Wanneer je een vraag over de tevredenheid hebt in je vragenlijst, of een andere vraag waarbij respondenten worden gevraagd om een beoordeling te geven op een schaal, kan je de antwoorden omzetten in handige gemiddelde waarden door het gebruik van een score. Vervolgens kan je een kolom toevoegen in je analyse die de tevredenheid samenvat.

Met scores kan je een waarde toekennen aan elke antwoordcode, zélfs in het geval men geen antwoord geeft.

Deze worksheet licht toe hoe je een score creëert om de tevredenheidswaarden in de Crocodile Rock enquête te analyseren. Deze enquête wordt meegeleverd met Snap Surveys. We leggen uit hoe je de "Geen Idee" antwoorden kan negeren.

Achtergrond

Scores stellen je in staat om je data te manipuleren voor analysedoeleinden. Je kan een score toekennen aan elke antwoordcode, en dan analyses maken op basis van de score, in plaats van de code. DIt wordt meestal gebruikt in tevredenheidsenquêtes, zodat positieve beoordelingen positieve scores opleveren, en negatieve beoordelingen een negatieve waarde. Je kan dan de volledige tevredenheid samenbrengen door het gemiddelde van alle cases te berekenen, zodat je weet of mensen over het algemeen tevreden of ontevreden zijn, op basis van hoe hoog of hoe laag dat gemiddelde is.

Wanneer respondenten "Geen idee" of "Geen mening" antwoorden op een vraag, dan heeft dit verschillende effecten op de gemiddelde waarden, afhankelijk van het feit of er al dan niet een waarde werd aan toegekend (zelfs indien die waarde 0 is). Bijvoorbeeld : 

Bij  respondenten die de volgende tevredenheidsbeoordelingen gaven (op een bereik van -2 tot +2)

Persoon 1: -1

Persoon 2: +1

Persoon 3: +2

Persoon 4: +2

Persoon 5: Geen idee

Om het gemiddelde te berekenen, tel je de scores op en deel je ze door het aantal cases. Indien je "Geen idee" de waarde 0 toekent, zal je gemiddelde zijn : (-1 + 1 + 2 + 2 + 0) / 5 of 4/5.

Indien je "Geen idee" negeert, zal je gemiddelde zijn : (-1 + 1 + 2 + 2 )/4 of 4/4.

Het is dus heel belangrijk om te beslissen wat je met "Geen idee" waarden doet bij het beoordelen van de tevredenheid van je respondentenb. Door een score te gebruiken, kan je kiezen om deze als een neutrale waarde te scoren, of om ze te weren uit de berekening.

In de Crocodile Rock enquête die is meegeleverd met Snap, is vraag 6 een tevredenheidsvraag. Respondenten worden gevraagd om te beoordelen hoe tevreden ze zijn met verschillende aspecten van de dienst.

Stap 1: Het score gewicht maken

De vragen die een score moeten krijgen zijn 6.a tot 6.e in de crocodile enquête.

 1. Om te controleren welke vraag dit is, open je de Crocodile Rock enquête en scroll naar beneden tot op vraag 6

  How do you rate

 2. Klik multiples icon of druk op [Ctrl]+[R] om het variables scherm te openen
 3. Zoek naar de gridvragen en kijk naar de Code lijst zodat je weet welke labels (die getoond worden aan de respondent) overeen komen met welke codes

  Grid questions code
 4. Open het Weights scherm door te klikken opweights icon of met [Ctrl]+[W]. De Crocodile enquête heeft reeds 2 gewichten

  Weights

 5. Klik plus | addom een nieuw gewicht te maken. Een gewicht is een manier om waarden toe te kennen aan codes, voor analysedoeleinden.

  Weight details 1

 6. Noem het gewicht scoreSat zodat je weet wat het is. Geef er een label aan dat uitlegt waar je het voor gebruikt
 7. Typ -2 naast het cijfer 1 in de codelijst (code 1 is de Very Good waarde), en klik [Tab] om een nieuwe code value te maken. Je zal zien dat Snap een poging doet om te raden welke de volgende waarde is die je wil gebruiken.
 8. Voer -1 naast code 2 in. Klik opnieuw [Tab]
 9. Herhaal dit en voer 1 in naast code 3, en 2 naast code 4
 10. Code 5 was het "Geen idee" antwoord. Typ NR om het een score van "no reply" te geven. Dit zorgt ervoor dat dit de analyse niet zal beïnvloeden.

  Code and value
 11. Aangezien het "Geen idee" antwoord de laatste was, kon je ook gewoon code 5 weglaten in het gewicht. In dat geval worden de antwoorden op code 5 gewoon genegeerd.
 12. Klik save button om je gewicht op te slaan.

Stap 2: Het gewicht gebruiken in een analyse

 1. Klik op definition om het Analysis Definition scherm voor een tabel te openen.
 2. Klik op plus | add om een nieuwe analyse te maken.
 3. Typ Q6.a ~Q6.e in in het Analysis veld (of Q6.a TO Q6.e).

  Analysis definition analysis

 4. Laat het Calculate veld staan op Counts and Percents.
 5. Benoem de tabel “tevredenheid” om ze makkelijk te identificeren.
 6. Ga naar het Summary Statistics tabblad. Typ de naam in van je score(scoreSat) in de Score box. Dit geeft aan Snap aan dat het een samenvatting van je analyse moet geven, waarbij de antwoordcodes worden gematched met de corresponderende scores/gewichten

  Analysis definition summary stats
 7. Klik op Mean  in de linkerkolom en verplaats het naar de "Used" kolom met de pijltjes, indien je ook het gemiddelde wil weergeven in je tabel.
 8. Klik [OK] om de tabel te tonen
 9. Er is een kolom bijgevoegd die het gemiddelde weergeeft van elk aspect (rechts van de tabel)
  Mean value scores

  De bovenste rij (Base) toont het  totaal aantal respondenten voor alle vragen. De gemiddelde tevredenheid van iedereen over alle diensten bedraagt 0.41. De andere rijen tonen de gemiddelde tevredenheid voor elk thema afzonderlijk. Je kan vaststellen dat de mensen over het algemeen positief zijn over Speed of Service en Cleanliness maar zeer ontevreden over de Parking.

Stap 3: Het effect van het bijvoegen of negeren van "Geen idee" antwoorden

Je kan het effect onderzoeken van het meenemen van de "Geen idee" antwoorden als nulwaarden, door de score te wijzigen

 1. Laat het scherm dat je tabel toont open staan.
 2. Wanneer het weight scherm niet open staat, klik dan op weights icon of [Ctrl]+[W].
 3. Dubbelklik op het scoreSat gewicht om de details te zien
 4. Wijzig de laatste score in de lijst van NR naar 0

  Weight details 2
 5. Klik op het scherm met je tabel. De Run toets Run button wordt nu actief, aangezien de score werd gewijzigd.
 6. Klik op Run button of selecteer Edit | Run om de berekeningen opnieuw te maken. De gemiddelde waarden wijzigen.
  Mean values change
 7. Klik Save button om de wijzigingen op te slaan