Deze worksheer omschrijft hoe je een vragenlijst in boekvorm moet maken, en hoe je dan de ingevulde vragenlijsten moet inscannen.

Achtergrond

Je kan Snap vragenlijsten instellen als "Print as booklet", waardoor de vragenlijst wordt gelay-out als een boekje. Wanneer je deze instelling gebruikt, mag je de printer niet instellen om de vragenlijst als boekje te publishen, want dat zou ervoor zorgen dat de pagina's verdubbeld worden.

Wanneer je een Snap booklet vragenlijst publisht, en dan de antwoorden inscant, verwacht Snap dat de pagina's in dezelfde volgorde staan als het boekje dat je publiceerde vanuit Snap.

Wanneer je een vragenlijst in normaal formaat publisht, en dan de pagina's verzend naar een drukker die het omzet naar een boekje, zal Snap niet automatisch de vragen herkennen wanneer je ze inscant, aangezien de grootte en paginavolgorde werd gewijzigd. Je kan de scanning instellingen aanpassen zodat Snap de vragen herkent, maar het is niet zo betrouwbaar als wanneer je een boekje creëert in Snap zélf.

Deze worksheet veronderstelt dat je de scanning tutorial hebt doorlopen die beschikbaar is in de online help of via deze link. https://www.snapsurveys.com/help/#25897.

Stap 1: Stel de vragenlijst in als een boekje

De stappen in deze worksheet gaan ervan uit dat je een bestaande vragenlijst hebt die je hebt ingesteld volgens de scanning Dos and Dont’s en ook een scanning template hebt gebruikt.

 1. Open je vragenlijst in Snap. Dit voorbeeld gebruikt een scanning edition van de crocodile vragenlijst, die werd meegeleverd met je software.
 2. Preview je scanning vragenlijst door te klikken op Print preview button in de toolbar. Kijk naar de grootte, layout en het aantal pagina's
 3. Klik [Cancel] om het preview scherm te sluiten
 4. Klikquestionnaire properties icon om het Questionnaire Properties dialoogvenster te openen.
 5. Indien Page links niet is geselecteerd, klik er dan op. Vink dan Print as booklet aan.

  QP: page properties with booklet checked

 6. Stel het papierformaat in waarop je zal printen
 • Selecteer de oriëntatie van de vragenlijst : portrait gaat ervan uit dat het boekje zal openen als een boek. De stippellijn toont waar de plooi zich zal bevinden. Het voorbeeld toont een vragenlijst die wordt gedrukt op A3 papier en gevouwen naar een A4. Het zal de twee A4 portrait pagina's op een enkele A3 landscape sheet plaatsen. Je moet de printer in dat geval instellen op A3 landscape, aangezien dat de manier is waarop het papier zal geprint worden. Om een A5 boekje te creëren moet je de de Snap settings instellen op A4 en portrait. De printer zou je dan instellen op A4 landscape.

  QP: page properties with booklet checked

 • Klik [OK] om de instellingen te bewaren
 • KLik Print preview button om je vragenlijst in preview te bekijken. Het aantal pagina's zal verdubbeld zijn, en de pagina's moeten kleiner zijn geworden. Sluit het preview scherm opnieuw
 • Selecteer File | Publish om je enquête te publishen als een boekje (booklet). Het dialoogscherm zal de tekst "booklet printing is on" tonen. Je kan de layout van élke pagina van je vragenlijst wijzigen door de Spacing waarde aan te passen

  Print properties: publish scanning survey


  Je kan de printer instellen naar landscape en dubbelzijdig via de [Printer setup] toets. Check zeker de printer instellingen, zodat de printer NIET op booklet printing staat.

Stap 2: De vragenlijst scannen

Deze stap gaat ervan uit dat je de vragenlijst als een Snap Booklet hebt gepublished en dat de scanner correct werd ingesteld.

Je moet een blanco boekje van je vragenlijst gebruiken om de vragenlijst te kalibreren. Let erop dat eventuele nietjes zijn verwijderd.

 1. Stel de scanner correct in 
 2. Klik op Data Entry Data Entry window button in de Snap Toolbar
 3. Data Entry modus gaat ervan uit dat je data manueel gaat invoeren. Om dit te wijzigen, klik op het tailor icoonTailor button in de toolbar. Het Data Entry Tailoring dialoogscherm opent

  AT: advanced tailoring dalog scanning checked

 4. Vink de Scanning optie aan, en klik dan op  [Keep] om het dialoogvenster te sluiten en je instellingen te bewaren
 5. Klik Prompted mode button op de Data Entry toolbar om te wijzigen naar de Prompted Modus.
 6. Klik op de rechtermuisknop in de linkerzijde van het scherm, en selecteer  Calibrate in het context menu.

  Manual Calibration

 7. Klik [Check Sheet Map] om te kijken of Snap een boekje verwacht. De Layout moet ingesteld zijn op Book indien je  Print as booklet hebt geselecteerd bij het publishen van je vragenlijst

  Scan : Sheet map showing book selected

  Wanneer Duplex is aangevinkt dan verwacht Snap scans van dubbelzijdige pagina's

 8. Klik [OK] om het venster te sluiten.
 9. Klik [Next] om de kalibratie te starten, en volg de instructies op het scherm. Je zal een blanco boekje moeten scannen, te starten bij de pagina die de eerste en laatste bladzijdes van de vragenlijst bevat.
 10. Eenmaal klaar met kalibreren, klik je op  [Finish].
 11. Test nu of een ingevuld boekje correct wordt ingescand. Je kan nadien je vragenlijsten zoals altijd inscannen.

Een boekje scannen wanneer je de vragenlijst niet hebt ingesteld als een boekje

Indien je je vragenlijst bij het publishen niet instelde op print as booklet, dan verwacht Snap om normale pagina's te scannen. Indien je vragenlijst echter als boekje werd gedrukt, moet je ook aan Snap duidelijk maken dat je vragenlijst in een boekformaat staat.

Ben je nog niet gestart met het invoeren van gegevens, is het makkelijker om je vragenlijst opnieuw te publishen als booklet

 1. Klik op de Data Entry toets Data Entry window button 
 2. Klik op het  Tailor icoon Tailor button.
 3. Vink de Scanning optie aan en klik op [Keep] om je instellingen te bewaren.
 4. klik Prompted mode button in de Data Entry modus toolbar om over te schakelen naar prompted mode.
 5. Klik met de rechtermuisknop in de linkerzijde van het scherm, en selecteerSheet Map van het context menu.
 6. Selecteer Book in de Layout dropdown lijst.

  Sheet Mapping

 7. Ga door de verschillend eopties om zeker te zijn dat ze overeen komen met het boekje dat je wil scannen, en klik OK
 8. Rechterklik vervolgens opnieuw in het linker scherm en selecteer Calibrate in het context menu. Volg de instructies op het scherm
  Deze kalibratie is de enige manier voor Snap om de posities van antwoorden te kunnen bepalen
 9. Scan een test exemplaar van je vragenlijst, dat antwoorden bevat. Indien die goed verloopt, kan je je boekjes scannen.