Deze worksheet legt uit hoe je een combinatiegrafiek kan gebruiken om de gemiddelden van respondentgroepen in een tevredenheidsenquête te vergelijken met de gemiddelde antwoorden van alle respondenten  

De worksheet gebruikt de Crocodile enquête die wordt meegeleverd met Snap om de gemiddelde tevredenheid voor mannen en vrouwen over het Crocodile café te tonen, vergeleken met de gemiddelde tevredenheid van alle respondenten samen. Om duidelijk te maken wat de referentiewaarden zijn worden ze getoond als balken, terwijl de individuele gemiddelden voor mannen en vrouwen getoond worden als datapunten, verbonden met een lijn.

Achtergrond

De Crocodile enquête bevat vragen om respondenten te groeperen per leeftijd en geslacht. Deze stellen je in staat om deze informatie te gebruiken om gerichte marketing te doen, of om te focusen op aspecten waar je dienst kan verbeterd worden.

Terwijl je soms groepen rechtstreeks wil vergelijken, wil je soms ook zien hoe verschillende groepen van respondenten antwoordden, vergeleken met een basis (baseline).

Om de gemiddelde respondent te creëren, kan je een variabele maken die is ingesteld op "true" voor alle respondenten, en je kan dan de tevredenheid van alle respondenten analyseren tegenover de tevredenheid van bepaalde groepen die je zélf definieert.

Om deze vergelijking duidelij te krijgen, kan je een combinatie grafiek (combination chart) gebruiken, zodat de basiswaarden worden getoond in een verschillend formaat voor de geselecteerde groepen. Bijvoorbeeld : een staafdiagram wordt gebruikt voor de basis waarden, en lijnen worden gebruikt voor de groepwaarden. De lijngrafiek kan verschillende symbolen gebruiken voor de verschillende datapunten van elke groep (datapoint markers).

Stap 1: De afgeleide variabele toevoegen aan je enquête

 1. Open de Crocodile enquête in Snap
 2. Klik VariablesButton om het Variables scherm te openen
 3. Klik Plus om een nieuwe variabele te maken.
 4. Stel het Label in op All Respondents.
 5. Stel het Type in op Derived , Response op Single.
 6. Klik in de Code Label zone en stel het in op All.
 7. Stel de waarde voor dat code label in op True.

  Create derived variable All in Snap 9

 8. KlikSave button om de nieuwe variabele te bewaren. Standaard krijgt een afgeleide variabele de naam V1.

Stap 2: Creëer een combinatiegrafiek

 1. Klik Results Definition button om het Results Definition dialoogvenster te openen.
 2. Wijzig de chart style naar Bar 2D.
 3. Typ in het Analysis veld Q6a~Q6e
 4. Stel de break in op V1: Q10. (V1 is je zopas gemaakte afgeleide variabele, Q10 is de vraag ivm geslacht)
 5. Stel het Calculate veld in op Means & Differences.
 6. Vink Transpose aan.
  Results Definition / check Transpose box
 7. Klik [OK]. Het grafiekscherm opent en toont de grafiek als volgt:
  Chart window / displaying bar chart

Stap 3: De grafiekstijl wijzigen om punten en balken te tonen

 1. Open de chart designer met Style mode button op de toolbar.
 2. Selecteer links chart indien dat nog niet is geselecteerd. Dit is de sectie van de chart designer die de algemene look van de grafiek definieert.
 3. Selecteer de 2D radio button en klik Combination in de lijst met chart types.
 4. Klik [Apply] om deze instellingen te gebruiken, zonder dat de designer sluit.
 5. Selecteer Series in de linkerlijst. Deze sectie definieert hoe de break en analysis data wordt getoond. Hier specifieer je dat je in de combinatiegrafiek All information als balken wil tonen, en de data gesplitst per geslacht als lijnen
  • Klik All Series en controleer of Bar is geselecteerd in de Display As box.
  • Selecteer Male in de Series box en selecteer Line in de Display As box, doe dan hetzelfde voor Female.

   Chart Designer dialog

  • Klik [Apply] om de wijzigingen weer te geven, zonder de designer af te sluiten.
  • De grafiek moet er dan als volgt uitzien:

   Combination chart with line points hidden
 6. Helaas worden de balken voor de lijnen getoond. Selecteer Series in de linkerkolom en klik op het Order tab.
 7. Selecteer All in de lijst en klik op [Down] (2x) om ze onder Male en Female te plaatsen.
 8. Klik [Apply]. De grafiek ziet er nu uit als volgt:

  Combination chart with lines on top

Stap 4: Datapunt markeringen instellen (datapoint markers)

Nu je een combinatie grafiek hebt gemaakt wil je de datamarkers aanbrengen voor de waarden van vrouwen en mannen, in plaats van ze enkel als punten te visualiseren waar de lijnen een hoek maken.

We gaan een blauw vierkant gebruiken voor de mannen, en een rode cirkel voor de vrouwen

 1. Klik op het plusje naast Series links om de codes te tonen voor het Break veld.
 2. Klik dan op het plusje naast Male om de lijst van opties te tonen voor de informatie betreffende de mannelijke data. Selecteer Datapoint defaults. Dit is waar je kan aangeven hoe de datapunten voor Male worden getoond.

  Select Datapoint defaults

 3. Klik op het tabblad markers om de markers te bepalen (je kan de lijnkleur bepalen in het tabblad Fill)
  • Vink Show markers aan.
  • Stel Style in op Star.
  • Laat Color, Size en Pen Width ongemoeid.
  • Klik [Apply] om de grafiek te wijzigen.

   Define the markers
 4. Toon nu de Datapoints informatie voor Female op dezelfde manier.
 5. Selecteer het tabblad markers, toon de markers en stel de style in op Filled Circle klik [OK] om de chart designer te sluiten
  .Combination bar and line chart

Je grafiek afwerken

Indien je dat wenst kan je verdere wijzigingen aanbrengen aan je grafiek. Je kan de kleur en stijl van de lijnen aanpassen in het tabblad Lines voor de geselecteerde Series.

Chart designer showing lines tab for male datapoints

Je zou ook de lijnen volledig kunnen verwijderen, zodat de markers voor de balken zweven. Noteer dat de kleur van markers niet wijzigt wanneer je de lijnkleur aanpast.

Je kan de kleur en look van de balken ook aanpassen via Datapoints in de All series links en door het tabblad Fill te selecteren.