Wanneer je een enquête presenteert aan een respondent, wordt hij/zij beïnvloed door de volgorde waarin de vragen worden getoond. Dit is gekend als bias of een volgorde-effect. Daarom kan het nuttig zijn om willekeur in te bouwen in de volgorde van de vragen, zodat zo weinig mogelijk bias meespeelt bij de invulling van je vragenlijst.

In Snap kan je de volgorde van mogelijke antwoorden in een multi-choice vraag randomiseren, je kan ook rijen in een gridvraag in willekeurige volgorde plaatsen, of zelfs volledige pagina's met vragen in willekeurige volgorde tonen. 

Deze worksheet toont je hoe je de volgorde van pagina's kan randomiseren aan de hand van de Randomize tool. 

Achtergrond

In een lijst met opties zijn mensen geneigd om de eerste optie te kiezen (= primacy effect) of de laatste optie (= recency effect), in plaats van de middelste keuzes.

In een lijst met vragen, zullen mensen vermoeid zijn bij het beantwoorden van de laatste vragen, en minder aandacht besteden aan de antwoorden die ze geven. Bij blokken met gelijkaardige vragen zullen respondenten soms deze blokken beantwoorden zoals ze de eerste blokken beantwoorden.

In een multi choice vraag kan je de volgorde waarin de antwoorden verschijnen randomiseren (dit is géén goed idee indien je mensen vraagt om een beoordeling te geven van Zeer slecht naar Zeer goed, maar het kan nuttig zijn wanneer je mensen vraagt naar hun favoriete item). Hoe je antwoordcodes randomiseert, lees je hier.

Je kan de volgorde van gridvragen willekeurig instellen met Snap. Dit wordt omschreven in het help onderwerp Question rotation. De volgorde van antwoordcodes in gridvragen kan je niet at random instellen.

Je kan ook de volgorde van pagina's met vragen willekeurig instellen, zodat de vragen op de pagina's in dezelfde volgorde blijven staan, met behulp van de Randomise tool.

Wanneer je enquête routing of tekstsubstitutie gebruikt, kan je niet zomaar pagina's in willekeurige volgorde weergeven, aangezien vragen met routing of tekstsubstitutie de antwoorden op de vorige vragen moeten kennen. Wanneer je pagina's randomiseert in deze enquêtes, moet je ervoor zorgen dat de volgorde van deze vragen bewaard blijft, zoniet zal de routing of tekstsubstitutie niet correct werken.

Wanneer je Randomize toepast op een vragenlijst met routing of tekstsubstitutie, zal je een melding zien verschijnen. Klik [OK] om verder te gaan.

TK: randomize sample vista warning mess

Stap 1: Je survey maken

We gaan ervan uit dat je een enquête hebt gemaakt waarin je mensen vraagt naar hun mening over supermarkten. Er zijn 6 supermarkten in de enquête, en elke supermarkt heeft een identieke vragenset op één enkele pagina. Na de vragen over de supermarkten, volgen een aantal demografische vragen (je kan een triviaal voorbeeld van dit type vragenlijst hier downloaden.We beschrijven in deze worskheet hoe je de volgorde van de supermarkt pagina's willekeurig kan instellen, terwijl de introductiepagina in het begin, en de demografische vragen op het einde behouden blijven.

 1. Maak je enquête en denk na over de volgorde van de vragen
 2. Verdeel de vragenlijst in pagina's met vragensets die in een specifieke volgorde dienen te blijven staan
 3. Voeg naar believen randomisering toe aan de antwoordcodes (maak gebruik van de variable properties ordering optie), of aan gridvragen.
 4. Publish je enquête. Noteer waar je ze bewaart (het Path) en noteer de Access Name (de naam van het gepubliceerde bestand), want je moet dit later opzoeken.

  QP: output for webhost

Stap 2: De pagina's randomiseren

 1. Open het Randomize programma. Dit doe je doorgaans door de zoekfunctie in je Startscherm te gebruiken

  Windows Search

 2. Een leeg Randomize scherm opent. Klik de  [Browse] toets en zoek naar de gepubliceerde enquête. Gebruik je voor deze worksheet de voorbeeldenquête dan zal je een waarschuwing zien over tekstsubstitutie. Klik [OK] om verder te gaan. De tekstsubstitutie staat op de eerste pagina, dus zal niet beïnvloed worden door de randomisering van de volgende pagina's.

  TK: Randomise showing browse button and selected file

 3. Klik [Add] om de groep van pagina's te definiëren die moeten gerandomiseerd worden. In deze worksheet moeten de eerste en de laatste pagina van de 8-pagina lange enquête op hun plaats blijven staan, en mogen de middenste 6 pagina's in random volgorde getoond worden.
 4. Stel de eerste pagina in de groep in op  2, en de laatste pagina op 7. Dit laat pagina 1 en 8 ongemoeid

  TK: Randomise showing browse button and selected file


 5. Stel de rotatie in op Random. Dit betekent dat de zes pagina's in een random volgorde worden getoond. Forward toont de pagina's in de volgorde waar ze in de vragenlijst staan, maar zal random starten op één van de 6 pagina's, en een loop maken tot alle pagina's zijn getoond. Reverse toont de pagina's in de omgekeerde volgorde, startend van een pagina naar keuze. Inverse start hetzij van de eerste pagina en dan voorwaarts, of van de laatste pagina, en dan achterwaarts.
 6. Klik [OK] om je nieuwe groep te bewaren. Die zal verschijnen in het Randomize veld.

  TK: Randomise showing browse button and selected file

 7. Klik [Process] om de randomize instellingen te injecteren in je enquête. Indien je de enquête in Snap Desktop wijzigt en opnieuw publisht, zal je de Randomize instellingen opnieuw moeten uitvoeren en injecteren in je nieuwe versie

Extra informatie


Je vindt meer informatie over het roteren van antwoordcodes in het help topic Setting code rotation on a question.

Het randomiseren van gridvragen wordt in dit help topic verder toegelicht: Question rotation.

Wanneer je op de Help toets in de randomise tool klikt, is er extra uitleg beschikbaar.