zalJe kan een referentielijst (of bibliotheek) aanmaken met vragen in Snap, zodat je deze kan gebruiken in meer dan één enquête. Zo een lijst staat gekend in Snap als een SurveyPak. Snap bevat al een SurveyPak die frequent gebruikte vragen bevat, in verschillende talen. Je kan deze vragen in éénder welke enquête gebruiken. Je kan ook je eigen SurveyPak bouwen, waarin je vragen plaatst die specifiek zijn voor jouw activiteiten, zodat je ze kan hergebruiken.

Deze worksheet toont je hoe je een vraag van de standaard SurveyPak kan gebruiken, en hoe je een nieuw SurveyPak kan maken om je eigen vragen in op te slaan.

Achtergrond

SurveyPaks worden opgebouwd uit notas en vragen (variabelen) die gegroepeerd worden per onderwerp (symbool van het boekje). Je kan ze ook in secties of vragenlijsten groeperen. Je kan meerdere talen in één SurveyPak combineren en een verschillende taalversie hebben van één enkele vraag.

label ref window

SurveyPaks kan je raadplegen in het Reference scherm en worden opgeslagen in een .wdf bestand.

Snap levert een SurveyPak met demografische gegevens in acht verschillende talen. Deze bevinden zich in drie domeinen:

 • About You (omschrijft de respondent)
 • Your Household (over het huishouden van de respondent en zijn/haar buurt)
 • Your Employment (professionele vragen over het beroep van de respondent)

Je kan deze vragen individueel toevoegen aan een enquête, een hele sectie toevoegen (inclusief titel en instructies), of een enquête maken die alle vragen in een sectie bevat

Je kan je eigen SurveyPak maken, door vragen of secties uit een bestaande vragenlijst toe te voegen. Je kan ook enquêtes importeren in een SurveyPak. Wanneer je ze opent, zal de Survey Constructor starten.

Stap 1: Een vraag gebruiken uit een bestaand SurveyPak

 1. Open de enquête waar je een vraag wil aan toevoegen
 2. Open het Reference scherm door te klikken op Reference window button in de hoofd toolbar of selecteer File|Reference. Het Snap reference SurveyPak wordt standaard geopend. Dit heet snReference 20XX.

  Snap 10 demographics surveyPak

  Is dit niet zichtbaar, dan moet je dit gaan zoeken. Klik op deScroll down arrow om de meest recent gebruikte SurveyPaks te tonen. Klik [Browse…] om het te zoeken in je eigen bestandsfolders.
 3. Sluit alle andere schermen behalve het Questionnaire scherm.
 4. Selecteer Window | Tile zodat de twee schermen naast elkaar worden geplaatst
 5. Dubbelklik op een onderwerp om de inhoud te tonen. Selecteer de variabele die je wil gebruiken. De tekst wordt getoond onderaan het selectiescherm. Is die niet zichtbaar klik dan op het Show/Hide Preview icoon Notes button.10: Selecting Age of Respondent in SurveyPak
 6. Sleep de variabele van het SurveyPak scherm naar de vragenlijst. Terwijl je de variabele naar je vragenlijst sleept zal de muisaanwijzer wijzigen van No accessnaar één van deze drie alternatieven:
  • Insert above voeg het nieuwe item toe vóór dit item
  • Replace vervang dit item met door het nieuwe
  • Insert below voeg et nieuwe item toe achter dit item
 7. Wanneer je de muisknop loslaat, zal de nieuwe variabele geplaatst worden op de positie die wordt aangegeven door de cursor
  RW: Dragging a RW age question into Quick

Stap 2: Een nieuw SurveyPak creëren

 1. Selecteer File|New…|SurveyPak. Het New SurveyPak dialoogvenster verschijnt.

  New SurveyPak dialog

 2. Standaard zal het nieuwe SurveyPak een naam dragen die gebaseerd is op je meest recent geopende SurveyPak, en zal het bestand bewaard worden in dezelfde folder. Klik op [Browse…] om een nieuwe bestandsnaam of folder te kiezen
 3. Selecteer de standaard taal voor je enquête
 4. Wijzig de gesuggereerde naam van de initiële onderwerpfolder
 5. Klik [OK]. Het Reference scherm zal openen en je nieuwe, lege SurveyPak tonen

  Empty new SurveyPak

Stap 3: Een vraag toevoegen aan je SurveyPak

 1. Klik Button: Ref window toolabr: Edit SurveyPak in de Reference toolbar. Edit Mode verschijnt op de titelbalk, om te tonen dat je overging naar het wijzigen van de SurveyPak.
 2. Sleep de variabele(n) vanuit het vragenlijst scherm naar de plek waar je zou willen dat ze opgeslagen worden in het SurveyPak. Dit kunnen zowel notities (tekst) als vragen zijn.

  Drag question to empty SurveyPak

  Het SurveyPak scherm wijzigt, om de nieuwe variabele te tonen

  RW: New site section in SurveyPak

  De wijzigingen worden automatisch bewaard. Je kan nu deze variabelen gebruiken in andere vragenlijsten

Een vertaalde vraag toevoegen aan je SurveyPak

Indien je een enquête in meerdere talen hebt, kan je de verschillende versies van je vraag in je SurveyPak toevoegen. Eers moet je de extra talen toevoegen aan je SurveyPak:

 1. Klik Button: Ref window toolabr: Edit SurveyPak in het Reference scherm om naar de Edit Mode te gaan (indien  Edit Mode nog niet wordt getoond in de titelbalk).
 2. Selecteer Add Language uit de dropdown talenlijst. Is deze drop-down lijst niet zichtbaar, vergroot dan het Reference scherm door de zijkant open te trekken.

  RW: Adding a language

 3. Het Define Language dialoogvenster verschijnt. Selecteer de taal die je wil toevoegen. Specifieer de leesrichting waar nodig (vink aan voor van rechts naar links, vink uit voor van links naar rechts). Europese talen lezen van links naar rechts. Indien je een nieuwe versie toevoegt van een bestaande taal (bijvoorbeeld de kinderversie van een enquête voor volwassenen), typ de taalnaam zoals ze verschijnt in de vragenlijst

  Define Language

 4. Klik [OK] om terug te keren naar het SurveyPak
 5. Sleep de variabele(n) uit de vragenlijst naar het SurveyPak. De vraag zal toegevoegd worden naar alle taalversies in je SurveyPak.
 6. Controleer of je vraag werd geïmporteerd, door de taal te selecteren in de dropdown lijst.Indien er geen vertaling aanwezig was in de vragenlijst, dan zal je de woorden (Undefined in language) zien staan.

  RW: Undefined question in SurveyPak language

 7. Je kan de vraag wijzigen door erop te dubbelklikken en het Variable Properties dialoogvenster te openen. Wat je kan wijzigen:
  • Het Label (de naam die verschijnt in de SurveyPak)
  • de Text (van de vraag)
  • de antwoordcodes voor multiple choice vragen
   RW: SurveyPak variable properties: highlighted
 8. Klik [OK] wanneer je klaar bent met de wijzigingen.

Wanneer je de vraag aan een vragenlijst toevoegt, zal het de gepaste versie van de vraag toevoegen in elke taalversie van de vragenlijst (voorzover die in de SurveyPak aanwezig zijn)

Voor meer informatie over het creëren van SurveyPaks, kan je hier terecht

Voor meer informatie over het gebruiken van SurveyPaks, kan je hier terecht