Deze worksheet omschrijft hoe je word clouds kan maken met vrije antwoorden, aan de hand van de auto-categorisation in Snap. Zo kan je zien welke woorden het vaakst verschijnen. We gebruiken de Crocodile enquête die wordt meegeleverd met Snap om je te tonen hoe je een word cloud bouwt.

Achtergrond

Word clouds tonen woorden of antwoorden als een tekstafbeelding, waarbij de meest voorkomende waarden in het grootste lettertype worden getoond. Je kan zélf selecteren hoeveel items worden getoond.

Je kan uw word cloud styleren door de variatie in grootte tussen de verschillende items te specifiëren en door de kleuren te kiezen die in je word cloud worden gebruikt. Het styleren van je word cloud wordt hier niet toegelicht. Raadpleeg de online help files om te leren hoe je dit moet doen.

Snap categoriseert de open antwoorden automatisch. Snap gebruikt een stop list om veelvoorkomende woorden zoals "en" of "het" te verbergen. Je kan hier woorden aan toevoegen en zo de categorieën meer naar je hand zetten.

Je kan aangeven om tekst als afzonderlijke woorden te categoriseren, of als complete antwoorden.

Je kan clouds creëren van open antwoorden, maar ook van de labels van vooraf gecodeerde antwoorden (multi - single response)

Stap 1: Een word cloud creëren van een literal vraag (vrije tekst)

Deze stap omschrijft hoe je commentaren van mensen als word cloud presenteert, door gebruik te maken van auto coding.

 1. Open de crocodile enquête die is meegeleverd met Snap.
 2. Klik Toolbar: imagemap op de Snap toolbar om een cloud te creëren.
 3. Voeg Q8 (de commentaarvraag) toe in het Analysis veld.
 4. Druk [Apply] om de cloud te tonen.

  Sample word cloud

Stap 2: Het aantal woorden op je word cloud aanpassen

Wil je meer items in je word cloud tonen, wijzig dan de "code limit"

 1. Selecteer het tabblad Auto Coding. Dit toont hoe je data gecodeerd zal worden. Je instellingen kunnen afwijken, afhankelijk van de default settings van jouw Snap. Tenzij je patterns hebt toegepast op je open ended vraag, gebruik je Words voor literal (tekst) vragen en Values voor alle andere types vragen. Gebruik je Values voor literals, dan zal Snap het volledige antwoord gebruiken in plaats van de individuele woorden

  Auto coding tab on results definition dialog

 2. Wijzig de waarde in Limit codes naar 20.
 3. Klik [Apply] om de wijziging te controleren in je word cloud.

  Sample word cloud

Stap 3: Je word cloud aanpassen om ongewenste woorden te verbergen

Omdat de woorden worden verzameld vanuit alle antwoorden kan het gebeuren dat sommigen niet nuttig zijn in een word cloud. Het voorbeeld in de Crocodile word cloud is bijvoorbeeld het woord "bit". Je kan bepalen welke woorden worden getoond voor een individuele word cloud. Dit doe je door een nieuwe variabele te creëren die je herhaaldelijk kan wijzigen en analyseren

Opmerking : in de meest recente versies van Snap worden sommige van deze 'analysevariabelen' automatisch gecreëerd

 1. Klik Advanced statistics button op de Snap toolbar om de lijst met Analysis variabelen te tonen. Het dialoogvenster hieronder toont twee automatisch gecreëerde analysevariabelen, AV.Q8 en AV.Q8.a.

  Analysis variables window showing automatic coding variable

De AV in de naamgeving vertelt je dat het over een "auto category variabele" gaat. Het volgende deel van de naam is de naam van de variabele waaruit de data afkomstig is. Het laatste deel van de naam maakt de variabele uniek. Het dialoogvenster hierboven toont de variabelen die zijn gecreëerd voor de twee word clouds voor Q8, één met 12 items en één met 20 items.

 1. Selecteer de variabele AV.Q8.a en klik Clone button op de toolbar om een kopie te maken. Dit is de variabele die gebruikt wordt voor de word cloud met 20 woorden (Je kan uitvissen welke variabele automatisch werd gecreëerd door SNap door de Dependents button te klikken (Sources button) in de toolbar van het Analyses scherm.)
 2. De nieuwe variabele zou automatisch moeten openen.
 3. Selecteer Choose codes. Een nieuwe Include kolom wordt getoond.

  Autocategory variable details dialog

 4. De eerste 20 items in de lijst worden gebruikt in de word cloud. Scroll naar beneden naar het eind van de zichtbare items.
 5. In dit voorbeeld zitten 3 woorden die elk 6 keer voorkomen. Wanneer je "bit" verwijderd van de lijst van zichtbare items, zal Snap één van deze 3 woorden kiezen om het te vervangen. Wil je niet dat één van deze 3 wordt gebruikt (bijvoorbeeld "quite"), ontvink dan de box ernaast.
 6. Doe dat ook om "bit" te verwijderen uit de word cloud
 7. Klik  Save button om je nieuwe variabele te bewaren.

Stap 4: De aangepaste word cloud tonen

Nu moet je je analyse wijzigen, zodat de nieuwe variabele wordt gebruikt, en niet de oorspronkelijke.

 1. Open de Analysis definition voor je word cloud.
 2. Wijzig de gebruikte variabele in het Analysis veld naar je nieuwe autocategory variabele (AV1 in dit voorbeeld).
 3. Klik [Apply] om het resultaat te tonen. Het woordje “bit” werd vervangen.

  Sample word cloud

Een multi response vraag tonen als word cloud

Je kan ook andere vraagtypes als word cloud tonen. Bijvoorbeeld : het is makkelijk om te zien welk type voedsel het meest populair was in het Crocodile restaurant.

Sample word cloud

Wil je meer weten over word clouds, dan kan je de helpsectie erop nalezen. Daar vind je meer informatie om word clouds te creëren vanuit andere vraagtypes. 

Het Cloud style dialoogvenster wordt hier volledig uitgelegd

Wil je meer weten over het gebruik van auto category variabelen, dan kan je hier klikken