Je kan grafiekstijlen bewaren en hergebruiken in Snap, zoals je ook enquêtestijlen kan bewaren en hergebruiken. De stijl van een grafiek bepaalt de achtergrond, de kleuren gebruikt in de grafiek, en welk type de grafiek is.

Wil je een consequente look & feel toepassen voor je organisatie, dan kan je een stijl creëren die enkel de kleuren en achtergronden definieert. Je kan dan deze stijl toepassen op elke grafiek, zodat die verschijnt in de kleuren van je organisatie.

Deze worksheet toont hoe je één van de kleurstijl bestanden van Snap over een bestaande grafiek plaatst, en hoe je de grafiek wijzigt en bewaard als een nieuw stijlbestand.

Achtergrond

Grafieken en tabellen in Snap bestaan uit data, de manier waarop die data is geanalyseerd, en de manier waarop de analyse wordt getoond.

Je bepaalt de data die je wil analyseren in het  Analysis Definition dialoogvenster.

Analysis Definition

Binnen het Analysis Definition dialoogvenster vind je een dropdown optie om de stijl te kiezen. De stijl is in wezen een template bestand dat bepaalt hoe je data wordt getoond. Snap voorziet talrijke voorgedefinieerde grafiek en tabelstijlen. Je kan deze ofwel aanpassen aan je wensen via de Chart Designer, of nieuwe creëren met de Chart Wizard.

Data / Results / Weights / Style / Chart

De Grafiekstijl wordt opgebouwd uit 3 elementen:

 • Layout (dit bepaalt hoe de grafiek wordt getoond; balken of taartdiagram etc, assen en wat zichtbaar is)
 • Achtergrond (de kleur van de afbeeldingen achter je grafiek)
 • KLeurenreeksen (de kleuren gebruikt in de grafiek)

Eenmaal je een grafiekstijl hebt gemaakt kan ze bewaren en opnieuw toepassen op andere analyses. Je kan de stijlcomponenten apart of samen bewaren.

Opmerking : het aantal kleurenreeksen in je stijl bestand zal afhangen van het aantal elementen in je grafiek. Wanneer je een stijl bewaart van een grafiek met 4 balken (en 4 aparte kleuren om die balken te tonen), en die dan toepast op een grafiek met 7 taartstukken, zal de kleurenreeks zich herhalen. Voor deze worksheet gebruiken we de Crocodile enquête die wordt meegeleverd met Snap.

Stap 1: Een bestaande kleurstijl laden

 1. Open de enquête
 2. Klik op de grafiek toetscharts button.
 3. Het Analysis Definition dialoogvenster verschijnt00pears:

  Analysis Definition dialog

 4. Definieer een eenvoudige analyse : Typ Q2 in het Analysis veld en selecteer  Pie Percent Labelled Outside in de dropdown lijst met grafiekstijlen
 5. Klik [OK].

  Frequency of visit

 6. Klik met de rechtermuisknop op de grafiek om het context menu te tonen, en selecteer Load Style
 7. Nu kan je elke bewaarde stijl inladen op de grafiek. Indien je voorheen nog geen eigen stijlen hebt gemaakt, zie je hier enkel de lijst met meegeleverde stijlen.

  Select Analysis Style
 8. de volgende stappen behandelen de creatie van een nieuwe stijl

Stap 2: Stel een achtergrond in voor uw grafieken

Dit voorbeeld vervangt de achtergrond door een afbeelding. maar je kan de achtergrond vervangen met gelijk welke kleur of afbeelding.

 1. Dubbelklik op de achtergrond van je grafiek om de Chart Designer te openen.

  Chart Designer
 2. Selecteer Chart in de linkerkolom, indien dit nog niet is geselecteerd
 3. Selecteer het tabblad Picture
 4. Klik op de  [Browse] toots om je afbeelding te kiezen. Standaard opent deze de folder Program Files | Snap 11
 5. Navigeer naar een map waar je achtergrondafbeelding in staat. Selecteer de afbeelding en klik [Open].
 6. Selecteer onder Picture Size hetgeen best past voor je afbeelding. 
 7. Klik [Apply]. De Chart Designer zal niet sluiten maar de nieuwe achtergrond verschijnt op je grafiek

  Chart Designer dialog

Stap 3: De kleuren van de taartstukken instellen

 1. Tenzij de chart designer nog niet open is, dubbelklik je op het taartstuk dat je wil wijzigen. Dit voorbeeld start van het taartstuk Daily
 2. Selecteer Series | Daily | Datapoint defaults | Datapoint1 in de linkerkolom.Chart Designer Fill Tab
 3. Selecteer het tabblad Fill.
 4. Wijzig de opvulling naar groen en klik  [Apply] om je wijzigingen te controleren.
 5. Selecteer Series | Monthly | Datapoint | Datapoint1 in de linkerkolom.

  Chart Designer Fill Tab 2
 6. Selecteer twee kleuren om te mengen in Fill Color en Pettern Color. In dit voorbeeld selecteerden we paars en groen
 7. Wijzig de kleur naar een textuur door de pattern dropdown te selecteren en een gepaste textuur te selecteren. Het pattern dialoogvenster toont de kleur die je reeds koos.
  Pattern Dialog
 8. Klik [Apply] indien je nog wijzigingen wil aanbrengen, anders klik je  [OK] en sluit je het dialoogvenster.
  Labelled Pie Chart

Stap 4: Je nieuwe grafiekstijl bewaren

 1. Klik met de rechtermuisknop op je gewijzigde grafiek en selecteer Save Style.
 2. Voer een naam in voor je nieuwe stijl
 3. Vink layout uit maar laat de achtergrond en series aangevinkt. Dit zorgt ervoor dat je enkel de kleuren en de achtergrond wil bewaren, niet de grafiek zélf.
 4. Ga naar de folder waar je de stijl wil bewaren
 5. Klik  [OK] om je stijl te bewaren.

Wanneer je de layout optie selecteert, zal je stijl alle grafiekinformatie opslaan, niet enkel de achtergrond en de kleuren, en zal je de grafiektypes overschrijven indien je deze stijl oplaadt in een andere grafiek.

Stap 5: Je nieuwe stijl testen

 1. Klik op de grafiek toets charts button.
 2. In het Analysis Definition dialoogvenster, wijzig je de stijl naar Doughnut Percent, typ q6b in het Analysis veld en klik [OK]. Een nieuwe grafiek verschijnt.
  Doughnut Cleanliness
 3. Rechterklik op de grafiek en selecteer Load Style.
 4. Selecteer de stijl die je recent bewaarde
 5. Vink Layout uit en klik  [OK]. Je nieuwe kleuren en achtergrond verschijnen in de grafiek.Doughnut Cleanliness 2
  OPMERKING : omdat je een vierkleurenstijl bewaarde, en deze oplaadt in een grafiek met 5 reeksen, is een van de kleuren twee keer gebruikt. Voeg een nieuwe kleur toe, of tag je stijlnamen zo dat je ziet hoeveel reeksen het kleurschema volgen. Wanneer je een kleurstijl bestand creëert voor je organisatie, vertrek dan van de meest complexe grafiek met de meeste reeksen, zodat je zeker bent dat je genoeg kleuren hebt.