Voor een HTML of Snap WebHost enquête kan je extra informatie beschikbaar maken voor de respondent, zonder dat die interfereert met de enquête zélf. Je kan dit doen door een link je enquête te plaatsen die in een apart browser scherm opent. Je kan doorlinken naar standaard websites, of de documenten die je creëerde om de respondent bijkomend materiaal te bezorgen.

Voor kleine items kan je ook ALT text aan een afbeelding toevoegen (dit geeft je een lijn met tekst wanneer je met je muispointer over de afbeelding gaat, of in het geval bepaalde afbeeldingen niet getoond worden, wat afhankelijk is van hoe respondenten hun browser hebben ingesteld).

Achtergrond

Wanneer je respondent een vragenlijst opent in HTML of via Snap WebHost gebruiken ze een browser, zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox. Wanneer ze op de op deze pagina op [Volgende] klikken, worden ze naar een nieuwe pagina geleid in hetzelfde browserscherm. Wanneer je een link naar de pagina toevoegt, kan dat ook een nieuwe pagina in hetzelfde scherm openen, wat interfereert met de invulling van de enquête. Browsers zijn echter in staat om andere pagina's te openen in nieuwe schermen. Je kan Snap instellen om te zorgen dat de browser een link in een nieuw scherm opent, zodat dit niet interfereert met de enquête.

Stap 1: De link naar de extra informatie creëren

 1. Open de enquête waar je de link in wil toevoegen
 2. In Edit mode, selecteer de tekst waarvan je een aanklikbare link wil maken.Selected click here
 3. Rechterklik op de geselecteerde tekst en kies Insert > HTML field. (De Insert button is ook beschikbaar in de toolbar wanneer je Fonts selecteert in de Toolbar.) Standaard verschijnt de geselecteerde tekst als adres voor je website.

  New html dialog with "click here"
 4. Wijzig de tekst in het Web Address veld naar de website waarnaar je wil doorlinken, bijvoorbeeld www.snapbenelux.be 
  newWebAddress
 5. Klik [OK]. Snap voegt een start en eind tag toe aan de tekst in de vragenlijst (deze zijn niet zichtbaar voor de respondent na een publish)
  <a href> link visible in questionnaire design

Stap 2: De link aanpassen zodat een nieuw scherm opent

 1. In Edit mode, dubbelklik op  <a href> in je vragenlijst om het  Modify HTML field dialoogvenster te openen.

  modifyHTMLField
 2. Selecteer Custom HTML . Zo toon je de HTML code die verborgen zit achter de tag

  CustomHTMLButton checked
 3. Voeg de tekst target="popup" toe tussen de  a en  href aan het begin van de HTML code
  addTarget
 4. Klik [OK] om de wijzigingen op te slaan
 5. De HTML tags in je enquête wijzigen om te tonen dat je niet langer een eenvoudige  a hreftag hebt gemaakt.click here link showing a on its own

Stap 3: Controleer of het scherm opent wanneer je een publish doet

Wanneer je klaar bent met het ontwerpen van je enquête, moet je je links en popups grondig testen.

 1. Selecteer File|Publish om het Publish Questionnaire dialoogvenster te openen.
 2. Stel de output in op Preview only.

  previewOnly
 3. Klik [Publish] en controleer of de link werkt zoals verwacht.

  HTML page showing an external link

Gebruik ALT tekst op een afbeelding voor extra informatie

Wanneer je een afbeelding in HTML of Snap WebHost enquêtes plaatst kan je ALT tekst gebruiken (dit is tekst die aanvullingen doet op de afbeelding, of die getoond wordt wanneer de afbeeling niet beschikbaar is)

Je kan dit gebruiken om kleine stukjes extra informatie toe te voegen.

Bij het invoeren van de afbeelding, vul je de Alt text aan onder de afbeelding. Omschrijf kort de afbeelding indien je conform toegankelijkheids richtlijnen wil werken, en leg de functie van de afbeelding uit.

veryPoor
Wanneer je je enquête publisht, glij dan met je muisaanwijzer over de afbeelding. In de meeste browsers wordt dan de ALT tekst getoond.