Deze worksheet omschrijft hoe je een enquête kan maken en verspreiden in een "stand-alone" modus. Deze kan lopen op een kiosk, of op een tablet of iPad (waarbij de tablet in een kiosk wordt geplaatst, waarbij enkel het touchscreen getoond wordt).

Enquêtes worden in kiosken geplaatst door gebruik te maken van Snap Mobile Anywhere addons. Je kan het toestel instellen op kioskmode en selecteren welke enquête er moet getoond worden. Eenmaal in kioskmode, zal het toestel enkel de geselecteerde enquête tonen.

De kiosk toont de eerste pagina van de enquête standaard. Wanneer iemand de enquête start, maar deze niet afwerkt, zal het scherm zich resetten na een tijdje (je kan dit zélf bepalen). Je kan ook kiezen om de partieel ingevulde enquêtes te behouden. Wanneer iemand een enquête vervolledigt, dan worden de antwoorden automatisch bevestigd.

De antwoorden worden hetzij automatisch (of op afroep) opgeladen naar de WebHost server, en je kan deze vervolgens downloaden en analyseren in Snap Desktop, zoals gebruikelijk.

Deze worksheet gaat ervan uit dat:

 • je een meerpagina enquête in Snap hebt gebouwd, die geschikt is voor kiosks
 • je toestel (iPad, Android Tablet, kiosk) al is uitgerust met Snap Mobile Anywhere
 • je de instellingen op het toestel gebruikt (in plaats van de instellingen die gecreëerd worden wanneer je je enquête publisht vanuit Snap)

Achtergrond

Om een enquête te maken die je kan draaien in kiosk mode, moet je een Mobile editie publishen, en die uploaden naar Snap WebHost. Dit proces wordt behandeld in de worksheet : Enquêtes bouwen voor Snap Mobile Anywhere.

Gebruik je een tablet om in kioskmodus te draaien, dan moet je erop letten dat alle toetsen fysiek ontoegankelijk zijn. Je moet ook functies uitschakelen die de gebruiker toelaten om naar het Home scherm te gaan (bijvoorbeeld in iOS moet je Multitasking Gestures de-activeren in de Settings). Je moet ook meldingen uitzetten die mensen in staat stellen om naar de applicatie te gaan die de melding heeft gegenereerd.

Soms wil je ook de draadloze verbinding met het internet de-activeren op je toestel, en die slechts activeren op specifieke momenten wanneer je antwoorden wil uploaden. Doe dit alleen indien je enquête geen internetbronnen gebruikt (bijvoorbeeld youtube beeldmateriaal)

Stap 1: Publiceer een tablet enquête

We gaan ervan uit dat je een Mobile edition van je enquête hebt gemaakt, die gestyleerd is voor kiosk of tablet.

 1. Open het Questionnaire scherm van je enquête in Snap Desktop.
 2. Controleer of je enquête een laatste pagina heeft, die een eenvoudige "Dank u" boodschap bevat. Dit maakt het eenvoudiger om te weten wanneer mensen de enquête hebben afgewerkt. De instellingen die je later in deze worksheet kiest, gaan ervan uit dat zo een pagina aanwezig is in je enquête.
 3. Selecteer File|Publish 
 4. Selecteer in de linkerkolom Output .
 5. Stel de locatie in waar de enquête wordt gepublished en noteer de folderlocatieQP: Output properties of offline surveys
 6. Selecteer in de linkerkolom Replies
  QP: Output properties of offline surveys
 7. Selecteer Sync with server .
 8. Klik [Publish] om de enquête te publiceren naar een .zip bestand.

Stap 2: Je Mobiele enquête uploaden naar Snap WebHost en ze toekennen

 1. Log in op je Snap WebHost account. Eenmaal ingelogd krijg je de lijst met enquêtes in je account te zien
 2. Selecteer Upload a new survey.
 3. Navigeer naar het .zip bestand voor de enquête, in de folder die je specifieerde op het moment dat je je publish hebt gedaan in Snap Desktop. Klik [Upload Archive]
 4. Eenmaal de upload compleet, zal een boodschap verschijnen om dit te bevestigen. De lijst met enquêtes wordt geüpdated, en toont nu ook de nieuwe enquête.
  surveys page showing kiosk for syn - no responses

Stap 3: Snap Mobile Anywhere instellen voor gebruik in een kiosk

 1. Start de Snap Mobile Anywhere app op uw kiosk/tablet.
  Setup screen for offline interviewing
 2. Log in op je associate account voor Snap WebHost (indien je niet beschikt over een account om in te loggen, check dan de helpfiles over hoe je dit account aan kan maken. Klik hier om de helpfiles te consulteren
 3. Heb je een internet verbinding, dan zal Snap Mobile Anywhere automatisch controleren of je over de laatste versies beschikt van de toegekende enquêtes op jouw account.
  Setup screen for offline interviewing
 4. Klik op de Options button IPAD:options button links onderaan
 5. Wil je je toestel loskoppelen van het internet wanneer het in standalone kioskmodus draait, stel dan Auto-synchronize in op Off.
 6. Zet Kiosk mode op On. Dit verhindert dat mensen uit de enquête kunnen gaan en verwijdert de submit toets op de laatste pagina van enquêtes met meerdere pagina's

Dit betekent, dat eens je de enquête hebt gestart, je niet meer uit de enquête kan gaan, tenzij je Snap Mobile Anywhere stopt.

 1. Zet Use survey settings op Off. Dit zorgt ervoor dat de enquête de time-outs zal volgen die je instelt op het toestel, en niet de settings die je instelde bij het publishen van de originele enquête
 2. Zet Timeout during survey op On. Stel de Idle timeout in op 60. Dit geeft mensen de tijd om een vraag te lezen alvorens te antwoorden
 3. Zet Submit partial survey op Off. Dit zorgt ervoor dat wanneer respondenten de enquête verlaten alvorens de laatste pagina te hebben vervolledigd (of alvorens op de Submit toets te drukken bij een éénpagina enquête), dat hun antwoorden worden genegeerd.
 4. Stel Auto submit last page in op On. Stel de Auto submit time in op 30. Dit geeft mensen de tijd om de dank u boodschap op de laatste pagina te lezen, alvorens hun antwoorden worden ingediend
 5. Kies of je al dan niet de Timeout Message wil tonen. Deze boodschap wordt getoond wanneer een respondent de enquête heeft gestart maar niet heeft geantwoord of niet naar de volgende pagina is gegaan gedurende de time-out periode.
 6. Om terug te keren naar de lijst met enquêtes, klik [Back] linksboven
 7. Om alle enquêtes en antwoorden manueel met de server te synchroniseren klikSetup screen for offline interviewing.
 8. Selecteer de enquête die je wil laten draaien.

Stap 4: Een kiosk enquête stoppen

Wanneer je automatisch synchroniseren hebt gede-activeerd, dan moet je Snap Mobile Anywhere stoppen en herstarten om de enquête manueel te synchroniseren. Je moet dit ook doen indien je wil omschakelen naar een andere enquête.

De enquête stoppen op een iPad

 1. Druk op de Home toets om naar het startscherm te gaan
 2. Druk 2x op de Home toets om de lopende app schermen te tonen
 3. Selecteer het Snap Mobile Anywhere scherm (dat de enquête toont) en veeg het scherm weg (naar boven) om het te verwijderen uit de actieve apps
  Setup screen for offline interviewing
 4. Druk opnieuw op de Home toets
 5. Start Snap Mobile Anywhere.

De enquête stoppen op een Android toestel

 1. Selecteer Instellingen op je toestel
 2. Selecteer Toepassingen / apps.
 3. Selecteer Beheer toepassingen.
 4. Selecteer Snap Mobile Anywhere.
 5. Druk op [Gedwongen stoppen] om de app te stoppen.
 6. Verlaat het applicatiescherm
 7. Start Snap Mobile Anywhere.

De enquête stoppen op een Windows toestel/kiosk

Activeer het toetsenbord en druk op [Esc].