Deze worksheet toont je hoe je namen en adresgegevens van deelnemers kan toevoegen aan de eerste pagina van een vragenlijst of aan een begeleidende brief, zodat deze mee worden afgedrukt voor verzending met de post.


Achtergrond

Het voorbeeld in deze worksheet voegt variabelen toe voor de namen en adressen aan de Crocodile Rock Café enquête, die meegeleverd wordt met Snap. Nadien gebruiken we een database link om de enquête te voeden met gegevens van de deelnemers.

Je moet vooraf een database opzetten waarin je namen en adressen van deelnemers hebt opgelijst. Doe dit in Excel. Het is belangrijk dat elke adreslijn in een apart veld wordt ondergebracht. 

Omdat de standaard vraagstijlen van Snap niet lijken op een typisch adresformaat, bevat deze worksheet ook instructies om de stijl zo aan te passen dat het op een adres lijkt.

Tot slot beschrijft de worksheet hoe je details van de deelnemers kan toevoegen aan de vragenlijst, wanneer je ze wil afdrukken. Eenmaal de respondenten de vragenlijst invulden en terug bezorgden, kunnen hun gegevens ingevuld worden in Snap (of ingescand). Hierna kan je cases matchen met records uit de externe database om meer persoonlijke gegevens te importeren.

Stap 1- De name variabele toevoegen aan je enquête

 1. Open de enquête in Design mode en maak een nieuwe vraag onder de subtitle. Druk op [Enter] om de vraag toe te voegen nà de huidige vraag, of klik Add button om de vraag toe te voegen vóór de huidige vraag.
 2. Selecteer Open Ended style in de Style dropdown in de toolbar.
 3. Type "Name:” in de ruimte die aangeduid wordt met “Click here for text”. (Dit wordt enkel gebruikt als referentie wanneer je de style gaat creëren)
 4. Klik de  Variable Properties Properties dialogue wen wijzig Name naar “Name” en klik [OK].

  Variable properties dialogue - name selected

 5. Het woordje  “Name” verschijnt nu in plaats van het nummer van de vraag.

Stap 2: De adreslijn stijl creëren

Aangezien de naam en adres variabelen worden ingeladen vanuit een databank, en op een specifieke plek op de pagina moeten geplaatst worden, kan je geen standaard stijl gebruiken. Je moet een nieuwe stijl maken, die een lege responsbox creëert links van de pagina.

 1. Selecteer de Name vraag die je zonet creëerde

  questionnaire design window

 2. Plaats de code box rechts van de vraag door Positions te selecteren in de toolbar topic lijst. Stel de Position in op  Beside.

  change positions

 3. Selecteer Columns  uit het drop-down menu en stel het in op Full Page. Stel het aantal kolommen in op 1, als hier een ander getal staat.

  change columns

 4. Selecteer Tabs in de toolbar topics, en selecteer  Text in de drop-down lijst. Plaats de tab waarde op  0%. De ruimte voor de vraagtekst verdwijnt, maar dat is geen probleem, want die wordt verborgen (hidden).(The tab waarde stelt de ruimte in die wordt gereserveerd voor tekst. Je kan de responsbox verplaatsen naar rechts door deze waarde te verhogen)

  change tabs

 5. Selecteer  Alignment in de topics toolbar en selecteer dan  Code Box in de drop down lijst. Klik op de linkerkant van de alignment value box om ze op links te plaatsen
 6. Gebruik [Ctrl]+[+] om de antwoordbox uit te breiden tot ze groot genoeg is voor je adreslijnen
 7. Selecteer Show in de topics toolbar dropdown lijst en ontvink de items Name en Text
 8. Met Show geselecteerd, kies Space before  in de dropdown lijst en stel Gap in op 0.01 cm. Dit specifieert de ruimte tussen de adreslijnen. Het kan zijn dat je dat op 0 moet instellen, of dat je deze "space" volledig moet verbergen.

  change space before

 9. Selecteer Margins in de toolbar en kies  Data in de drop-down lijst. Stel alle marges in op 0. Dit specifieert de ruimte tussen de box en de antwoorddata.

  change margins

 10. KlikStyle mode button of druk [Ctrl]+[M] om naar de  Style mode te gaan.
 11. KlikStyle organiser om de Style Organiser te openen. De stijl waarop je hebt gewerkt wordt geselecteerd in het linkse schermdeel
 12. Klik [Properties] en typ “Adreslijn” in het Name veld en klik  [OK]. Dit creëert een nieuwe stijl genaamd "Adreslijn", die je wijzigingen zal bevatten.
 13. Klik  [OK] om de Style Organiser te sluiten. Click Design mode button of typ [Ctrl]+[M] om terug te gaan naar de Design modus.

Stap 3: De adres variabelen toevoegen aan je enquête

 1. Selecteer de Name vraag die je zonet hebt ingevoegd. Kijk naar de Style box bovenaan links in de topics toolbar. Indien je nieuwe stijl adreslijn niet is aangegeven, selecteer ze dan om ze toe te passen op je Name vraag.
 2. Druk[Enter] om een nieuwe vraag te maken. Die wordt dan automatisch gemaakt als Adreslijn stijl.
 3. Klik Properties dialogue en wijzig de eigenschap Name naar "Adres_1" en klik [OK].
 4. Herhaal dit om variabelen te creëren voor het maximale aantal adreslijnen dat is opgeslagen in je database. Het voorbeeld toont Adres_1, Adres_2, Gemeente, ZipCode. Noteer ook dat je in variabelenamen geen spaties kan plaatsen.
 5. Wijzig naar  Style mode (druk [Ctrl]+[M] of klik Style mode button) en verwijder de boxen van de Adreslijn stijl. Hoewel ze het makkelijk maken om de variabelen in de vragenlijst te localiseren, verbeteren ze de look van het gedrukte adres niet. Selecteer  Boxes in de topics toolbar en dan  <None> in de drop-down lijst.
  OPMERKING: deze functie is niet beschikbaar voor Scanning edities van je vragenlijst

De vragenlijst lijkt nu een lege zone te hebben, waar de adresvariabelen staan..
questionnaire design window

Stap 4: Respondentinformatie importeren

 1. Selecteer File | Database Link om het Database Link dialoogvenster te tonen en klik op [New].

  database link dialogue

 2. Selecteer de optie Import from database en klik [Next>].
 3. Klik [Select Database File] en navigeer naar het bestand met de respondentgegevens (Indien het bestandstype niet herkend wordt, kan je dat aan Snap aangeven met de knop [Build Data Link…])

  database link wizard

 4. Selecteer de te gebruiken tabel en klik [Next>]. (Je kan hier een filter instellen indien je niet alle details voor alle deelnemers wil importeren)
 5. Het dialoogvenster toont een lijst van Import/Export Opties. Selecteer Append all cases. Deze optie importeert nieuwe cases uit de database en voegt ze toe aan bestaande cases. Je kan een andere optie selecteren zodat identieke cases niet worden geimporteerd in het geval er zich al cases in uw enquête bevinden

  import/export options

 6. In het volgende dialoogvenster kan je de velden uit uw database "mappen" met de velden in de vragenlijst. Selecteer het Snap veld in de rechterkolom waarnaar de data zal geïmporteerd worden. Verbind de naam en adresvelden en klik [Next>].

  database match dialogue

 7. Een samenvatting van je database link wordt getoond. Je kan de naam van de link nog wijzigen naar iets dat makkelijk herkenbaar is. Klik  [OK] om te eindigen.

Stap 5: Je enquête previewen en afdrukken

 1. Om na te kijken hoe de data in je enquête eruit zal zien, ge je naar de Data View mode. Klik Data view mode button in de toolbar, of druk  [Ctrl] + [Shift] + [D].
 2. Selecteer Panel Data (om de personen die je zonet hebt toegevoegd uit de database te tonen), uit het dropdown lijstje. Indien het de eerste  keer is dat je Panel Data hebt geselecteerd, zal Snap je vragen welk panel je wil zien. In dit voorbeeld is er slechts één panel en één database link en verschijnt onmiddellijk de juiste link in het selectiescherm.

  panel data link

 3. Klik [OK] om de vragenlijst te tonen met de data 

  questionnaire design window showing finished example

 4. Om te zien hoe het eruit zal zien wanneer de enquête wordt afgedrukt, selecteer de Print preview button Print preview button.
 5. Ben je tevreden met het resultaat, dan kan je uw vragenlijst afdrukken. Selecteer All Filtered Cases en klik [Print].

De vragenlijsten worden afgedrukt samen met de adregegevens. Wil je nog wijzigingen aanbrengen, dan selecteer je [Cancel] in het Print dialoogvenster.

Wijzig naar Style mode en maak wijzigingen die nodig zijn aan de Adreslijn stijl. Wijzigingen die je aanbrengt aan de stijl in Style Mode zullen toegepast worden voor elk gebruik van de vraagstijl. Ga dan terug naar Data view mode om te printen. Je moet afdrukken vanuit Data View mode om de geïmporteerde paneldata te kunnen afdrukken. Wanneer je print of publisht van een andere lokatie, zal je enkel een lege vragenlijst afdrukken.

Het zaaien in enquêtes is een handige tool die ook wordt beschreven in andere worksheets en in de Snap Help files  Changing or editing the respondents for a live survey using a database link. Er is ook een stap voor stap gids die je toont hoe je e-mail uitnodigingen naar een klantenpanel stuurt, in de Getting Started gidsen van Snap. Access an online customer panel with Snap WebHost.