Factoranalyse is een datareductietechniek die kijkt naar antwoorden op verschillende variabelen en deze samenvat in samengestelde variabelen, gekend als factoren. Dat maakt de analyse van data een meer beheersbare taak. Ook gekend als de "analyse van de hoofdcomponenten" dient dit vooral voor het identificeren van onderliggende patronen bij consumenten, die op een reeks van vragen hebben geantwoord. Check ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Factoranalyse voor meer uitleg.

Een enquête kan een serie van vragen bevatten, waarin de respondent wordt gevraagd een mening te geven over verschillende aspecten van een product of dienst. Er kunnen vele vragen zijn die allemaal dezelfde beoordelingsschaal gebruiken. Het kan soms moeilijk zijn om trends te identificeren in dergelijke lange vragenreeksen. Factoranalyse wordt dan gebruikt om deze lijst te beperken tot een meer beheersbare lengte.

De techniek in Snap Surveys voor Factoranalyse kijkt naar correlaties tussen elk paar vragen en combineert variabelen die een hoge correlatie met elkaar hebben. Deze groepjes variabelen worden dan op een specifieke wijze gecombineerd om zo de factoren te vormen. Aangezien de resulterende factoren rekening houden met de antwoorden op verschillende bronvariabelen, kan de originele lijst van variabelen beperkt worden tot een beheersbaar aantal, waarbij elke factor fungeert als een afgeleide variabele.

Doorgaans zal elke factor die geproduceerd wordt door de analyse sterk gebaseerd zijn op een subset van variabelen die op één of andere manier gelijkaardig zijn. Aangezien de resulterende factoren bewaard kunnen worden in Snap, en op hun beurt gebruikt kunnen worden als variabelen in nieuwe analyses, helpt de kennis over de bronvariabelen die de factors het sterkst hebben beïnvloed om deze factors betekenisvolle namen te geven.

Gezien het doel van Factoranalyse is om het aantal variabelen tot een minimum te beperken, worden waarschijnlijk slechts een beperkt aantal factoren weerhouden. De factoren worden in Snap opgelijst volgens hun belang, wat u toemaat om te kiezen hoeveel u er wil behouden in uw verdere analyses. De eerste factor is de factor die het hoogste bedrag van de totale variantie in de gegevens verklaart (voor de variabelen die in de bron worden gebruikt). De tweede factor is de factor die het hoogste bedrag van de resterende variantie verklaart, enzovoort. Het aantal te behouden factoren hangt af van het aantal bronvariabelen dat is gebruikt en de gegevens voor die bronvariabelen. Deze beslissing is tot op zekere hoogte arbitrair. Er zijn theorieën die richtlijnen geven over het aantal factoren dat moet worden gekozen, zoals het negeren van factoren met een Eigen-waarde onder een bepaalde drempelwaarde, of het nemen van voldoende factoren om een cumulatieve variabiliteitsratio groter dan een voorgeschreven niveau te hebben.

Factoranalyse wordt ook uitgevoerd, als een voorbode van Cluster Analyse.


Een factoranalyse creëren

 1. Open de enquête
 2. Klik Advanced statistics button en open het Anysis variables overview scherm. Dit toont je alle Group en Auto-category variabelen, en Factor en clusteranalyses die opgezet werden in de huidige enquête. 3. Klik New button en selecteer New Factor Analysis... in het menu. Het detail scherm voor Factoranalyse zal openen. 4. Geef een gepaste naam en omschrijving (label) aan de factoranalyse
 5. In het Source veld lijst je de variabelen op voordewelke je de factoren wil afleiden. Gebruik reeksen indien de variabelen in een aaneensluitende reeks vallen, bijvoorbeeld "Q6a to Q6d" : deze zal alle variabelen tussen Q6a en Q6d bevatten (inclusief Q6a en Q6d). Plaats een komma indien de variabelen niet aansluiten in een reeks. Bijvoorbeeld : "Q6a, Q6b, Q6d"
 6. Eenmaal de bronvariabelen gedefinieerd, klik in de tabel eronder en de factoren worden berekend. Snap zal evenveel factoren creëren als het aantal bronvariabelen (source). 7. Creëer nu eerst een gewicht alvorens verder te gaan met Stap 8. Zie onderaan deze instructie (Gewichten voor factoranalyse creëren)
 8. In het veld Scale, typ je  "WT1". Je zal op dit moment geen verschil zien in uw factoranalyse.Standaard gebruikt Snap het Jacobi algoritme voor het berekenen van factoren. Je kan ook Varimax aanvinken. Dit voegt een extra stap toe aan de berekening, die het makkelijker kan maken om de factoren die worden gecreëerd te interpreteren.

De factoranalyse tabel begrijpen

De resultatentabel toont voor elke factor de volgende onderdelen:

Label

Een aanpasbare omschrijving van de factor. Kies een gepaste naam, door de "factor loadings" te controleren (zie onderaan deze tabel)

Eigenvalue

Meet het gewicht (of het belang) van de factor, en vertegenwoordigt het aantal bronvariabelen dat gebruikt werd. De som van alle Eigen-waarden is identiek aan het aantal bronvariabelen. Elke factor met een Eigen-waarde groter dan 1.0 kan beschouwd worden als beter dan gemiddeld. Factoren worden altijd getoond in dalende volgorde van Eigen-waarden (belangrijkheid).

Proportion

Hoeveel variabiliteit van de data wordt verklaard door elke factor. Dit wordt berekend door de Eigen-waarde te delen door het aantal factoren/variabelen en is gelijk aan het percentage variabiliteit in de data voor deze factor.

Indien één factor een heel hoog aandeel heeft, bijvoorbeeld meer dan 80%, en de rest zeer laag is, dan is het mogelijk dat de vragen niet alle aspecten van de houding van de consument hebben gecoverd.

Cumulative Proportion

Een voortschrijdend totaal van de vorige kolom (Proportion). Aangezien de factoren in afnemende volgorde van de Eigen-waarden worden geschikt, is de cumulatieve proportie het percentage variabiliteit in de data, voorgesteld door de geselecteerd en alle voorgaande factoren.

Factor Loadings

Hoeveel een specifieke variabele bijdraagt tot de factor. Een hoge factor loading toont dat de variabele relatief belangrijk is. Kleinere waarden tonen dat het minder invloed heeft. Deze loadings helpen u een gepaste naam te geven aan elke factor.


Factor loadings tables herschikken voor makkelijkere interpretatie


1. De tabel transponeren


Om de factor loadings te interpreteren, is het vaak makkelijker om de tabel te transponeren (transpose). Selecteer Transpose om elke factor als een kolom weer te geven.

  

2. De tabel herschikken

De volgorde van de variabelen is bepaald door hoe de analyse is opgesteld. Je kan de volgorde wijzigen volgens belang, binnen elke factor. Dit helpt je om te zien welke variabelen het grootste effect op deze factor hebben.Klik in de grijze box waarin een getal staat, bovenaan de kolom of op het einde van regel die de factordata bevat. Een driehoek verschijnt, die de volgorde aangeeft, en de variabelen herschikken zich volgens de factor loading van die specifieke factor.

Kolom

Rij

 

Down pointing triangle for table sort

Right triangle for table sort

Grootste eerst

Up pointing trangle for table sort

Left-pointing traingle for table sort

Kleinste eerst

Blank grey square representing absent triangle

Blank grey square representing absent triangle

blanco : gerangschikt volgens de specificatie van de analyse zélf


Het aantal factoren verminderen

Factoranalyse is een datareductietechniek, met als doel het aantal variabelen te beperken tot een meer beheersbaar aantal, door de creatie van "samengestelde" variabelen. Standaard produceert Snap hetzelfde aantal factoren als er bronvariabelen zijn. In een lange lijst van bronvariabelen zullen sommige factoren beïnvloed lijken door dezelfde variabelen. Deze schijnbare duplicatie zal zich voordoen in factoren met lage Eigen-waarden. Deze factoren kunnen doorgaans kunnen genegeerd aangezien ze vrij insignificant zijn.Om waarden te negeren, kan je de  Cutoff settings aanpassen.

Number of factors

Behoud het gespecificeerd aantal factoren, en selecteer die met de hoogste EIgen-waarden.

Eigenvalue

Behoud de factoren met een Eigen-waarde boven de aangegeven waarde. Sommige theoretici gebruiken de regel dat factoren met een Eigen-waarde lager dan 1.0 genegeerd moeten worden.

Proportion

Behoud de factoren met een gewicht boven de aangegeven waarde. Sommige theoretici gebruiken de regel dat factoren met een gewicht lager dan een zeker getal (bvb. 10%) moeten genegeerd worden.

Cumulative Proportion

Behoud de factoren die nodig zijn om het aangegeven cumulatieve gewicht te bereiken. Sommige theoretici gebruiken de regel dat factoren moeten meegenomen worden tot aan een bepaald gewicht (cumulative proportion). Bijvoorbeeld : 80%


Gewichten toepassen op factoranalyse

Je kan een gewicht toepassen op factoranalyses, zoals je dat ook kan doen op andere statistieken.

Bijvoorbeeld : indien de bronvariabelen beoordelingsschalen zijn, met 1 als Zeer Goed en 5 als Zeer slecht, loont het de moeite om een gewicht aan de data toe te voegen, zodat zeer goede scores een hoge waarde krijgen, en lage scores een lage waarde krijgen in de resulterende factoren.

Een gewicht in het Scale veld plaatsen betekent:

 • dat het gewicht zal worden toegepast op alle multi-choice en gridvragen, vooraleer de factorananlyse wordt uitgevoerd.
 • dat dit gewicht NIET zal toegepast worden op quantity vragen.

Indien al je bronvariabelen beoordelingsschalen zijn, dan wordt het gewicht op alle vragen toegepast, en dan zal dit geen effect hebben op de Eigen-waarden of Factor Loadings die worden geproduceerd.

Indien je een mengeling van vraagtypes hebt, zal het gewicht énkel worden toegepast op multi-choice en gridvragen, en zullen de factoranalyse resultaten verschillen van eenzelfde analyse waar geen gewicht op is toegepast


 1. Specifieer in het veld Scale, de naam van een gepast gewicht, bijvoorbeeld een gewicht dat codes 1 tot 5 weegt van -2 tot +2

 2. Specifieer het gewicht 
  • Klik Weight button om het Weights scherm te tonen
  • Klik New button om een nieuw gewicht toe te voegen en specifieer het gewicht dan als volgt:

Name: WT1 Snap voegt automatisch een naam toe, maar je kan die wijzigen

Label: Scoring systeem

Method: Factor Snap kent dit automatisch toe

Decimal places: 0

Number of codes: 5


Code

Value

1

2

2

1

3

0

4

-1

5

-23.Klik Save button om het gewicht te bewaren en sluit het dialoogscherm.