Auto category variabelen gebruiken

Auto category variabelen zorgen ervoor dat je vrije tekst of getallen kan analyseren. De ACV is een afgeleide variabele van de originele open-ended vraag. Wanneer je een ACV maakt of uitvoert, sorteert deze de antwoorden in de variabele waarvan ze is afgeleid in categorieën. Je specifieert het aantal codes dat moet gecreëerd worden, en Snap zal dat aantal antwoordcodes selecteren, beginnend met de meest voorkomende antwoorden. De antwoordcodes kunnen wijzigen, telkens de responsdata wijzigt.

Results dialog base lables tab

Hoe de codering gebeurt, hangt af van het type data in je open response variabele:


 • Tekst: je kan codes creëren gebaseerd op de individuele woorden in de antwoorden, of op basis van de volledige antwoorden. Codes worden gemaakt in alfabetische volgorde, en gerangschikt van meest voorkomend naar minst voorkomend. Wanneer je per woord categoriseert, gaat Snap ervan uit dat woorden gescheiden zijn door een spatie.
 • Datums, tijdstippen of waarden :  de codes worden gerangschikt van laagst naar hoogst (waarbij code 1 de vroegste tijd, datum of laagste waarde bevat)
Een auto category variabele maken
 1. Klik Advanced statistics buttonom de lijst met Analysis variabelen te tonen. Het dialoogscherm hieronder toont een auto category en een groepsvariabele

  Results dialog base lables tab

 2. Klik New button op de toolbar en selecteer New Auto Category Variable.

  Autocategory variable details dialog: empty

 3. Wijzig het Label naar een korte omschrijving omtrent het doel van de variabele
 4. Voer de naam in van de open response variabele die je wil categoriseren in het Source veld.
 5. Geef het maximum aantal codes aan dat je wil zien verschijnen in je variabele, in het Limit codes veld.
 6. Vink 'With Other' aan indien je antwoorden wil groeperen in een ‘Other’ categorie, bijvoorbeeld wanneer ‘Limit codes’ op 5 staat, zullen enkel de top 5 codes getoond worden, en worden de anderen gegroepeerd in een "Andere" categorie

  Wanneer je een literal variabele categoriseert:

  • Selecteer onder Options de Separate Words optie, tenzij je weet dat er gelijke zinnen zullen zijn (bijvoorbeeld postcodes), die je als codes wil gebruiken

   auto_cat2

  • Stel Modify case in zoals je wil : Normal zal de tekst tonen zoals ze werd ingevoerd in de antwoorden
  • Laat Case-sensitive leeg, tenzij je de antwoorden in verschillende lettergroottes wil scheiden
 7. Klik Save buttonom je ACV te bewaren

  Open het Auto Category Variable Details scherm. Standaard zullen de codes in volgorde worden getoond. Dit zijn de meest voorkomende codes, in alfabetische volgorde

 8. Wijzig de naam naar iets wat je zal begrijpen. Bijvoorbeeld :  MyAVfromQ8
 9. Selecteer ch_codesom alle mogelijke codes te tonen. Categorieën die niet worden getoond in de word cloud, verschijnen tussen haakjes. Ze staan ook gesorteerd volgens voorkomen

  Autocategory variable details dialog

 10. Om te vermijden dat een woord in de word cloud verschijnt, ontvink dan de Include box. Bijvoorbeeld : ontvink de geselecteerde box om "facilities" uit de word cloud te verwijderen
 11. Items die niet werden weerhouden, verhuizen naar de onderste helft van de lijst

  Je kan de lijst sorteren volgens Label of volgens aantal. Klik op de kolom om de volgorde van je lijst te wijzigen

 12. Klik Save button om je nieuwe variabele te bewra
Een Auto category variabele aanpassen
 1. Klik Advanced statistics buttonom de lijst met analysis variabelen te tonen. Hieronder zie je een auto category variabele en een groepsvariabele

  Analysis variables window showing automatic coding variable

  Dubbelklik op de variabele die je wil wijzigen. Standaard worden de antwoordcodes in volgorde getoond, met de meest voorkomende bovenaan, en in alfabetische of numerieke volgorde.

 2. Selecteer Choose codes om alle mogelijke codes te visualiseren. Categorieën die buiten de code limit waren, staan tussen haakjes. Categorieën die niet in de lijst werden weerhouden, tonen een koppelteken

  Autocategory variable details dialog

 3. Om een categorie te verwijderen uit de codelijst, ontvink je de Include box. Bijvoorbeeld : verwijder het vinkje naast "B2 5DB" in de categorieënlijst. DIt zal B2 5DB toevoegen aan de lijst met stopwoorden.

  Zijn de categorieën gesorteerd volgens Code, dan worden items die niet worden weerhouden naar het eind van de lijst verplaatst

  Je kan de lijst sorteren volgens Code, Label of aantal. Klik op de gepaste kolomhoofding om de sortering toe te passen

 4. Wijzig andere instellingen indien nodig:
  • Stel Modify case in zoals je wil : Normal zal de tekst tonen zoals ze werd ingevoerd in de antwoorden
  • Laat Case-sensitive leeg, tenzij je de antwoorden in verschillende lettergroottes wil scheiden
  • Selecteer Use words indien je wil categoriseren per woord (gescheiden door spaties), eerder dan volledige antwoorden
 5. Klik Save button om je wijzigingen op te slaan.