Snap slaat respondsdata op in een bestand met een extensie .rdf (respondent data file). Antwoorden voor elke respondent worden bijgehouden in individuele records in dat bestand. Wanneer bepaalde records worden verwijderd, blijven ze echter als lege records bewaard in het .rdf bestand. Ook al beïnvloeden deze de analyses niet, is het soms toch handig om de lege records volledig te verwijderen. Deze worksheet toont je hoe je dat kan doen:

Achtergrond

Data voor elke respondent wordt ingevoerd of ingescand vanop een papieren vragenlijst, of geïmporteerd vanuit een web of mobiele enquête, en opgeslagen in het .RDF bestand voor die enquête. Alle antwoorden van één respondent worden opgeslagen in één enkel record, dat een uniek nummer krijgt, gekend als een "case nummer". Het case nummer is het record nummer van de data voor die respondent. Aangezien het case nummer uniek is, kan het gebruikt worden als referentie naar de respondent. Dit is zeer handig voor enquêtes met papieren vragenlijsten - door het case nummer op élk afzonderlijke vragenlijst te schrijven, is het mogelijk om de data die vanop individuele vragenlijsten in Snap wordt ingevoerd, terug te traceren (bijvoorbeeld in het kader van een audit, of een kwaliteitscontrole op de data-input)

Wanneer respondent data om welke reden dan ook wordt verwijderd, dan wordt het betrokken record leeggemaakt, maar de ruimte die ingenomen is door dat record, blijft bestaan in het bestand. Dit maakt dat de case nummers die zijn geassocieerd met andere respondenten niet wijzigen. Verwijderde cases worden genegeerd bij een analyse, maar verschijnen wél nog steeds wanneer je door de respondent data heen gaat. Het is echter mogelijk om de verwijderde cases definitief te verwijderen uit je data file.

Om de verwijderde cases volledig te verwijderen, moet je de enquête kopiëren en de respondent gegevens vanuit de oude kopie naar de nieuwe importeren.

Stap 1: Maak een kopie van de enquête (klonen)

In het Survey Overview scherm, accentueer de gepaste enquête en kies Edit | Clone. Geef de nieuwe versie van de enquête een gepaste naam en klik [Ok].

Step 1

Wanneer Snap vraagt of je het data bestand ook wil klonen, klik je [No]. Na het kopiëren laat Snap je in een open kopie van de enquête gaan.

Stap 2: Bouw een database link naar de oorspronkelijke enquête

Klik op het Data Entry icoon in de toolbar (of View | Data) en selecteer de File | Database links optie.Selecteer “Import from Snap Survey” en klik [Next >].
image0031

Klik op de [New] toets om de Database Link Wizard te starten.

Selecteer “Import from Snap Survey” en klik [Next >].

Step 2 - import from Snap Survey

Selecteer de enquête waarvan je huidige enquête een kopie is en klik [Next >].
image0073

Selecteer “Append All Cases” in de Import/export options en klik [Next >].

image0091

Het volgende scherm toont je de correspondentietabel tussen de variabelen in de originele enquête en de variabelen in de huidige enquête. Elke variabele in de huidige enquête wordt automatisch verbonden met dezelfde variabele in de vorige enquête. Je kan dit nog nakijken, maar op zich kan je gewoon verder gaan door op [Next >] te klikken

image0111
Op de laatste pagina van de wizard kan je de database link een gepaste naamen label geven, en klik je op [Finish].
image0132

Stap 3: Gebruik de database link om je respondent data te importeren

In het Database Link dialoogvenster selecteer je de database link die je zonet hebt gebouwd, en klik je [Run].
image0151

De data wordt geïmporteerd vanuit de vorige enquête, maar nu worden de verwijderde cases door de import genegeerd

Het eindrapport toont het volgende
image0171