Mensen kunnen enquêtes invullen:

 1. Tijdens een interview of met een kiosk. Als je weet dat interviewers en kiosks verschillende toestellen kunnen gebruiken, met verschillende schermen (bijvoorbeeld een iPad of een kleine smartphone), dan moet je rekening houden met een verschillende lay-out voor verschillende toestellen.
 2. Over het internet. Je kan verschillende schermbreedtes opvangen door een adaptive vragenlijst te bouwen voor Snap Webhost, die wijzigt volgens de schermgrootte.

In sommige gevallen wil je dat mensen in staat zijn om de enquête op beide manieren in te vullen. Deze worksheet helpt u om een enquête te bouwen met verschillende edities voor Snap Mobile Anywhere en Snap WebHost. We leggen ook uit hoe je uw resultaten kan combineren.


Achtergrond

Met Snap Surveys kan je verschillende edities van je vragenlijst bouwen, zodat je het design kan aanpassen om geschikt te zijn voor een tablet, kioskscherm of een smartphone. Wanneer mensen de enquête invullen op hun eigen toestel (tablet, smartphone, etc...) moet je een vragenlijst aanleveren die kan ingevuld worden op verschillende schermgroottes, waarbij Snap WebHost de meest geschikte enquête aanlevert aan de respondent. Snap levert aangepaste vraagstijlen in functie van het gebruikte toestel. Deze komen met grote buttons voor tablets en kioskschermen, en kleine buttons voor toestellen met kleine schermen.


Wanneer je Snap Mobile Anywhere  gebruikt en weet dat uw enquête slechts op één type toestel zal bekeken worden, kan je de enquête specifiek voor die schermgrootte ontwerpen. Je kan zo ontwerpen voor de tablet die je aan uw interviewers/veldwerkers bezorgt.

Wanneer je Snap Mobile Anywhere gebruikt en niet weet welk toestel je veldwerkers / interviewers zullen gebruiken, dan kan je aparte versies van de enquête bouwen voor gebruik op een tablet of smartphone. Dit betekent dat je de antwoorden in Snap zal moeten samenbrengen.

Je zal de antwoorden ook moeten samenbrengen wanneer je dezelfde enquête draait op Snap Mobile Anywhere en als een responsieve enquête op Snap WebHost.


Stap 1 : maak een enkele Mobile editie voor Snap Mobile Anywhere

Indien je enquête zal gebruikt worden door een veldwerker/interviewer of op een kiosk met Snap Mobile Anywhere dan moet je een Mobiele editie van je enquête maken. Dit wordt besproken in de worksheet 102 : Enquêtes bouwen voor Snap Mobile Anywhere - voor iPad, iPhone, Android en Windows.

 1. Start Snap.
 2. Klik add bovenaan het overview scherm om een nieuwe enquête te maken.
 3. Stel het  Publication Medium in op Mobile en de Delivery Method op Kiosk, Tablet of Smartphone. Wanneer je de een delivery methode selecteert zal Snap de juiste vragenlijst stijl en vraagstijlen inladen voor die versie.

   surv_dev_mob_sp

 4. Klik [OK] om je editie te maken, en bouw je vragen op zoals gewoonlijk.

Stap 2 : Koppel je vragenlijst met een interviewer of kiosk


Wanneer je je editie voor Snap Mobile Anywhere hebt gebouwd, moet je ze publishen en beschikbaar maken voor de interviewer, of de kiosk waar Snap Mobile Anywhere op draait. Dit wordt omschreven in de worksheet 102.


Stap 3 : Creëer en upload Snap Mobile Anywhere edities voor toestellen met verschillende schermdimensies


Indien je weet dat je veldwerkers / interviewers verschillende toestellen met verschillende schermgroottes zullen gebruiken (of indien je bijvoorbeeld kiosks met grote schermen en interviewers met smartphones inschakelt) dan kan je 2 versies aanleveren van de enquête. Je zal een mobile editie moeten bouwen voor élke schermgrootte.


We vertrekken hier van de veronderstelling dat je al een enquête bouwde voor één van de schermgroottes.

 1. Open het Questionnaire scherm van je enquête in Snap Professional.
 2. Klik template om het Editions and Style Templates dialoogvenster te tonen
 3. Klik [New] om een nieuwe editie te maken. Het New Survey Edition dialoogvenster opent.

  new_tab_ed_hl

 4. Selecteer Mobile als Publication Medium.
 5. Selecteer Tablet in de tweede dropdown lijst voor een tabletversie (selecteer Smartphone voor een smartphone/iPhone/PDA editie etc).
 6. De edition  Name wijzigt naar Mobile:Tablet. Je kan deze benaming aanpassen.
 7. Selecteer de  Load Style radio button. De juiste standaard stijl voor die editie zal verschijnen in de edition lijst.
 8. Klik [OK].
 9. De nieuwe editie van de vragenlijst zal toegevoegd worden aan de lijst van Editions and Style Templates in het dialoogvenster
 10. Klik  [OK] om terug te gaan naar het Questionnaire scherm.
 11. Nu kan je naar wens wijzigingen aanbrengen aan de lay out


Stap 4 : Publish en upload de andere editie(s)


Wanneer je andere edities hebt gebouwd voor Snap Mobile Anywhere dan moet je die ook uploaden naar Snap WebHost om ze beschikbaar te maken, zoals beschreven in worksheet 102. 

 1. Publish de enquête met een andere Access Name als de eerste SMA editie. Standaard zal het gepubliceerde zip bestand geplaatst worden in een subfolder, genoemd naar de editie.

  out_qk__ed_hl

 2. Upload het bestand naar Snap WebHost als een nieuwe enquête. Het zal onder de zelfde naam verschijnen als de vorige editie, maar met een _1 toegevoegd aan de enquêtenaam. Noteer even welke editie dit is.
 3. Ken de enquêtes toe aan de betrokken interviewer accounts. Indien je beide enquêtes in de zelfde account moet toekennen, informeer je interviewers dan over wat welke editie is (alhoewel het niet uit zou maken welke enquête wordt ingevuld).

Stap 5 : voeg responsieve (adaptive) Snap WebHost edities toe

Wanneer je een WebHost enquête bouwt waarbij respondenten de enquête benaderen via verschillende toestellen, moet je de nodige WebHost edities van je enquête bouwen en ze dan samen publiceren. Dit wordt uitgebreid besproken in worksheet 104 : Responsive design - Creatie van adaptieve webenquêtes.

Wanneer je een enquête bouwt die zal gebruikt worden op Snap WebHost én op Snam Mobile Anywhere dan moet je de Snap WebHost edities toevoegen aan de enquête.

 1. Open je enquête in  Questionnaire – Design Mode door op questionnaire te klikken.
 2. Klik op Editions and Style Templates template om het  Editions and Style Templates dialoogvenster te tonen.
 3. Klik [New…] om een nieuwe editie te creëren, en in het  Publication Medium veld selecteer je  Web en Snap WebHost.

  ed_web_phone

 4. Selecteer Load Style om een nieuwe stijl voor de lay-out van je vragenlijst te kiezen. Selecteer Default Smartphone.qsf uit de dropdown lijst om een template voor Smartphone te gebruiken of Default Tablet.qsf voor een tabletversie. (Je kan ook andere stijlen kiezen door op de 3 puntjes browse_slider te klikken.)
 5. Wijzig de Edition Name om het toestel te benoemen waarvoor deze editie zal dienen
 6. Klik [OK] om het New Survey Edition dialoogvenster te sluiten.
 7. Klik [OK] om terug te keren naar de Design mode.

  Snap creëert een nieuw tabblad met de  Edition Name als titel.

 8. Maak nieuwe edities aan naar wens, voor respondenten die de enquête zullen benaderen via hun eigen browser op hun eigen toestel.


Alle WebHost edities publishen naar één bestand

 1. Selecteer File | Publish.
 2. Selecteer ic_ouput in de linkerkolom (Section) indien dit niet geselecteerd is.
 3. Selecteer Publish Without Preview als Output Method.
 4. Selecteer ic_ed in de linkerkolom

  ed_wh_all_hl

 5. Selecteer Publish all WebHost editions together.
 6. Klik [Publish] om het zip bestand te creëren in de folder naar keuze
 7. Nu moet je de enquête uploaden naar Snap WebHost, zodat ze toegankelijk wordt voor de respondenten. 


Stap 6 : alle antwoorden importeren naar je Snap Professional project

Wanneer je meer dan één editie van je enquête hebt opgeladen naar Snap WebHost (of het nu voor Snap Mobile Anywhere of Snap WebHost gebruik is) dan moet je alle antwoorden samenbrengen voor een volledige analyse.

Je moet dan de antwoorden uit alle edities van de enquête downloaden en importeren in Snap. Hoe je dit doet wordt hier beschreven : https://www.snapsurveys.com/help/17642.htm