Deze worksheet omschrijft hoe je een tevredenheidsenquête bouwt waarbij respondenten items selecteren om een muli-choice test te evalueren. De bijhorende beoordelingsvraag wordt enkel getoond voor de geselecteerde items. Dit doe je aan de hand van routing.

Achtergrond

Met routing kan je selecteren welke vragen worden getoond, op basis van eerder gegeven antwoorden. Snap kent 3 types routing:

Conditionally Ask Question (Stel deze vraag conditioneel)
Een vraag wordt getoond wanneer bepaalde voorwaarden vervuld zijn, bijvoorbeeld wanneer de respondent specifieke antwoorden gaf op één of meer voorgaande vragen.

Goto On Answer (Wanneer een antwoord wordt gekozen, ga naar...)
Dit brengt de respondent naar een plaats in de vragenlijst, afhankelijk van het geselecteerde antwoord. Dit type routing wordt doorgaans gebruikt om secties in de vragenlijst over te slaan, in functie van het antwoord op een single-response vraag.

Goto After Question (Na het beantwoorden van deze vraag, ga naar...)
Dit brengt de respondent naar een plaats in de vragenlijst, na het beantwoorden van een vraag. Dit type routing wordt doorgaans gebruikt om niet relevantie secties van een vragenlijst over te slaan

Stap 1: Creëer de condities (voorwaarden)

Dit voorbeeld gebruikt een multi-choice vraag voor respondenten, om te selecteren welke faciliteiten ze hebben gebruikt. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. De enquête biedt dan een beoordelingsschaal aan voor de geselecteerde faciliteiten. De routing voorwaarden zijn zo ingesteld dat de beoordelingsschaal enkel verschijnt voor faciliteiten die de respondent selecteerde.

 1. Open het Questionnaire scherm van je enquête.
 2. Maak de multi-choice vraag indien je ze nog niet maakte. Dit voorbeeld vraagt welke fitness toestellen mensen hebben gebruikt.

  Screenshot of gymn equipment question

 3. Selecteer de eerste lijn van de eerste gridvraag, (Q2.a) Rowing machine
 4. Klik Routing button om het Routing Rules dialoogvenster voor die vraag te openen

  Empty routing dialog for q2a

 5. Klik [Add] om een routing regel te maken

  New routing instruction dialog: conditionally ask

 6. Selecteer het type Conditionally Ask Question en klik [OK]. Het Rule Details dialoogvenster verschijnt. Vul q1=1 in het If veld. Dit zorgt ervoor dat de eerste vraag van de grid wordt getoond wanneer de respondentr code 1 heeft geselecteerd (Rowing machine) als antwoord op question 1.
  Routing rules dialog showing if q1=1
 7. Klik [OK]. Een klein pijltje wordt toegevoegd aan het begin van de vraag, om te tonen dat er routing op is toegepast. Je kan op dit pijltje dubbelklikken om het Routing Rules dialoogvenster te openen.
 8. Je kan routing voor de andere vragen in de grid toevoegen, door doorheen het variables properties dialoogvenster te gaan. Selecteer de 2de lijn in de grid en klikProperties button of druk op [Alt] + [Enter] om het Variable Properties te tonen. Typ unless (q1=2) in het Not Asked veld. Dit zorgt ervoor dat de vraag zal gesteld worden wanneer de respondent code 2 (Exercise Bike) selecteert als antwoord op vraag 1.

  VP: q2 set as a quatity question

 9. Herhaal dit voor de andere lijnen in de grid, met de gepaste voorwaarden (je kan beide methodes gebruiken om de voorwaarde te creëren)

Stap 2: Voeg een paginabreak toe

Selecteer de eerste lijn van de grid en druk [Ctrl]+[S] om een paginabreak toe te voegen voor de grid. Dit betekent dat stukken van de grid niet in het zicht zullen verschijnen of verdwijnen wanneer de respondent antwoorden selecteert of deselecteert op de eerste vraag (hij zou zijn antwoord kunnen herzien indien dat in het zicht gebeurt).

Stap 3: Publiceer en test je enquête

 1. Selecteer File|Publish om je enquête te publiceren
 2. Selecteer Publish with preview als methode

  Publish Questionnaire with preview

 3. Klik [Publish].
 4. Selecteer enkele opties in de preview.

  First page of fitness suite survey

 5. Klik [Next] en check of de juiste elementen in de grid verschijnen

  Second page of fitness suite survey

Voor een korte tutorial over alle types routing, kan je hier terecht: Snap routing rules tutorial.

Klik hier voor enkele voorbeelden van routingvoorwaarden voor single of multi-choice vragen.