Nieuwe gebruikers kunnen deze lijst afdrukken en als leidraad gebruiken bij het ontwerpen van nieuwe vragenlijsten

Actie

Commando

Navigeren in de vragenlijst

[Page Down] om naar de onderliggende vraag te gaan

[Page Up] om naar de bovenliggende vraag te gaan

[Ctrl] + [Home] om naar het begin van de enquête te gaan

[Ctrl] + [End] om naar het einde van de enquête te gaan

[Down Arrow] ga lijn per lijn naar beneden

[Image: Up Arrow] ga lijn per lijn omhoog

[Image: Left Arrow] of [Image: Right Arrow] verplaatsen binnen een tekstregel, één karakter per keer.

[Ctrl] + [Image: Right Arrow] verplaatsen naar rechts binnen de tekstregel, per woord

[Ctrl] + [Image: Left Arrow]  verplaatsen naar links binnen de tekstregel, per woord 

Voeg een nieuwe vraag toe

Verplaats de cursor naar de gewenste lokatie. Druk [Enter] om een nieuwe vraag toe te voegen, nà de huidige vraag.
Of klikNew button om een nieuwe vraag toe te voegen voor de huidige vraag.
Alternatieven : klik op Edit | New of [Ctrl] + [N].

Voeg een nieuw onderdeel toe aan de vraag

Op het einde van een Multi Choice, gebruik [Ctrl] + [Enter] om een Other vraag toe te voegen, om een  Grid Next na een Grid First toe te voegen, of een Open Next na een Open First.

Een vraag verwijderen

Delete button verwijdert de geselecteerde vraag

Een vraag kopiëren (klonen)

Clone button kopieert de huidige geselecteerde vraag en voegt ze toe, onmiddellijk achter de huidige vraag

Verplaats een vraag

Gebruik [Ctrl] Image: Up Arrow enDown Arrow om een vraag te verplaatsen naar boven of beneden

Voeg nieuwe antwoorden (codes) toe

Verplaats de cursor naar de gewenste locatie binnen de antwoordlijst, en gebruik [Tab] om een antwoord toe te voegen

Verwijder bestaande antwoorden (codes)

Gebruik [Ctrl] + [Y] en het hele antwoord wordt verwijderd.
Alternatief : [Backspace] of [Delete] om de karakters één voor één te verwijderen

Wijzig de afmetingen van de antwoordbox

Gebruik [Ctrl] + [+] op het numeriek klavier om de box uit te breiden of  [Ctrl] + [-] om de box te verkleinen bij Open Ended vragen

Voeg een nieuwe regel/line break toe

Verplaats de cursor naar de gewenste locatie in de tekst. Gebruik [Shift] + [Enter] om een line break te forceren

Voeg een pagina break toe

Selecteer een vraag en gebruik [Ctrl] + [Shift] + [B] en er verschijnt een  boven de geselecteerde vraag.Gebruik [Ctrl] + [Shift] + [B] opnieuw om de paginabreak te verwijderen

Voeg een column break / kolomverspringing toe

Selecteer een vraag en gebruik [Ctrl] + [Shift] + [A] : er verschijnt een  boven de geselecteerde vraag. Gebruik [Ctrl] + [Shift] + [A]  opnieuw om de kolomverspringing te verwijderen

Voeg een section break toe

Geen shortcut beschikbaar. Enkel via het menu toe te voegen

Selecteer meerdere vragen / codes

Sleep naar beneden met de linkermuisknop ingedrukt

Alternatief : gebruik [Shift] + [Down Arrow] om de vragen of codes te selecteren

Selecteer alles

[Ctrl] + [A] selecteert de volledige vragenlijst

Bewaar

[Ctrl] + [S] bewaart uw project