Antwoordboxen, samen met hun labels (de antwoorden) kunnen verstopt worden voor multiple en single response vragen. Deze antwoordopties kunnen verstopt worden op 2 manieren, statisch en dynamisch.

Statisch maskeren wordt gebruikt om een antwoordoptie te verstoppen in alle omstandigheden. Dit betekent dat, eens het is toegepast op een vraag, dat het antwoord altijd verstopt zal zijn. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn indien je een update uitvoert op een bestaande vragenlijst, maar toch de historiek wil behouden. In andere gevallen kan het zijn dat je bepaalde opties niet beschikbaar wil maken in een bepaalde rij van een gridvraag. Wanneer men dit gebruikt, wordt het antwoord dat moet verstopt worden gereferentieerd in de questionnaire properties, en voorgegaan met het woord "not" (bvb. not 5)

Dynamische maskering wordt gebruikt om bepaalde antwoorden te tonen onder voorwaarden (gebaseerd op eerder gegeven antwoorden). Dit type van maskeren kan gebruikt worden om de antwoordopties in een vraag aan te passen aan hoe de respondent de vragenlijst invult.

Hieronder twee voorbeelden van dynamische maskering. Statische maskering wordt hier niet toegelicht. Voor meer details over statisch maskeren, kan je terecht in de helpfiles: https://www.snapsurveys.com/help/#32279

Voorbeeld 1 : Opties verbergen in vervolgvragen

 1. Eerst moeten er twee vragen bestaan met identieke antwoordopties. De beste manier om dit te doen is door de eerste vraag te kopiëren met . Eenmaal aangeklikt, zal een kopie geplaatst worden nét onder de geselecteerde vraag.:
  Please select Step-1b
 2. De tekst van de gekopieerde vraag kan gewijzigd worden, en het responstype kan wijzigen naar single
  Which of the following Step 1a-2
 3. Pas de maskering toe op de gekopieerde vraag (Q2). Om maskering toe te passen, rechterklik op de vraag en selecteer 'variable properties'. Dit opent het variable properties dialoogscherm. Scroll naar beneden naar de Mask property.

  Variable properties Ex-1-step-2

 4. Om enkel de opties te tonen die geselecteerd zijn in de vorige vraag, vul je naast Mask "Q1" in. Om enkel de overblijvende antwoorden te tonen, gebruik je "not Q1"
  Variable properties Ex-1-step-3aVariable properties Ex-1-step-3b
 5. Eenmaal de maskering is toegepast, bewaar je uw vragenlijst ( Save ).
 6. Publish de enquête naar preview om de maskering te testen.

Voorbeeld 2 : conditioneel maskeren met afgeleide variabelen

In dit voorbeeld zullen respondenten eerst een werkplek selecteren. Dan, gebaseerd op de locatie die zij kozen, worden de antwoordopties van een verdere vraag beperkt tot de opties die beschikbaar zijn voor die locatie. Dit is handig in situaties waar antwoordopties voor een vraag gegroepeerd moeten worden en uitgefilterd op basis van eerdere antwoorden.

 1. Maak een vraag die elke groep van gemaskeerde opties weergeeft. In dit voorbeeld zijn er 3 plaatsen.

  Which office Ex2-Step1
 2. Maak nu de vraag die de maskering zal bevatten. Deze vraag bevat alle mogelijke antwoordopties, bijvoorbeeld:

  Which of the following Step 1a-2
 3. Maak nu de afgeleide variabele die de logica voor de toegepaste maskering moet bepalen. Open het "Variables" scherm en selecteer de vraag die gemaskeerd moet worden.

  Masking conditional Ex2-Step-3

  Maak een kopie om een nieuwe variabele te maken op basis van de vraag (  )

 4. Wijzig de gekopieerde variabele naar een "Derived" en stel Response in op "Multiple".

  Masking conditional Ex2-Step-4

 5. Stel de code values in voor elke antwoordoptie in de afgeleide variabele. Elke antwoordoptie moet verwijzen naar de voorgaande vraag. Wanneer een antwoordoptie van de gemaskeerde vraag getoond moet worden bij selectie van antwoord 2 of 3 uit de vorige vraag, dan krijg je deze syntax:
  Code list Ex-2-step-5

 6. Vul de rest van de values kolom aan op basis van de volgende gegevens:

  London heeft Customer Services en Training
  New York heeft Accounting, Customer Services, Human Resources, IT support, Research, Sales en Training
  Paris heeft Accounting, Customer Services, Data Center, Development, Human Resources, IT Support, Research, Sales en Training.

  Code list Ex2-Step-6

 7. Noteer de naam van de afgeleide variabele. Deze zal gebruikt worden als de "maskeringswaarde"

  Note variable name Ex-2-step-7

 8. Bewaar de afgeleide variabele ( Save )

 9. Ga terug naar Questionnaire Design mode

 10. Selecteer de gemaskeerde vraag. Rechterklik met je muis om het variable properties dialoogvenster te openen.  

 11. Voer de naam van de afgeleide variabele in in het Mask veld

  Variable properties Ex-2-Step-11

 12. Klik OK om de eigenschappen te bewaren.

 13. Bewaar de enquête nogmaals ( Save ).

 14. Publish naar een preview om de masking te testen. Zorg ervoor dat je alle scenario's overloopt.