Staafdiagrammen tonen normaal gezien één waarde per balk. Je kan kiezen of deze waarde:

 • een absoluut cijfer is (het aantal respondenten die dat specifieke antwoord kozen)
 • een percentage is (het aantal respondenten die dat specifieke antwoord kozen, als percentage van het totaal aantal respondenten)

Deze worksheet toont hoe je een staadiagram kan maken, die beide waarden toont (het aantal en het percentage) op één en dezelfde balk toont.


Chart style area 3d 12 colour

Opmerking: Wil je enkel de aantallen of de percenten tonen op een staafdiagram, gebruik dan één van de voorgeconfigureerde grafiekstijlen: Bar Counts Labelled of Bar percent labelled.

Achtergrond

Staafdiagrammen verschillen van tabellen, omdat je enkel één waarde voor elke balk kan tonen (de hoogte van de balk op de schaal)

In tabellen kan je daarentegen tellingen en percentages samen tonen.
Chart style area 3d 12 colour

Bij een staafdiagram moet de hoogte van de balk ofwel de telling, ofwel het percentage zijn. Wil je zowel de telling als het percentage tonen, moet je de telling toevoegen en de Chart Designer gebruiken om het percentage te berekenen op basis van de tellingen.

Meer over de staaf diagram stijl

De voorbeelden hieronder gebruiken de  Bar 2D style om een item in het  Analysis veld te tonen.

Wanneer je een term in het Analysis veld invoert, identificeert de Snap staafdiagram stijl de aparte items per kleur, en gebruikt het een sleutel om je te vertellen welke balk geassocieerd is met welke vraag of vraagcode

Chart style area 3d 12 colour

Wanneer je een term in het Break veld plaatst zal de Snap staafdiagram stijl de aparte items splitsen door de X-as onder de balken te labellen. Dit gebeurt ook wanneer je de voorgaande stap volgt, en dan Transpose aanduidt.
Chart style area 3d 12 colour

Je kan analyse termen in het Analysis én het Break veld plaatsen (zoals voor kruistabellen), en de resultaten tonen als een staafdiagram.
Chart style area 3d 12 colour

Gebruik je slechts 1 term, dan kan je kiezen om je balken in verschillende kleuren weer te geven, of gelabeld.

Wil je de exacte waarden op je grafiek tonen voor elke balk, dan kan je ze op de grafiek tonen.

Kies dan de stijl Bar 2D Transposed Labelled. De term staat i het Analysis veld en Transpose is dan aangevinkt
Chart style area 3d 12 colour

Meer over percentages

Wanneer je een percentage wil tonen, moet je weten waarvan het percentage deel uitmaakt. De "base percents" die getoond worden in een tabel, worden berekend als een percentage van alle respondenten die dat antwoord gaven.

Wil je een single - response vraag grafisch weergeven, dan is het totaal aantal antwoorden waarschijnlijk hetzelfde als het aantal respondenten. Bij een multi-response vraag, zijn er meer antwoorden dan respondenten.

De Chart Designer kan in dat geval aan de hand van het aantal antwoorden niet berekenen hoeveel respondenten er zijn, dus kan het de percentages ook niet automatisch berekenen. Je moet Snap dus vertellen wat moet berekend worden.

Stap 1: Maak een tabel van de analyse

 1. Open de Crocodile enquête meegeleverd met Snap
 2. KlikTable button op de toolbar om een tabel te maken.
 3. Stel de analyse in op q2.
 4. Vink Counts en Base Percents aan.

  RD: Notes title tab showing satifaction ratings title

 5. Klik [Apply] om je tabel te tonen. Zo kan je nagaan of je de juiste waarden hebt om te tonen op je grafiek

  Table showing q2 with counts and percents

Stap 2: Maak een staafdiagram aan de hand van een bestaande grafiekstijl

 1. Klik Chart button op de Snap toolbar om een grafiek te maken.
 2. Stel de stijl in op Bar 2D en plaats q2 in het analyseveld

  RD: Notes title tab showing satifaction ratings title

 3. Klik [Apply] om de grafiek te tonen.

  Chart style area 3d 12 colour
  Dit toont een standaard staafdiagram zonder cijfers op de balken.

 4. Download deze grafiekstijl (Bar 2D percentage not set.csf) en bewaar ze op een lokatie op je PC
 5. Klik Properties button in de toolbar van je grafiek om het Results Definition dialoogscherm te openen
 6. Ga naar de stijl die je zonet downloadde en klik op [Apply] om deze stijl toe te passen op je grafiek. Deze zal dan cijfers en percentages tonen in de balken

  Chart style area 3d 12 colour

 7. Vergelijk de cijfers en percentages met de getallen in de tabel. Je zal zien dat ze niet overeen komen. Dit is omdat de cijfers op de grafiek berekend worden op basis van de grootte van de langste balk. Om de cijfers correct te tonen, moet je de Chart Designer vertellen wat het basisgetal is dat moet gebruikt worden om de percentages te berekenen.
 8. Dubbelklik op de Y-as van de grafiek om de Y-as sectie in de Chart Designer te openen

  CD; cropped version of t-axis value scale tab showing highlighted value

 9. De schaal is automatisch ingesteld. Vink Automatic uit.
 10. Stel de Maximum waarde in op het aantal respondenten voor je enquêt (205 voor de Crocodile enquête)
 11. Klik [Apply] om je grafiek te updaten

  Chart style area 3d 12 colour

  De percentages die getoond worden op de grafiek zijn nu wél correct.

 12. De y-as gebruikt het basis getal als een maximum. Wil je dit verstoppen op de y-as, vink dan Show uit in het Chart Designer dialoogvenster

  CS: Value scale tab

 13. Klik [Apply]. De percentages blijven dezelfde, maar de Y-as is niet langer zichtbaar

  Chart style area 3d 12 colour

Stap 3: Maak je eigen versie en gebruik je eigen kleuren

 1. Klik Chart button op de Snap Toolbar om een grafiek te maken
 2. Gebruik de stijl Bar 2D en vul Q2 in het analyseveld
 3. Vink Counts en Transpose aan.
 4. Klik [Apply] om je grafiek te tonen

  Chart style area 3d 12 colour

 5. Dubbelklik op één van de balken om de Chart Designer  te openen op Series.
 6. Bij deze grafiekstijl zijn de hoogtes van de balken bepaald als datapunt in een reeks. In het linkerscherm kan je doorheen de series gaan en Datapoint Labels defaults selecteren.

  CD; cropped version of t-axis value scale tab showing highlighted value

 7. Selecteer de Base als Text Location in het tabblad Appearance. Dit specifieert waar de cijfers en percentages zullen geplaatst worden
 8. Vink Value en Percent  aan onder Datapoint Label.

  CD; cropped version of t-axis value scale tab showing highlighted value

 9. Klik [Apply] om de nieuwe versie van de grafiek te tonen
 10. Zoals daarnet, zijn de percentages niet correct. Selecteer Y Axis in de linkerkolom van het Chart Designer dialoogvenster.
 11. Vink Automatic uit en stel het Maximum in op 205.
 12. Klik [Apply].
 13. De grafiek toont nu een onnodige nauwkeurige Y-as labelling

  RW: hart xtra sampler

  Je kan de Y-as verbergen door de Show box uit te vinken. Je kan de onderverdeling van je grid wijzigen naar een factor van 205 (bijvoorbeeld 5) zodat geen decimalen worden getoond. Dit doe je door de waarde in te stellen in het veld Major onder Divisions.

  CD; cropped version of t-axis value scale tab showing highlighted value

  Wijzig de display van de labels, zodat ze geen decimalen tonen

Om de manier te wijzigen waarop de labels op de Y-as worden getoond

 1. Selecteer Axis Labels onder Y Axis in de linkerkolom.
 2. Selecteer het tabblad Format in de rechterhelft
 3. Selecteer 0 als Format Code.

  CD; cropped version of t-axis value scale tab showing highlighted value

 4. Klik [OK].

Je kan deze grafiekstijl bewaren door met je rechtermuisknop op de grafiek te klikken en Save Style te kiezen in het context menu. Zo kan je die hergebruiken voor andere grafieken.

Meer informatie

Om meer te weten over hoe de Chart Designer werkt, kan je de sectie Charts in Detail raadplegen in de online help.

Er is een omschrijving van de functies van de Chart Designer dialoogvenster in het onderwerp Options and Tabs in Chart Designer