manier om variabelen met voorgecodeerde antwoorden of beoordelingsschalen te analyseren. Gebruik dit niet voor quantity variabelen of open antwoorden, aangezien we het aantal antwoorden analyseren, eerder dan de specifieke waarden.


Kruistabellen zijn ook gekend als draaitabellen (zoals in Excel) of in het Engels "pivot tables". Deze worksheet toont je hoe je ze moet maken, ordenen en visualiseren als grafiek.


bar_xtab_items_age

We tonen je ook hoe je kruistabellen voor alle relevante vragen kan creëren in je enquête, met één enkele instructie.


Achtergrond

Een kruistabel is een tabel waarbij het analysis veld de rijen aangeeft, en het break veld de kolommen (je kan dit omkeren door de Transpose optie aan te vinken)


xtab_ab


De data in elke cel toont het aantal respondenten dat zowel in de rij als in de kolom past. Welke data je toont, en in welke volgorde ze getoond wordt, bepaal je in de  Show opties.


xtab_data


Je kan de rijen rangschikken volgens:

 • de volgorde waarin de antwoorden in de vragenlijst staan. Dit zal je gebruiken voor beoordelingsschalen, en is de standaard volgorde.
 • alfabetische volgens label
 • populariteit (gesorteerd volgens het aantal antwoorden)
 • statistische informatie die je hebt meegenomen in je analyse


Een eenvoudige kruistabel maken

Dit voorbeeld toont je hoe je de antwoorden kan opsplitsen per geslacht. Het gebruikt data van de crocodile enquête die meegeleverd wordt met Snap.

 1. Klik table om het Analysis Definition dialoogvenster weer te geven
 2. Typ Q9 in het Analysis veld (de leeftijdsvariabele)
 3. Klik [OK] om een eenvoudige tabel te bouwen van de leeftijden van je respondenten

  croc_age_q9
 4. Klikvar_prop linksboven om het Analysis dialoogvenster opnieuw weer te geven.
 5. Typ Q10 in het Break veld (de geslachts variabele)
 6. Klik [Apply]. De tabel wordt geüpdated met de waarden van Q9 als rijlabels links in de tabel en de waarden van Q10 als kolomlabels bovenaan de tabel.

  xtab_age_gend

 7. Ga terug naar het Analysis Definition dialoogvenster en vink "Break Percents" aan. Dit toont elk antwoord als een percentage van de kolomtotalen voor de break variabele (Q10)

  def_bk_pc_hl

 8. Klik [Apply] om de tabel te updaten. Je kan zien dat 8% van de mannelijke respondenten ouder was dan 55 jaar.

  xtab_age_gend_bkpc

 9. Klik save om de tabel te bewaren


Een gerangschikte kruistabel maken

Dit voorbeeld toont hoe je data kan weergeven op een manier dat je makkelijk ziet welke de meest populaire keuzes waren. De analyse toont welke producten werden besteld (met een opsplitsing per leeftijd), en sorteert ze volgens hun populariteit.

 1. Klik table om het Analysis Definition dialoogvenster te tonen.
 2. Typ Q4 in het Analysis veld (het bestelde product)
 3. Typ Q9 in het Break veld (de leeftijd)
 4. Klik [OK]. Je zal een kruistabel zien met de waarden van Q4 als rijlabels op de linkerkant van de tabel en de waarden van Q9 bovenaan de tabel.

  xtab_items_age
  De standaard volgorde van de rijen is de volgorde waarin de producten zijn opgelijst in de vragenlijst. Om makkelijker te zien welke keuze het meest populair ws, kan je de rijen rangschikken volgens de analysewaarde.
 5. Klikvar_prop op de table toolbar om het Analysis Definition dialoogscherm opnieuw te openen.

  def_order_hl

 6. Selecteer  Analysis Base in de dropdown lijst voor  Order by en klik [Apply]. Je tabel zal zich aanpassen, waarbij de rijen worden gerangschikt volgens het aantal antwoorden. Frietjes worden nu bovenaan weergegeven.

  xtab_items_age_or
 7. Om de tabel te bewaren, klik save.

Je kan je data nu makkelijk in een grafiek tonen. Open het Analysis Definition dialoogscherm en wijzig het Type naar  Chart. Het voorbeeld hieronder toont een grafiek in de stijl Horizontal Bar Counts. Je kan zien dat de producten gerangschikt worden volgens de Analysis base, met de meest populaire bovenaan
bar_xtab_items_age

Snel meerdere kruistabellen bouwen in een rapport


Je kan een rapport van afzonderlijke kruistabellen bouwen met de zelfde break (bijvoorbeeld : alle antwoorden per leeftijd of geslacht of beiden), met één enkele instructie in een rapport. Het voorbeeld hieronder past een break toe op leeftijd op alle vragen in het Crocodile rapport.

 1. Klik batch om het Reports scherm te tonen.
 2. Klik add om een nieuw rapport te maken. Stel de labels van een omschrijving van je rapport in en selecteer  Skip Empty om lege analyses te negeren.
  rep_xtab11

 3. Klik add om een nieuwe instructie te maken en selecteer  Table  in de instructielijst om het Report instruction dialoogscherm te tonen.
 4. Vervolledig de velden in het Definition tabblad:
  Analysis: Q2,Q4,Q6a TO Q6e
  Break: Q9
 5. Stel de Order by dropdown in op Default. Sorteren is niet geschikt voor beoordelingsschalen. De instructie zal een kruistabel bouwen voor elke vraag die je in het analysis veld plaatst. literal, datum en quantity vragen werden uitgesloten.
 6. Klik [OK] om de instructie te bewaren. 
 7. Klik run in de Report toolbar om het Report Execution dialoogscherm te openen (je word gevraagd het rapport te bewaren. Klik Yes)
 8. Klik [Printer] om een printer te selecteren. Stuur het rapport naar een PDF printer of een XPS document writer om je rapport als bestand te zien.
 9. Klik [OK] om het rapport te draaien en de set van kruistabellen te creëren.Kruistabellen bouwen, gefilterd op demografische gegevens

Je kan ook de data opsplitsen in je tabellen door filters te gebruiken. Dit voorbeeld toont je hoe je een aantal leeftijdstabellen voor mannen en vrouwen kan bouwen.


 1. Maak een nieuw rapport of dupliceerd het rapport dat je in de vorige stap creëerde.
 2. Wijzig het label van je nieuw rapport naar Analysis of all questions by age filtered by gender.
 3. Dubbelklik Table in de instructielijst om het Report Instruction dialoogscherm te tonen
 4. Voer Q10 (geslacht) in in het filterveld
  ta_in_filt_gen


 5. Klik [OK] om de instructie te bewaren.
 6. Klikrun om het Report execution dialoogvenster te openen. (je word gevraagd om het rapport te bewaren. klik [Yes].)
 7. Klik [OK] om het rapport uit te voeren en de set van kruistabellen te creëren
 8. Je zal twee versies hebben van alle vraagtabellen, één voor mannen en één voor vrouwen. Je kan alle tabellen omzetten naar grafieken door de instructie te wijzigen (Type en Style)

Meer weten?

Leer meer over het analyseren van resultaten met Snap in de Analysing Results online opleiding (https://www.snapsurveys.com/training/course-outline-analysing-survey-results/)

Je kan meer leren over hoe je uw tabellen kan vormgeven in de helpsectie van Snap :Table appearance