OPMERKING : De recentere updates van Snap Surveys bevatten ook een drag 'n drop vraagstijl. Via die weg kan je ook een rangschikking vragen aan de respondent. 

Je kan gridvragen opzetten die een beoordelingsschaal aan de bovenzijde hebben, en de items die gerangschikt moeten worden aan de zijkant. Je kan dan respondenten vragen om de items in de juiste volgorde te plaatsen. Wil je zeker zijn dat ze een unieke rangschikking geven aan elke waarde, dan kan je de nodige beperkingen inbouwen, door gebruik te maken van de Rating Check tool

Je kan de Rating Check tool ook gebruiken om te bepalen hoeveel vragen respondenten mogen beoordelen. Bijvoorbeeld om de top 3 uit een lijst van 10 te halen, kan je ervoor zorgen dat de respondent slechts 3 items kan selecteren en beoordelen.

Achtergrond

De Snap ToolKit stelt je in staat om extra functies toe te voegen aan een reeds gepubliceerde enquête. Onthoud goed dat wanneer je wijzigingen aanbrengt in de originele enquête, je deze toevoegingen opnieuw moet uitvoeren.

Deze worksheet licht toe hoe je een gridvraag met 5 opties maakt, die moeten geranschikt worden in volgorde. Vervolgens leggen we uit hoe je de Rating Check tool kan toepassen.

Stap 1: De gridvraag toevoegen aan je enquête

 1. Open de enquête die de beoordelingsvraag zal bevatten
 2. Selecteer Grid First in de Style lijst en druk  [Enter] om een Grid First toe te voegen aan je vragenlijst.
 3. Voer de tekst "Gelieve de volgende transportmiddelen te rangschikken in volgorde van frequentie van gebruik". Druk op [Tab] en typ “1” als eerste antwoordcode.
 4. Druk [Tab] opnieuw in om een nieuwe antwoordcode aan te maken, en herhaal dit van 2 tot 5
 5. Druk op het pijltje omlaag om de tekst in het gridlabel in te voeren. Typ "Te voet"Grid first of transport rating question
 6. Druk op [Ctrl]+[Enter] om een Grid Next vraag te maken. Typ "Fiets" als gridlabel. Herhaal dit voor "Auto", "Bus" en "Trein"

  Grid first of transport rating question
 7. Bewaar je enquête door te klikken opSave.
 8. Publiceer je enquête met File| Publish of door [Ctrl]+[Alt]+[W]. Noteer de bestandslocatie.

Stap 2: De rating check eisen toevoegen

 1. Start de Rating check tool door in de zoekbalk van Microsoft Rating Check te typen en ze te openen
 2. Navigeer naar het gepubliceerde bestand, in de folder die je zonet neerschreef. Het bestand zal een .htm extensie dragen voor een Web HTML enquête, een .zip extensie voor een Snap WebHost enquête of een Mobiele enquête

  rating_check_dial2
 3. Selecteer de relevante editie in het [Edition] dropdown menu. Klik [Add]. De beoordelingsvraag in dit voorbeeld is Q1. Selecteer het eerste element van de grid (in dit geval is dat Q1.a) in de dropdown lijst. Aangezien dit een vraag is met meerdere onderdelen, is de "Last Question in Group" box geactiveerd, en suggereert Snap daar al een waarde. Ook het Group Variable type is ingesteld
  .add_group_sing_resp2
 4. Controleer of de laatste vraag wel degelijk de juiste is. Standaard wordt er geen "pop up bericht" gekozen, aangezien de rating check ervoor zorgt dat de respondent geen 2 items dezelfde score kan geven. (Indien je wil dat alle items worden beoordeeld, dan moet je Must Answer instellen in de variable properties op het moment dat je de vragenlijst creëert.
 5. Klik [OK]. Het dialoogvenster toont nu de details van de toegevoegde vraag. Selecteer de vraag en klik [Modify] om nog wijzigingen aan te brengen. Herhaal punt 3 en 4 indien je meerdere versies van je enquête hebt (edities), die ook de rating check moeten bevatten.

Stap 3: De rating check toepassen

 1. Klik [Process] om de rating checks toe te passen op je gepubliceerde enquête.
 2. Een bevestiging verschijnt.
  Rating Check confirmation dialogrc_group_added2
 3. Klik [Close] wanneer je klaar bent met de creatie van de rating checks
 4. Om de enquête te testen moet je ze uploaden in WebHost en ze previewen. Voer geen nieuwe publish van je vragenlijst uit vanop de desktop, want dit zal het gepubliceerde bestand overschrijven, waarop je zonet de rating check instellingen hebt toegepast.

Je vragenlijst is nu klaar voor invulling door de respondenten.