Een van de meest handige vraagstijlen is de beoordelingsschaal, waarbij je personen vraagt om aan te geven hoe tevreden ze zijn over een dienst of een aspect. Je kan dan de antwoorden op deze vragen analyseren, om te kijken of mensen over het algemeen tevreden of ontevreden zijn, en zo kan je je aandacht richten op de aspecten die verbeterd moeten worden.

Bijvoorbeeld, hieronder staan vijf vragen met een vijfpunts beoordelingsschaal

How do you rate the following?

Je kan de antwoorden op deze vragen gebruiken om je te helpen in te schatten of je moet investeren in een grotere parkeerplaats of in betere voeding.

Deze worksheet legt een aantal problemen uit die zich voordoen wanneer je de data in deze vorm gebruikt, en omschrijft hoe je een tabel met 3 kolommen kan maken en een eenvoudig staafdiagram om beter te tonen waar mensen tevreden of ontevreden over zijn.

Achtergrond

Wanneer je naar de antwoorden kijkt, moet je wéten wat er wordt geteld, zodat je vergelijkbare informatie hebt.

Bijvoorbeeld : hoe vergelijk je de tevredenheid over de aspecten parking & properheid, wanneer je vaststelt dat van de 40 personen die je vragenlijst beantwoorden:

 • 10 mensen de parkeervraag beantwoorden, van wie er 8 Goed antwoorden
 • 40 mensen de properheid evalueren, van wie er 20 Goed antwoorden

Om de vergelijking nuttig te maken zou je met dezelfde basis moeten werken. Doe je dat niet dan moet je ook je conclusies heel duidelijk weergeven, en hoe je ze bereikt hebt.

Hieronder zijn enkele manieren waarop je de beoordelingsgegevens in tabellen kan tonen

Kijk in detail naar de antwoorden.

Dit vertelt je hoeveel personen en welk percentage elk antwoord op elke vraag beantwoordde.
AN3: q4a~q4e

Vergelijk de vragen in hun geheel

 • Je zou de negatieve antwoorden (Poor & Very Poor) kunnen groeperen als negatief en de antwoorden good en very good als positiefen zo nakijken welke vraag het hoogste scoort op de negatieve en positieve antwoorden.

  Counts Respondents

 • Je kan ook een waarde berekenen op basis van alle antwoorden van een vraag, en zo kijken welke vraag gemiddeld het beste scoort. Een van de duidelijkste manieren om dit te tonen is om alle antwoorden een score te geven van negatief naar positief.

  AN8: Q4a... Scoring system from -2 to +2

 • Je kan de tabel reduceren naar 3 kolommen, door afgeleide variabelen te gebruiken. Zo kan je de algemene trends makkelijker opsporen. Deze worksheet beschrijft hoe je dit moet doen.

  Table: Percentage ratings scale from derived variables

Voor deze worksheet gebruiken we de data van de tevredenheidsenquête die werd meegeleverd met Snap, en we tonen dan hoe je afgeleide variabelen kan creëren op de beoordelingsvragen, zodat je de beoordeling kan weergeven in een tabel met 3 kolommen (positief, OK en negatief)

De beoordelingsvragen in de Satisfaction enquête meegeleverd met Snap zijn vragen Q4a tot Q4e. Deze verschijnen als afbeeldingen in de enquête zélf.

Stap 1: Maak afgeleide variabelen voor de 3 kolommen

Je moet een nieuwe variabele creëren die 3 codes heeft voor elke beoordelingsschaal van 5 niveau's.

 1. Klik Variables window button op de Snap Toolbar om het Variables scherm te openen.
 2. KlikNew button in het Variables scherm om een nieuwe variabele te creëren.
 3. Stel Name in op V4a om je duidelijk te maken dat dit een afgeleide variabele is van Q4.a.
 4. Stel Type in op Derived. (De waarden in deze variabelen worden afgeleid van de antwoorden op de beoordelingsschaal)
 5. Stel Label in op Service (om te onthouden dat de variabele gaat over de Speed of service).
 6. Stel Response in op Single.
 7. Klik in de Label ruimte van code 1

  VD: variable with code label 1 circled in red

 8. Typ Negative. Dit zal de hoofding zijn van de kolom in je analyse
 9. Klik [Tab] om naar de  Values kolom te gaan.
 10. Voer een expressie in om de antwoorden poor of very poor te selecteren. In dit voorbeeld zijn dit de antwoorden 1 (Very Poor) en 2 (Poor). De expressie die deze antwoorden selecteert in de juiste vraag (Q4a in dit voorbeeld) is Q4a=(1,2). Dit betekent dat wanneer het antwoord op Q4a 1 of 2 is, zal deze variabele een antwoord Negative krijgen

  Code list Q4...

 11. Druk [Tab] om verder te gaan naar de Label kolom voor code 2 en typ OK
 12. Druk [Tab] om verder te gaan naar de Values kolom en typ Q4a=3
 13. Druk [Tab] om verder te gaan naar de Label kolom voor code 3 en typ Positive.
 14. Druk[Tab] om verder te gaan naar de  Values kolom en typ Q4a=(4,5)

  VW: Dervied variable window dialog showing ratings

 15. Klik nu op 1 2 3 buttonin de toolbar het aantal antwoorden voor elk onderdeel van je nieuwe variabele weer te geven.

  VD: counts shown for new derived variable

 16. Klik Save button om de variabele op te slaan.
 17. Selecteer de variabele die je zonet creëerde in het Variables scherm en klik Clone button om een kopie te maken
 18. Wijzig de gekopieerde variabele. Wijzig Name naar V4b, het Label naar Cleanlisness en wijzig het vraagnummer dat gebruikt wordt in de code waarden van Q4a naar Q4b
 19. KlikSave button om je variabele te bewaren
 20. Herhaal dit om zo ook Q4c (Parking), Q4d (Quality of food) en Q4e (Choice of food) te maken.

Stap 2: Maak aan analysetabel van de afgeleide variabelen

Nu kan je analyses maken op basis van de nieuwe set afgeleide variabelen.

 1. Voor een eenvoudige frequentietabel klik je Table button op de Snap toolbar om het Results Definition scherm voor een tabel te openen.
 2. Voeg V4a ~ V4e in het analysis veld in. (Indien de variabelen niet op volgorde staan, moet je ze afzonderlijk invoeren in het formaat V4a, V4b, V4c, V4d, V4e.)
 3. Vink Analysis Percents aan, zodat je kan zien welk percentage personen welk antwoord koos.

  Definition tab

 4. Klik[OK].

  Table: Percentage ratings scale from derived variables

Stap 3: Maak een "stacked bar chart" op basis van de afgeleide variabelen

Ook al toont de tabel de nodige informatie, is het soms mooier en makkelijker om de gegevens in een grafiek te tonen. Deze stap toont je hoe je een "stacked bar chart" (samengesteld staafdiagram) kan maken, om zo dezelfde resultaten te tonen.

 1. KlikChart button op de Snap toolbar om een grafiek te maken
 2. Stel de Style in op Horizontal Stacked Bar 2D Labelled.
 3. Selecteer de analyseterm die je gebruike voor je tabel aan de hand van de dropdown lijst naast het Analysis veld (Snap onthoudt uw recente invoer)
 4. Vink Counts aan indien het niet is aangevinkt.
 5. VinkTranspose aan.

  RD: section of def for stacked bar chart for satisfaction

 6. Selecteer het tabblad Notes/Title en typ Tevredenheidsscores als de titel van je grafiek. Verwijder de waarden Analysis en Break uit de titel.

  RD: Notes title tab showing satifaction ratings title

 7. Klik [Apply] om de grafiek te tonen. (Het kan zijn dat je het definition scherm wat moet verplaatsen om de grafiek te kunnen zien)

  Chart: stacked bar chart showing all figures

  Dit toont de tevredenheisscores in een grafiek met één enkele staaf per vraag. De sectie van de staaf die voor de negatieve respons staat is rood. De positieve scores kleuren groen. Het is nu heel makkelijk om te zien dat men het meest ontevreden is over de dienst en het meest tevreden is over de parking. Het aantal antwoorden voor elke beoordeling staat in verschillende secties vermeld.

Deze worksheet geeft je een korte inleiding tot het werken met afgeleide variabelen, om zo beoordelingsscores te tonen op verschillende manieren. Je kan afgeleide variabelen op vele manieren gebruiken. Voor meer informatie hierover, lees je best de sectie over Derived Variables in de online help files.

Meer informatie over het creëren van de verschillende tabellen die aan het begin van deze worksheet worden getoond vind je hier: