Deze worsksheet legt uit hoe je een bestand kan exporteren om te versturen naar een externe vertaler, en de vertaalde tekst vervolgens terug kan importeren om een tweetalige (meertalige) enquête te maken. Het voorbeeld gebruikt een vertaling van het Engels naar het Spaans.

Achtergrond

Er zijn verschillende manieren om enquêtes te vertalen in Snap.

 • Je kan de vertaling zélf uitschrijven (een nieuwe language edition creëren, en de vertaling zélf intypen in het questionnaire design)
 • Je kan een externe vertaler gebruiken (een tekst bestand creëren voor vertaling, en het vertaalde bestand importeren)
 • Je kan voorvertaalde vragen gebruiken (creëer alle language editions die je nodig hebt, en voeg een vraag toe die al vertaald is)
 • Je kan Snap vragen om alle herkenbare vragen te vertalen, door gebruik te maken van referentievragen (open het reference scherm en gebruik de vertaalwizard)

Wanneer je standaardvragen gebruikt, kan je ze toevoegen in een meertalig SurveyPak, en ze dan hergebruiken in andere enquêtes, hetzij door ze direct toe te voegen in een meertalige enquête, of door de automatische vertaalfunctie te gebruiken.

Stap 1: De originele versie van je enquête exporteren

Deze worksheet gaat ervan uit dat je je vragenlijst in één taal hebt gemaakt.

 1. Klik Questionnaire window: design mode om het questionnaire scherm te zien.
 2. Selecteer File|Translation om het Translation Wizard dialoogvenster te openen.
 3. Selecteer Prepare External Translation in het Action menu.

  Translation wizard first page drop-down

 4. Klik [Next]. Selecteer Reference file only om een lijst te creëren van de vragen die vertaald moeten worden.

  Export translation file only

  Heb je al sommige vragen vertaals, exporteer dan naar Reference with a matched translation. Dit creëert twee bestanden, één met de lijst voor vertaling, en één met de teksten die al zijn vertaald (met openingen voor niet-vertaalde tekst)

 5. Noteer de bestandsnaam en bestandslocatie. Vink Omit repeated content aan om zinnen weg te laten die op meerdere plaatsen worden gebruikt (bijvoorbeeld : beoordelingsvragen hebben mogelijk overal de zélfde antwoordopties)
 6. Klik [Start] om je bestand te maken. Wanneer de export is beëindigd, krijg je een kort rapport te zien

  Translation report: export successful

  Wil je een kopie van dat rapport bijhouden, klik [Send To] om het als bestand te bewaren

 7. Klik [OK] om het scherm te sluiten

Stap 2: Het bestand versturen naar een vertaler

Je hebt nu een tekst bestand dat je kan opsturen naar je vertaalbureau. Zij moeten een vertaald bestand opleveren dat overeenstemt met het bestand dat de wizard creëerde. Het moet hetzelfde aantal lijnen bevatten, en dezelfde instructies bevatten voor de vertaalwizard. Deze instructies moeten niet vertaald worden. Het moet ook een .txt bestand zijn (geen Word document)

De instructies worden gebruikt om de vraag te omschrijven, en staan in hoofdletters. Bijvoorbeeld : een vraag kan in het bestand als volgt weergegeven worden:

QUESTION 6 (ref:Q3)
Which of the following best describes your current work status?
SUMMARY
Current work status
ANSWER
Employee in full-time job (30 hours or more per week)
Employee in part-time job (less than 30 hours per week)
Self-employed - full or part time
Government-supported training
Unemployed and available for work
Wholly retired from work
Full-time education at school, college or university
Looking after home/family
Permanently sick/disabled
Doing something else

Je moet je vertaler dus vragen om de zinnen tussen de lijnen in hoofdletters te vertalen. Hun vertaalde bestand zou er dan als volgt uitzien:

QUESTION 6 (ref:Q3)
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su empleo actual?
SUMMARY
Empleo actual
ANSWER
Empleado a jornada completa (30 horas o más a la semana)
Empleado a jornada parcial (menos de 30 horas a la semana)
Autónomo - a jornada completa o parcial
En formación ocupacional
En paro - buscando trabajo
Jubilado
Estudiante en Universidad o Colegio
Responsable de las labores del hogar
Incapacidad permanente
Otros

Het gegenereerde vertaalbestand start met een aantal instructies voor de vertaler, die er als volgt uitzien:

 • please translate between ‘START’ and ‘END’
 • please do not translate START, END, TOPIC, NOTE, QUESTION, SUMMARY, ANSWER, FOOTNOTE, LANGUAGE: , etc.
 • please do not add or remove lines
 • Un-translatable questions may be removed provided the declaration line is left (and only this line)

{The declaration line is the line containing the reference name eg ‘(ref:V101)’}

 • Please only place comments or warnings about a question at the end of the declaration line, following the ‘(ref:Vn)’

Stap 3: Het vertaalde bestand importeren

Alvorens de vertaling te importeren, moet je het bestand controleren. Ga na of het hetzelfde aantal lijnen bevat als het origineel, en dat alle lijnen in hoofdletters dezelfde zijn als in het origineel bestand

Je hebt beide bestanden nodig : het originele geëxporteerde bestand en het vertaalde bestand

 1. Open het questionnaire scherm voor je enquête. Het voorbeeld toont een enquête die slechts in één taal bestaat. Je gaat een nieuwe language edition maken, wanneer je het vertaald bestand importeert.

  QW: basiic survey for translation

 2. Selecteer File|Translation om het Translation Wizard dialoogvenster te tonen.
 3. Selecteer Apply External Translation in het Action menu.

  Translation wizard first page drop-down

 4. Klik [Next].
 5. Selecteer de taal waarin je de enquête maakte als Reference Language (Dit is English in ons voorbeeld).

  Translation wizard - from reference

 6. Stel de File name voor de Reference Language in op het bestand dat je exporteerde uit de enquête, in Stap 1
 7. Selecteer Add Language als de vertaalde taal. Dit zal een nieuwe language edition toevoegen aan je enquête (Heb je al de juiste taaleditie in je enquête staan, selecteer deze dan in de lijst)

  Translation wizard - from reference

 8. Het Define Language dialoogvenster verschijnt. Stel de taalnaam in in de  Name lijst en klik [OK].

  Translation wizard - from reference

 9. Stel de File name voor deTranslation language in op het bestand dat je ontving van de vertaler
 10. Klik [Start].
 11. Eens de vertaalwizard klaar is, zal je een rapport ontvangen.

  Translation report: export successful

  Wil je een kopie bijhouden van dit rapport, klik dan  [Send To] om het naar een bestand op te slaan

 12. Klik [OK] om het scherm te sluiten
 13. De vertaling is nu toegevoegd aan je enquête. Klik op de tab van de nieuwe editie, om de vertaalde enquête te tonenTranslation report: export successful