Inleiding tot groepsvariabelen

Je kan gelijkaardige vragen verbinden in een groep. Dit betekent dat je de vraaggroep kan analyseren als één geheel. Bijvoorbeeld : indien je een reeks vragen hebt over persoonlijkheidsaspecten, kan je al de vragen omtrent teamwork samenbrengen, en ze gebruiken als één enkele as voor tabellen of grafieken.

Groepsvariabelen analyseren

Je kan groepsvariabelen gebruiken om samenvattende analyses te maken van een aantal variabelen die eenzelfde lijst met antwoordcodes delen. Dit vind je vooral in gridvragen terug.

Je zou bijvoorbeeld een "horizontal stacked bar chart" kunnen maken om de resultaten van de mening van de respondent over 5 aspecten van de dienstverlening te tonen.

Je kan groepsvariabelen gebruiken om een samenvatting van de 5 variabelen te tonen in dezelfde grafiek. Alle antwoorden worden samengeteld bij het berekenen van gemiddelden, zodat variabelen met een groot aantal antwoorden een hoger percentage krijgen.

 1. Klik Advanced statistics button op de toolbar om het Analysis variables dialoogvenster te openen
 2. Klik New button en selecteer New Group Variable in de dropdown lijst.

 3. Stel de groepsvariabele als volgt in:

  Name: GV3,

  Label: Overall opinion

  Source: lijst hier de variabelen op die gegroepeerd moeten worden, bijvoorbeeld. Q6a~Q6e, or Q1, Q5, Q8

  Group variable with ratings var list

 4. Klik Save button om de groepsvariabele te bewaren.
 5. Deze verschijnt dan in de lijst met variabelen

  Analysis variables window showing one group variable

 6. klik Variables window button om het Variables scherm te tonen
 7. Klik New button om een nieuwe variabele te tonen. Dit is een blanco variabele die je kan gebruiken om een lijn toe te voegen in je grafiek
 8. Specifieer de Variable Details:

  Name: Blank

  Label: Calculated difference

  Type: Derived (de variabele zal haar data afleiden vanuit de bestaande variabelen).

  Response: Single (er zal slechts één antwoord mogelijk zijn voor elke case)

  VW: blank variable with no values

 9. Klik Save button om de nieuwe variabele te bewaren.
 10. Klik Chart button om een grafiek te bouwen
 11. Specifieer de Analyse variabelen voor de grafiek als een lijst van variabelen die je wil tonen : gv3, Blank, q6a, q6b, q6c, q6d, q6e ("How do you rate the following?")
 12. Specifieer de Style als Stacked bar chart.

  RD: bar chart showing group variable

 13. Klik [OK]om de grafiek te tonen.

  Bar chart display group variable and blank line