Deze worksheet omschrijft hoe je één enquête kan gebruiken om respondenten automatisch uit te nodigen voor een follow-up enquête. In dit voorbeeld gaat het over bezoekers aan een evenement.

De worksheet gaat ervan uit dat je 2 enquêtes al klaar zijn en behandelt enkel hoe je dan de nodige data kan doorkoppelen. 

Enquête 1:  Registratieformulier voor het evenement, bij aankomst ter plaatse. Deze enquête zal de details van de respondent "pushen" naar enquête 2 door ze toe te voegen aan de database die in Snap WebHost wordt bijgehouden. Samen met de andere vragen die je wil stellen, moet enquête 1 het e-mail adres van de bezoeker bevatten. Hou dus ook rekening met de nodige goedkeuring om de respondent nadien te mailen (in het kader van GDPR is dit verplicht).

event reg email

Enquête 2: Post-evenement tevredenheidsenquête (in te vullen nà het evenement). Deze enquête zal e-mail uitnodigingen en herinneringen uitsturen naar de mensen die zich registreerden in enquête 1.

event satisfaction

OPMERKING : ook al wordt in dit voorbeeld enkel het e-mail adres van enquête 1 doorgestuurd naar enquête 2, kan je ook andere data die je verzamelde in enquête 1 zoals naam en adres kunnen doorsturen. De naam kan dan ook gebruikt worden om een persoonlijke(re) e-mail uitnodiging voor enquête 2 te sturen.

Stap 1: Enquête1 – Herbenoem de variabele voor het e-mail adres

Wanneer je een database aggregeert wordt het makkelijker indien de variabele namen overeenkomen met de kolom hoofdingen in de database.

 • Klik op de 'Email Address' vraag en selecteer het Variable Properties icoonvariable properties icon.
 • Wijzig het Name veld door het vraagnummer (bvb. Q1) te vervangen door 'Email'

  variable properties name

 • Opmerking : Na het hernoemen van variabelen, is het raadzaam om de naam van de variabele te verbergen. Dit zorgt ervoor dat de nummering correct blijft, en verbetert de look van je enquête.

Stap 2: Enquête 2 – Publish en upload naar Snap WebHost.

Om de enquête beschikbaar te stellen moet ze gepublished worden (naar een zip bestand) en dan opgeladen worden naar Snap WebHost.

 • Selecteer File | Publish in het Questionnaire Design scherm.
 • Selecteer Publish without Preview in de Output sectie van het Publish Questionnaire dialoogvenster en geef de lokatie op (Output Path) waar het zip bestand zal worden geplaatst.
 • Open uw webbrowser en ga naar http://www.snapsurveys.com/login.
 • Voer je username en paswoord in en klik Log in.
 • Je komt terecht in de Surveys sectie op Snap WebHost.
 • Klik op upload new survey.
 • Klik Browse en navigeer naar de locatie waar je zip bestand is geplaatst.
 • Selecteer het .zip bestand en klik Open in het Choose File to Upload dialoogvenster.
 • Klik Upload om de enquête op te laden naar WebHost.

Stap 3: Enquête 2 – Stel de database links in.

Om één enquête toe te laten om automatisch respondenten toe te voegen aan de database in Snap WebHost, moet je Enable Database Updates aanvinken in het tabblad Setup van enquête 2

Wij adviseren u om een paswoord op de enquête te plaatsen, zodat énkel jij de respondentenlijst kan wijzigen

 • Klik op de Naam van enquête 2 in de Surveys sectie van Snap WebHost.
 • Klik op het Setup tabblad.
 • Vink Enable Database Updates aan.
 • Voer een paswoord in in het Password veld. Dit paswoord heb je nodig in Stap 5 van deze instructie.
  password
 • Klik Save .

Stap 4: Enquête 2 – Start de enquête zonder de mailing op te starten

 • Klik op het tabblad Summary.
 • Klik op start questionnaire now.
 • Kies start questionnaire mailing en Ok. Het proces om de mailing op te starten wordt getoond in stap 7 van deze instructie
 • Kopieer het k nummer in de URL naar je klembord (CTRL +C). Dit zal gebruikt worden wanneer je de web page na bevestiging opzet in stap 5

  k number

OPMERKING : het is belangrijk dat je mailings ook klaar staan alvorens verder te gaan. In de aanmaak van enquête 2 heb je - offline - al een basismail klaargemaakt. Eenmaal enquête 2 online staat, kan je je mailings verder afwerken en testen in de e-mail editor van Snap WebHost.

Stap 5: Enquête 1 – Stel de webpagina na submit in (Web Page after submission) - 

 • Deze stap voer je uit in je desktop versie van Snap (NIET IN WEBHOST)
 • Om de URL te creëren voor je webpagina, na bevestiging van de antwoorden via Submit, voeg je het K nummer en paswoord toe aan de string hieronder (je gebruikt hier misschien best Notepad of MS Word voor)

https://www.snapsurveys.com/updatesurvey.asp?K number van stap 4&kp=paswoord van stap 3&a=add&u={Email}&e={Email}

Uw URL zou er ongeveer als volgt moeten uitzien: https://www.snapsurveys.com/updatesurvey.asp?k=155844557085&kp=gk!V5XzKUw7$ngkMMFc2tn=&a=add&u={Email}&e={Email}

 • In Questionnaire mode, klik questionnaire properties om het Questionnaire Properties dialoogvenster te openen.
 • Selecteer  Replies in de linkerkolom.
 • Voor de webpage after submission, selecteer de Web page optie in de On Submit sectie en voer dan je URL in.Dit is hoe de data van enquête 1 in enquête 2 zal ingevoerd worden

Stap 6: Enquête1 – Upload de enquête en start hem.

 • Selecteer File | Publish in het Questionnaire Design scherm.
 • Selecteer Publish without Preview in de Output sectie van het Publish Questionnaire dialoogvenster en geef de lokatie op (Output Path) waar het zip bestand zal worden geplaatst.
 • Open uw webbrowser en ga naar http://www.snapsurveys.com/login.
 • Voer je username en paswoord in en klik Log in.
 • Je komt terecht in de Surveys sectie op Snap WebHost.
 • Klik op upload new survey.
 • Klik Browse en navigeer naar de locatie waar je zip bestand is geplaatst.
 • Selecteer het .zip bestand en klik Open in het Choose File to Upload dialoogvenster.
 • Klik Upload om de enquête op te laden naar WebHost.
 • Klik op de Naam van enquête 2 in de sectie Surveys .
 • Klik op start questionnaire now.

Stap 7: Enquête 2 – Start mailing.

De mailing wordt gestart na afloop van het evenement.

 • Klik op het tabblad Summary.
 • Klik restart mailing 1.

  restart mailing 2