Deze worksheet omschrijft hoe je de locatie van een respondent kan toevoegen aan een Snap Mobile Anywhere of een Snap WebHost enquête. Het veronderstelt dat de enquête wordt ingevuld op een toestel waarop locatiefuncties (GPS) actief is (Global Positioning System). De worksheet bevat ook een voorbeeld van hoe je waardvolle locatiegegevens kan exporteren voor analyse.


Achtergrond

De locatie registreren van respondenten is handig wanneer je een enquête voor Snap WebHost bouwt die waarschijnlijk op een mobiel toestel wordt ingevuld, of een mobiele enquête bouwt voor Snap Mobile Anywhere. De enquête moet draaien op een toestel dat GPS informatie kan registreren (zoals een tablet waarop locatiegegevens zijn geactiveerd)

Locatiegegevens zijn enkel beschikbaar in Snap WebHost en Snap Mobile Anywhere edities. De gegevens worden opgeslagen in de variabele ID.location in het WGS84 formaat (World Geodetic System). Je kan afzonderlijke elementen uit de locatiegegevens halen, door de systeempatronen te gebruiken die meegeleverd worden met Snap. De worksheet bevat twee voorbeelden om te tonen hoe je dit doet. Je kan de data ook exporteren voor analyses buiten Snap.Problemen met het registreren van locatiegegevens

De twee belangrijkste methodes om een locatie te registeren zijn GPS, of informatie van een telefoonmast. GPS is nauwkeuriger, maar gebruikt meer batterijstroom, dus mensen schakelen dit soms uit. Je hebt geen controle over het feit of mensen de enquête toestemming geven voor het detecteren van de locatiegegevens, noch of het toestel in staat is om nauwkeurige gegevens te bezorgen. Bijvoorbeeld : wanneer mensen naar een enquête kijken vanop een PC, dan wordt de locatie bepaald door de router.

Wanneer de enquête loopt, kan de lokatie enkel worden opgeslagen indien het toestel de middelen en de browser heeft om dat te zoen. Bij Snap Mobile Anywhere moet toestemming gegegen worden om lokatiegegevens te registreren. Het beste is natuurlijk dat je weet op welk toestel je enquête wordt ingevuld, bijvoorbeeld wanneer de enquête wordt uitgevoerd door interviewers of veldwerkers, met Snap Mobile Anywhere.


Stap 1: Activeer geolocalisatie in je enquête

 1. Ga naar een geschikte editie van je enquête (Snap WebHost of Snap Mobile Anywhere)
 2. Klikquestionnaire properties icon om het QuestionnaireProperties dialoogvenster te openen
 3. Selecteer in de linkerkolom de sectie Paradata
 4. Selecteer de Geolocation systeemvariabele en vink  Use in survey aan.

  par_geoloc_hl

 5. Klik [OK] om teruig te keren naar de vragenlijst. De ID.location variabele zal verschijnen onder de titel. Dit is de naam van de variabele die SNap gebruikt om de locatiegegevens op te slaan

  loc_quest

 6. Selecteer de variabele, en selecteer  Show in de toolbar
 7. Selecteer  All in de volgende dropdown lijst ontvink de  Show box. De ID.location variabele wordt verstopt.

  sh_loc_hid

 8. Klik save om de wijzigingen op te slaan


Stap 2: Stel de nauwkeurigheid van de gegevens in

Het is mogelijk om de instellingen aan te passen zodat het toestel langer of korter de tijd neemt om de locatiegegevens te zoeken, wanneer de standaard gegevens niet nauwkeurig zijn.


 1. Klik q_prop om het QuestionnaireProperties dialoogvenster te tonen.
 2. Selecteer in de linkerkolom de Paradata sectie.

  par_geoloc_conf_hl

 3. Selecteer de Geolocation systeemvariabele en klik [Configure] om het Configure Geolocation dialoogvenster te openen

  geoloc_conf

 4. Stel Timeout in op het aantal seconden dat je wil dat het toestel naar een locatie zoekt. Hoe langer het toestel moet zoeken, hoe meer stroom er gebruikt wordt.
 5. Stel Target accuracy in op de gewenste nauwkeurigheid. Dit is slechts een gids, aangezien het toestel soms niet in staat is om zo nauwkeurig te zijn.
 6. Klik [OK] om terug te keren naar de vragenlijst


Stap 3: Publish de enquête en bereid ze voor voor de interviewers / veldwerkers


Nu moet je de enquête publishen en opladen naar Snap WebHost. Wanneer het een Snap Mobile enquête betreft, moet je ze ook toekennen aan uw interviewer accounts. Voorbeeld voor het extraheren van de locatiegegevens voor analyse

De meest gebruikte methode voor het gebruik van locatiegegevens is een export en een mapping API gebruiken, zoals google maps (https://developers.google.com/maps/) of Open Street Map http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API).

Je kan de data rechtstreeks exporteren naar WGS84 formaat of afgeleide variabelen creëren om de data in een specifiek formaat te exporteren.

Om de data te exporteren:

 1. Selecteer Data Entry window button om het Data Entry scherm te openen
 2. Selecteer File | Export 

  dat_exp_csv_loc

 3. Stel het formaat in
 4. Selecteer  File als bestemming en voer een gepaste bestandsnaam in.
 5. Vul de naam van de te exporteren variabele in in het Content veld. Het voorbeeld toont ID.location.


Data wijzigen met afgeleide variabelen

De lengtegraad en breedtegraad extraheren naar een single derived literal variabele.

Dit voorbeeld test om te zien of er een fout is ontvangen, zodat enkel de geldige locatiegegevens worden opgeslagen. Vervolgens slaat het de lengte- en breedtegraad op, gescheiden door een komma. We veronderstellen hierbij dat je de de systeemvariabele  ID.location hebt ingevoegd in je enquête (zie hierboven)

 1. Maak een nieuwe afgeleide variabele
 2. Specifieer de details als volgt:
  Name: LatLong
  Label: Latitude and Longitude
  Type: Derived (de variabele zal zijn data afleiden van andere bestaande variabelen)
  Response: Literal
  NA: unless ((ID.location as geo unavailable) == "")
  Values: ID.location as geo latitude:", ":ID.location as geo longitude

  der_lat_lon
  Het dubbelpunt is een literal operator in Snap. Het stelt je in staat om verschillende waarden samen te brengen.
 3. Klik save om de variabele te bewaren


Voor meer informatie over patterns, kan je hier terecht : Introduction to patterns.

Een volledige lijst van de beschikbare systeempatterns vind je hier :  System patterns.