Deze worksheet omschrijft hoe je een beoordelingsschaal kan combineren met open antwoorden, en deze te tonen als één enkele grid, zoals hieronder afgebeeld (de foto's zijn uit een oude Snap versie, maar de werkwijze is nog steeds dezelfde)

Snap WebHost preview of the compound grid

Je kan dit doen op 2 manieren

 • 2 kolommen gebruiken
 • de Compound Grid tool gebruiken (enkel voor online enquêtes)

Achtergrond

Bij het bouwen van een online enquête is het meestal beter om dynamische tekstsubstitutie en routing te gebruiken om je vragen aan te passen in functie van de gegeven antwoorden. Dit betekent ook dat je meer flexibele breedtes nodig kan hebben qua layout, zodat ze kunnen gebruikt worden op telefoonschermen, kiosken en computers. Echter, wanneer je een enquête creëert die zowel online als op papier wordt gebruikt, kan het zijn dat je gridvragen wil combineren op deze manier.

Snap kan niet bepalen welke schermbreedte of papierdimensie je zal gebruiken om je enquête te verspreiden. Snap kan ook niet zeker zijn of vragen zichtbaar gaan zijn, omdat je misschien masking of routing toepast. Vragen zullen dus verschijnen of verdwijnen voor verschillende respondenten. Daarom gebruikt Snap voor de lay-out percentages van de totale schermbreedte om je vragen te positioneren op een scherm. Dit garandeert dat de vragen zullen passen voor elke mogelijke schermbreedte waarop de enquête wordt ingevuld.

Je kan vragen in een grid op 2 manieren lay-outen:

 • door meerdere kolommen te maken, en elke literal grid in een aparte kolom te plaatsen
 • door de compound grid toolkit te gebruiken om gridvragen te combineren (enkel voor online enquêtes)

Voordelen van het gebruik van kolommen

Je kan makkelijk wijzigingen aanbrengen aan je vragenlijst. 

Je bent in staat om de kolommen te zien wanneer je rapporten vanuit Data View modus afdrukt, om bijvoorbeeld een topline samenvatteing van je enquête af te drukken.

Aandachtspunten bij het gebruik van kolommen

Je moet de vragen schikken in het Questionnaire Design scherm, en de kolom layout in het print preview scherm bekijken

Voordeel van het gebruik van de Compound Grid tool

Je kan de Edit optie van de tool gebruiken om de kolommen eenvoudig aan te passen

Aandachtspunten bij het gebruik van de Compound Grid tool

De compound grid is niet zichtbaar wanneer je een topline analysis rapport uitvoert vanuit de Data View mode.

Dit werkt enkel voor online enquêtes.

Wanneer je een nieuwe versie van je enquête "publisht" moet je ook de compound grid tool opnieuw uitvoeren. Je pompt namelijk extra code in je bestaande - gepubliceerde - enquête, alvorens je ze oplaadt naar Snap WebHost. Wanneer je een herpublish doet, is die code niet meer aanwezig en moet je ze er weer in "pompen".

De twee gridvragen opzetten in aparte kolommen

 1. Open je enquête in het Questionnaire Design scherm.
 2. Klik op de Questionnaire Properties button of selecteer File en Page Setup
 3. Dit brengt je naar het Questionnaire Properties dialoogscherm
 4. Selecteer Margins in de linker kolom
 5. Stel het aantal kolommen in op 2
 6. Stel de Column Gap in op 0 (dit is de vrije ruimte tussen de kolommen).
  IE addresss bar showing test survey URL with user defined
 7. Klik [OK] om de wijzigingen op te slaan
 8. Bouw je grid met check boxen. Dit voorbeeld gebruikt een beoordelingsschaal (Selecteer Grid first voor de eerste vraag en Grid next voor de volgende vragen)

  Rating scale grid example

 9. Maak nu een grid van open literal vragen. Selecteer Open first voor de eerste vraag en Open next voor de volgende vragen. Plaats enkel tekst in de eerste vraag van de reeks.

  IE addresss bar showing test survey URL with user defined

 10. Selecteer de eerste gridvraag en voeg een column break toe voor de vraag (rechterklik op de vraag, selecteer Break en dan column break in het context menu)
 11. Verberg de gridlabels en de vraagnummers van de Open vragen. Selecteer alle vragen en selecteer Show, dan Grid Label en ontvink de box om de ruimte voor de tekstlabels te verbergen.

  QW ribbon: Show Grid Label with checkbox clear and highlighted


  Selecteer Show dan Name en ontvink de box om ook het vraagnummer te verbergen.
  Show name highlighted on toolbar with example open first grid
 12. Selecteer alle vragen, dan Tabs dan Name en stel het percentage in op 0, om de open vragen naar de linkerzijde van de kolom te dwingen

  QW ribbon: Tabs Name set to 0

 13. Klik op Print preview buttonpreview om te controleren hoe je enquête er zal uitzien.

  Grid alignment print preview: first pass

Je kolomlayout verfijnen

Het kan dat de lijnen van de 2 gridvragen niet mooi naast elkaar staan, en je hier en daar de lijnpositionering / spacing moet aanpassen.

 1. Klik [Cancel] in het Print dialoogvenster om terug te keren naar de vragenlijst
 2. Voeg een extra ruimte toe in de open response hoofding, om zo de ruimte die in de beoordelingsschaal gebruikt wordt voor de afbeeldingen te "overbruggen".
 3. Nu kan je de positionering van de rijen van de open vragen aanpassen. Selecteer Show, dan Space before. Vink de box aan en stel de "gap" in.

  Show Space before with highlighting


 4. Dit zal niet werken voor de eerste lijn van de gridvraag, aangezien de ruimte boven het gridlabel wordt toegevoegd. Je kan de ruimte tussen de box rij en de grid labels vergroten door de font grootte van de code labels te wijzigen. Wil je de grootte van de tekst niet wijzigen, voeg dan een spatie toe nà de tekst, en wijzig de grootte van het lettertype op die spatie. De tekst in de afbeelding hieronder is ingesteld op 9pt maar het wordt gevolgd door een spatie die is ingesteld op 16pt.
 5. Doe weer een preview van je enquête

  Grid alignment print preview: second pass

 6. Pas verder aan tot je tevreden bent over de layout.
 7. Druk een testpagina af (voor papieren versies) om te controleren of alles op papier ook correct wordt afgebeeld.

Gebruik maken van de Compound Grid Tool om vragen te combineren

We veronderstellen hier dat je werkt met een Snap WebHost editie van de enquête die omschreven wordt in stap 1. Het kan zijn dat je het aantal kolommen in de enquête op 1 moet zetten (Open de Questionnaire Properties, selecteer Margins in de linkerkolom en stel de Columns in op 1)

 1. Zorg ervoor dat de grids dezelfde lay-out hebben. Controleer:
  • of de Show Line before instellingen gelijk zijn op beide grids.

   Show Line before with highlighting

  • of de  Show Space before instellingen gelijk zijn op beide grids

   Show Space before with highlighting

 2. Verberg de question name en question text van de twee vragen (je zal een enkele hoofding voor beide vragen toevoegen in de Compound Grid tool)
  Selecteer Show Name en de-activeer de Show box.

  QW ribbon: Show Name with checkbox clear and highlighted


  Selecteer Show Text deactiveer de Show box.

  QW ribbon: Show Text with checkbox clear and highlighted

 3. Klik [OK] om de wijziginge op te slaan
 4. Selecteer File|Publish of druk [Ctrl]+[Shift]+[W] om je enquête te publishen
 5. Noteer de bestandslocatie

  Output options showing compound grid path
 6. Start de Compound Grid tool.Normaal gezien doe je dit door op Start te klikken in de Microsoft Toolbar, en dan Compund Grid te typen.

  Windows Search

 7. Navigeer naar het gepubliceerde zip bestand, .htm bestand (voor Web HTML enquêtes) of het .msf bestand (voor mobiele enquêtes).
 8. Typ een nummer in de Page box of gebruik de toetsen om de pagina met de gridvragen te localiseren.

  Grouping the grid questions in compound grid

 9. Selecteer de vragen en klik [Group].
 10. Het Group grid questions dialoogvenste verschijnt

  Adding heading text in compound grid

 11. Vink Add header text aan en voeg de hoofding toe

 12. Klik [Preview] 

  Compound grid: Preview no images

  De afbeeldingen worden niet getoond omdat het over een Snap WebHost enquête gaat. Ze worden zichtbaar éénmaal je de enquête hebt opgeladen naar WebHost. Voor andere types worden de afbeeldingen wel getoond.

De layout verder verfijnen

Ben je niet tevreden met hoe de compound grid eruit ziet in de preview? Dan kan je de kolombreedtes aanpassen.

 1. Klik op [Edit]. Het Column width editor dialoogvenster opent

  Setting the column widths of a compound grid

 2. Wijzig het percentage van de breedtes onder de kolommen. Klik  [Apply] om het resultaat te bekijken.
 3. Ben je tevreden met de aangepaste lay-out, klik dan [OK].

Winhelp: Pen Wanneer je de breedte wijzigt, zal de Compound Grid tool automatisch de precentages van de ongewijzigde kolommen aanpassen, om ze passend te maken. Wil je kolommen behouden zoals ze zijn, dan moet je de "lock" box aanvinken voor die kolommen. Deze staan onder de boxen met de percentages

 1. Klik [Save] om je instellingen te bewaren, zodat je ze makkelijk opnieuw kan toepassen
 2. Klik [Process]

  Compound grid process button

 3. Klik [OK]
 4. Klik [Close]

Uw vragenlijst is nu klaar om te worden verspreid

Snap WebHost preview of the compound grid

Winhelp: Pen Vergeet niet dat je de Compound Grid tool altijd moet herhalen wanneer je een nieuwe publish doet van je enquête. Je kan de bewaarde instellingen gebruiken om dit snel en makkelijk toe te passen

Winhelp: Pen Gebruik je ook de Rating Check tool in je enquête, dan moet deze eerst toepassen alvorens je de Compound Grid toepast.