Het is heel eenvoudig om enquêtes te delen, mét of zonder de data

Backups maken van enquêtes is belangrijk om je werk en de verzamelde data te bewaren, in geval van problemen. Je kan een enquête gemaakt in Snap als backup opslaan, mét of zonder de data, door ze te 'archiveren'.

We adviseren dat eenmaal een enquête werd gepubliceerd, je ze archiveert. Je kan ze regelmatig archiveren doorheen het creatieproces en ze nadien weer herstellen.

Het is belangrijk om ze te archiveren samen met de data alvorens je wijzigingen aanbrengt, zodat je kan terugkeren naar de originele versie indien nodig.

Achtergrond

Archiveren maakt dat Snap de enquête en de data (optioneel) comprimeert tot één bestand. Dit bestand is gewoonlijk 10% tot 25% van de originele bestandsgrootte. Dit beïnvloedt de originele enquête niet, die nog steeds beschikbaar blijft in het Survey Overview scherm, om ze te openen en te bewerken.

Stap 1: De enquête archiveren

 1. Open het Survey Overview scherm. (Klik op survey_overviewindien het niet open is.)

  Survey Overview My Survey

 2. Selecteer de enquête die je wil archiveren. Is deze niet beschikbaar op het scherm, gebruik dan [Browse] om de map te vinden waar de enquête staat.
 3. Klik op de  Archive Survey toets arch_surv.

  Archive My Survey

 4. Snap creëert de bestandsnaam op basis van de enquêtenaam, met de extensie .adf.. Het bestand wordt opgeslagen waar je je op dat moment bevindt. Je kan de plaats waar het archiefbestand wordt bewaard wijzigen met de browse toets.
 5. Vink Include Raw Data aan om de data mee op te slaan in je archiefbestand.
 6. Klik op  [OK]. Indien er al een archiefbestand bestaat in die folder, zie je de volgende boodschap:

  Archive Warning


  Selecteer de correcte optie. Wil je een nieuw archiefbestand maken, klik dan [No] en kies een nieuwe locatie of bestandsnaam
 7. Bij een correcte archivering krijg je de volgende boodschap te zien:

  Successfully archived

 8. Klik [OK] om verder te gaan.

Stap 2: Je enquête delen

Na het archiveren van je enquête, kan je ze delen met andere Snap gebruikers. Je kan hen aanduiden waar het archiefbestand staat op het netwerk, of ze een kopie van het bestand mailen.

Het herstellen (restore) van de enquête beïnvloedt het archiefbestand niet. Snap creëert een nieuwe kopie van de enquête en laat het archiefbestand ongemoeid.

Ontving je een archiefbestand als bijlage in een e-mail? Dan bewaar je best eerst een kopie ervan alvorens ze te openen. Doe je dat niet, dan gebruik je een temp folder.

Een gearchiveerde enquête kan je openen door erop te dubbelklikken. Dit is hetzelfde als de restore toets in het Survey Overview scherm in Snap, en brengt je dadelijk in het Restore survey dialoogvenster

Stap 3: Je enquête heropenen met Snap

 1. Open het Survey Overview scherm. (Klik survey_overviewindien dat scherm niet zichtbaar is.)

  Survey Overview My Survey

 2. Gebruik [Browse] om de folder te vinden waar je de heropende enquête wil opslaan. Selecteer de enquête die je wil heropenen.
 3. Klik op de Restore toets Restore button. Indien Snap niet het juiste ADF bestand toont dat je wil heropenen, selecteer dan [Browse] en zoek het correcte ADF bestand. Vink Survey Definitions aan om de enquête te heropenen, en Raw Data om de case data te laden.

  Restore Survey

 4. Klik  [OK]. Heb je al een kopie van de enquête in deze folder, dan zal Snap onderstaande boodschap tonen.Selecteer de gepaste opties (Rename, om een kopie te openen, Overwrite om de bestaande kopie te overschrijven, of Cancel indien je de folder wil wijzigen waar het bestand wordt opgeslagen).

  Restore Survey MySurvey

 5. Wanneer de enquête hersteld is uit het ADF bestand, zal Snap dit bevestigen. Klik [OK].

  Restore Survey Restored

If there is a topic you would like a worksheet on, email to snapideas@snapsurveys.com