Vaak krijg je een vraagset waarbij je het totaal van de antwoorden wil berekenen:

 • vragen hoeveel uren per week respondenten spenderen aan bepaalde activiteiten
 • vragen hoeveel geld respondenten spenderen aan verschillende activiteiten tijdens hun bezoek
 • vragen aan respondenten om een vast aantal of percentage te verdelen tussen een lijst van opties

Het aantal toegekend aan elke optie geeft dan het relatieve belang van elk van de opties weer. Dit levert goede numerieke data op voor analyse, maar is nogal moeilijk in te vullen voor respondenten.

Deze worksheet toont je hoe je dergelijke vragen opzet met de Totalize functie in de Snap Toolkit. De Totalize functie berekend het totaal in realtime terwijl de respondent antwoordt. We lichten toe hoe je een set van Open First en Open Next vragen kan gebruiken voor quantity respons, en hoe je Totalize inschakelt om een realtime totaal te berekenen, dat wordt weergegeven in het laatste antwoordveld van de reeks. We tonen ook hoe een geldige waarde op het totaal kan instellen, zodat de respondent niet verder kan met vragenlijst indien het totaal niet klopt.

Achtergrond

De Totalize functie werkt op een reeks van vragen, bestaande uit de opties die moeten opgeteld worden en het algemene totaal. Het totaal kan op elke positie in de reeks worden geplaatst. De vragen moeten sequentieel zijn en op één enkele pagina staan. Je kan verschillende Totalize groeten bouwen in één enkele vragenlijst.

Opmerking: je moet deze functie toepassen na het publishen van je enquête. Het voegt namelij kextra code toe in de gepubliceerde enquête om het totaal in realtime te tonen. Het totaal wordt berekend volgens de instellingen die je in Totalize instelt. Je kan deze instellingen bewaren zodat je ze terug kan oproepen bij een re-publish.

Je kan een limiet op het totaal instellen in Snap, gebruikmakend van de  Valid optie in de Variable properties voor die vraag (Bijvoorbeeld om een geldig bereik in te stellen van 0 tot 100). Heb je een limiet ingesteld op het totaal, dan zullen de antwoorden tegen het geldige bereik worden afgewogen, op het moment dat de respondent wil doorklikken naar de volgende pagina. Valt de totaalsom buiten het geldige bereik, dan wordt een boodschap getoond. Deze foutmelding kan je aanpassen. Voor meer informatie hierover kan je hier terecht.

Stap 1: Creëer de reeks van vragen

Deze worksheet gebruikt een nieuwe enquête met een eenvoudige set van vragen, die moeten getotaliseerd worden. De eerste stap is om een groep met vragen te creëren. Dat moeten quantity vragen zijn

 1. Creëer je enquête
 2. Selecteer Open First als stijl voor de eerste vraag en Quantity als Response type.

  QW: open first open next time spent and total for totalize

 3. Voeg de vraagtekst toe, bijvoorbeeld "Hoe spendeerde je je dag in het centrum? Ken uren toe aan alle activiteiten, zodat het totaal optelt tot 8 of minder"
 4. Voeg de eerste activiteit toe als gridlabel
 5. Druk [Tab] om de volgende vraag in de lijst te creëren. Snap zal automatisch opteren voor een Open Next vraag met een Quantity antwoord. Voeg een activiteit toe als gridlabel. Herhaal dit totdat je alle activiteiten hebt toegevoegd, en voeg dan een extra gridvraag toe (Open Next) om het totaal te kunnen tonen.QW: open first open next time spent and total for totalize
 6. Voor dit voorbeeld, plaats een geldig bereik op de Total vraag om ervoor te zorgen dat het totaal aantal uren niet meer dan 8 kan bedragen (het zou in principe voldoende zijn om de uren op te tellen, aangezien dit het moeilijker maakt voor de respondent. Dit is puur voor demonstratiedoeleinden). Selecteer de Total vraag en druk [Alt] + [Enter] om het Variable Properties scherm te openen.
 7. Scroll naar beneden naar het Valid veld en typ daar 0 to 8.

  VP: variable properties showing valid set to 0 to 8

 8. klik [OK].
 9. Selecteer File|Publish en noteer de locatie van de gepubliceerde enquête

  VP: variable properties showing valid set to 0 to 8

Stap 2: Totalize toepassen

 1. Open het Totalize programma. Je kan dit vinden door in het zoekveld van je startscherm Totalize te typen.

  Windows Search

 2. Klik [Browse] en selecteer het gepublishte enquêtebestand (.zip bestand).

  VP: variable properties showing valid set to 0 to 8

 3. Klik [Add] om de groep te definiëren

  VP: variable properties showing valid set to 0 to 8

 4. Selecteer de eerste vraag in de enquête die bijdraagt tot het totaal
 5. Selecteer de laatste vraag in de enquête die bijdraagt tot het totaal of de totaalvraag (het totaal is meestal de laatste vraag in de reeks, maar je kan soms deze vraag ergens anders hebben geplaatst)
 6. Selecteer de vraag waarin het totaal wordt geplaatst, dit is de target question.
 7. Klik [OK] om de totalize group te bevestigen. Een samenvatting van de details verschijnt in het Totalize scherm.

  VP: variable properties showing valid set to 0 to 8

 8. Klik [Process] om de code toe te voegen aan je .zip bestand
 9. Voer je enquête nu uit zoals gewoonlijk (na uploaden in WebHost). Wanneer respondenten een vraag in deze groep invullen, dan zal het antwoorden worden toegevoegd aan het totaal

  VP: variable properties showing valid set to 0 to 8

Indien je een nieuwe versie van je enquête publiceert, is de totalize information verloren. Je moet deze dan opnieuw toevoegen. Je kan dit snel doen door na het definiëren van je Totalize op [Save] te klikken. Zo kan je de instellingen in een afzonderlijk bestandje bewaren, en makkelijk weer toevoegen bij een herpublish. Let op : dit werkt enkel wanneer je de variabelen die deel uitmaken van deze groep, niet hebt gewijzigd.

Bijkomende info

Wil je niet het totaal in realtime tonen, dan kan je ook afgeleide variabelen gebruiken om totalen te berekenen. In de helpfiles vind je een instructie om de leeftijd te berekenen op basis van een geboortedatum. Er is ook referentiemateriaal over afgeleide variabelen beschikbaar.

Voor meer informatie over het instellen van geldig bereik in vragen, kan je hier terecht

Je kan in de Totalize tool ook altijd op Help klikken om meer hulpinformatie te vinden over het gebruik van deze functie.