Soms will je bepaalde quota wijzigen, nadat je al antwoorden hebt ontvangen. Je moet hier voorzichtig mee zijn, wanneer je enquête op Snap WebHost staat, want je data wordt bewaard op twee plaatsen. Bijvoorbeeld : veronderstel dat je een enquête met quota hebt van 8 antwoorden. Je hebt 4 antwoorden ontvangen via Snap WebHost

Schematic diagram showing equal quotas in snap and SO

Je wil de quotalimiet aanpassen naar 10. Je wijzigt de quota, en voert een nieuwe publish uit. Snap zal weten dat je nu nog slechts 6 antwoorden nodig hebt.

Schematic diagram showing equal quotas in snap and SO

DIt is omdat je responsdata van andere edities zou kunnen hebben, die bijdragen aan de totale quotavereiste.

Wanneer je de enquête opnieuw oplaad naar Snap WebHost, heeft Snap WebHost geregistreerd dat er al 4 antwoorden werden ontvangen


Schematic diagram showing equal quotas in snap and SO

Deze 4 worden in de nieuwe quota geplaatst, waardoor ervan uit wordt gegaan dat er nog slechts 2 antwoorden nodig zijn om de nieuwe quotavereiste te behalen.

Om ervoor te zorgen dat de quota-eisen in Snap overeenkomen met de eisen in Snap WebHost, moet je de case data verwijderen uit Snap, alvorens je een publish doet. De beste manier om dit te doen is om je data te exporteren uit Snap, de data te verwijderen, en je enquête zonder data te publishen. Je kan dan de data opnieuw importeren in Snap. Een alternatief is om de quotavereiste in te stellen zodat Snap rekening houdt met de reeds geïmporteerde data. Dit is handig bij eenvoudige quota-eisen en wanneer je enkel publiceert/verspreidt via Snap WebHost.

Deze worksheet toont je stap voor stap hoe je de date exporteert, de cases verwijdert in de enquête, opnieuw publisht en dan je data opnieuw importeert. Dit stelt je in staat om complexe interlocking quotas onaangeroerd te laten.

Achtergrond

Quota zijn limieten op het aantal antwoorden die kunnen ontvangen worden. De Quota bekerening wordt behandeld door het onderdeel in Snap dat gekend is als de Interviewer. Dit is ook een onderdeel van Snap WebHost en de applicatie die op Snap Mobile Anywhere draait en dit stelt in staat om na te gaan of quotas behaald worden terwijl het interview nog bezig is.

Wanneer je antwoorden importerd in Snap voor analyse, zal de interviewer functie in Snap de quota evalueren, zodat je een quota ook kan toepassen op papieren of Web:HTML vragenlijsten (je stopt de data invoer in Snap wanneer de quota behaald zijn)

Quotas worden toegekend door Snap op alle antwoorden, zodat je antwoorden kan importeren vanuit Snap WebHost, vanuit een HTML enquête én directe data invoer, terwijl je weet dat Snap de quota correct zal herberekenen op basis van alle verschillende bronnen.

Deze enquête die we gebruiken als voorbeeld in deze worksheet, bevat een multi-response vraag met 6 antwoordcodes. De quota eisen zijn als volgt ingesteld : een quota van 20 antwoorden op code 1 en code 2, en 100 antwoorden op de andere codes. Respondenten mogen meerdere antwoorden geven.

Opmerking : sommige afbeeldingen zijn verouderd, de werkwijze NIET

Weights window for a quota

De enquête werd opgeladen op Snap WebHost en drie vervolledigde antwoorden zijn ontvangen. Het Summary tabblad voor de vragenlijst toont het aantal antwoorden, en hoeveel antwoorden al werden ontvangen voor elke code in de quota-vraag.

Quota configurations of Snap WebHost

Stap 1: Pauzeer de Snap WebHost enquête en archiveer de originele enquête

Alvorens je wijzigingen aanbrengt, moet je de online vragenlijst pauzeren, en je enquête met de opgeslagen data archiveren. Controleer ook of er momenteel respondenten actief de enquête aan het invullen zijn, alvorens de enquête te pauzeren (dat zie je aan de indicator "live interviews", die moet op 0 staan)

 1. Om de enquête te pauzeren, ga naar Snap WebHost en selecteer de enquête
 2. Op de summary pagina, selecteer je Pause questionnaire.

  SO: summary showing pause questionnaire highlighted

 3. Om de originele enquête te archiveren, open je het Survey Overview scherm in je Snap desktop toepassing.
 4. Selecteer de enquête waarop je gaat werken en selecteer dan File|Archive Survey.
 5. Navigeer naar de folder waar je je backups bewaart
 6. Vink ook  Include Raw Data aan, om een kopie van de data te bewaren die je al importeerde

  Archive survey dialog with raw data check box highlighted

 7. Klik [OK].

Stap 2: Wijzig de quota

 1. Open de enquête in Snap Desktop
 2. Klik weight button 2 op de Snap toolbar om het weightsdialoogvenster te openen

  Weights dialog showing WT1 (selected)

 3. Dubbelklik het gewicht waarin de quotawaarden staan om het te openen
 4. Wijzig de gewichten volgens wens. Hieronder wijzigden we de eerste 2 codewaarden naar 30.

  Weights window for a quota

 5. Selecteer Tailor|Quotas.
 6. Open de quota voor je enquête en bevestig de situatie.

  Weights window for a quota

  Hierboven toont het venster dat de quota voor antwoord 1 nu 30 bedraagt, en dat er 2 antwoorden met die waarde werden gegeven.

Stap 3: Exporteer alle data uit je enquête

 1. Klik Data Entry window button op de Snap toolbar om naar de Data Entry mode te gaan
 2. Selecteer File|Export om het export dialoogvenster te openen
 3. Stel het  Format in op Excel (CSV).

  DE: Data export to Excel CSV

 4. Selecteer de File radio button, en navigeer naar de bestandsmap om het bestand op te slaan.
 5. Laat de andere velden blanco en klik [OK].
  De Header Row optie is standaard aangeduid.
 6. Je ontvangt een boodschap die je aangeeft hoeveel cases werden geëxporteerd. Klik [Done] om terug te keren naar de enquête.

Stap 4: Verwijder alle data uit de enquête

 1. Ga naar het survey overview scherm (Kliksurvey_overview op de Snap toolbar).
 2. Selecteer de enquête waarmee je werkt
 3. Klik op het icoon in de toolbar om de enquête te verwijderen

  Delete survey dialog: raw data selected and highlighted

 4. Vink Raw Data aan en Survey Definitions uit. Dit zal de enquête behouden, maar alle data verwijderen
 5. Klik [Delete]. Bevestig met [Yes] dat je alle raw data wil verwijderen.
 6. Het Survey Overview scherm toont nu dat je enquête 0 cases bevat.

  SOW survey overview window showing single survey with 0 cases

Stap 5: Herpublish je Snap WebHost enquête met de nieuwe quota

 1. Open de  Snap WebHost editie van je vragenlijst
 2. Selecteer File | Publish om de enquête opnieuw te publishen
 3. Log in op Snap WebHost en herlaad de enquête. De quota in het Summary scherm wijzigen naar de nieuwe waarden.De bestaande antwoorden worden bewaard.

  SO: survey summary showing changed quotas highlighted

 4. Herstart de vragenlijst.

Stap 6: Importeer de data opnieuw naar je enquête in Desktop

 1. Ga terug naar je enquête in de Desktop toepassing en klik Data Entry window button op de Snap toolbar om naar Data Entry mode te gaan
 2. Selecteer File | Import om het Import dialoogvenster te openen
 3. Stel het Format in op Excel (CSV).

  DE: Data export to Excel CSV

 4. Selecteer File en navigeer naar de bestandslocatie waar je je bestand hebt opgeslagen. Klik OK om te importeren.
 5. Er verschijnt een boodschap die aangeeft hoeveel cases werden geïmporteerd. Klik [Done] om terug te keren naar de enquête.

Quota aanpassen om met bestaande data rekening te houden

Wil je toch geen data verwijderen, en heb je een eenvoudige quota gemaakt, dan kan je dit probleem oplossen door de quotawaarden zo te wijzigen dat ze de antwoorden meerekenen die je al hebt geïmporteerd

 1. Pauzeer de vragenlijst. Check of er geen live interviews bezig zijn alvorens te pauzeren..
 2. Importeer alle completed antwoorden naar Snap zodat je Desktop versie alle WebHost respons bevat
 3. Evalueer de antwoorden voor de quota variabele. Deze toont een quota van 50 mannen (code 1) en 50 vrouwen (code 2). 5 mannelijke antwoorden en 8 vrouwelijke antwoorden werden ontvangen

  Qeights dialog showing a weight on gender

 4. Om de quota hier te wijzigen naar 60 mannen en 40 vrouwen op Snap WebHost, zonder data te verwijderen, moet je deze ontvangen antwoorden meerekenen. Je zal de mannelijke quota dus op 65 instellen, en de vrouwelijke op 48.

  Qeights dialog showing a weight on gender

 5. Controleer of de quota de juiste aantallen toont

  Qeights dialog showing a weight on gender

 6. Publish je enquête opnieuw. De quota worden aangepast bij de publish, zodat ze, wanneer je ze oplaadt naar Snap WebHost de volgende quotacijfers krijgt te zien:

  Qeights dialog showing a weight on gender

Het nadeel van deze methode is dat je verschillende quotawaarden hebt in Snap Desktop en Snap WebHost. Dit kan een probleem zijn indien je verschillende edities hebt van een vragenlijst. Het kan ook verwarrend zijn indien je je data op een bepaald moment opnieuw moet opladen.